30 Oct 2018

Keuzes die levens veranderen

Roner tijdens de leidersconferentie in oktober 2018
Conferenties, trainingen en seminars

Je hebt van die momenten dat je even stilstaat en denkt: heeft alles wat we doen wel zin? Hebben al die seminars en conferenties nog effect? Roner valt wel op in de groep mannen van rond de 50 en 60 jaar, die naar de conferentie kwamen. Hij is nu 30, maar we leerden hem kennen toen hij 19 was.

Hij was de eerste in de kerk van Tupac Amaru, die het kinderwerk opzette. Daarvoor moest hij, samen met een paar andere jongens, eerst 4 uur lopen en dan nog 3 uur met een busje verder om in Sucre te komen. Daar werd de zondagsschool-seminar gehouden, om ze te leren hoe zij het materiaal in de kerk konden gebruiken. 

Een belangrijke keuze

Roner in 2010
Roner kwam ook altijd naar de jeugdweekenden in Sucre. In 2009 ging hij naar voren en maakte een keuze voor zijn leven: hij wilde leider worden in zijn kerk en verschil maken in zijn gemeenschap. Na een jaar of twee droeg hij het kinderwerk met 30 kinderen over en begon zelf aan de seminars voor jeugdleiders, bij ons in Cajamarca. In 2010 deed hij mee, samen met twee andere jongens, aan de trainingen voor jeugdleiders. Vol goede moed ging hij aan het werk in zijn dorp. 

Roner samen met andere jeugdleiders tijdens een training
in 2018 (rood petje, vierde van rechts)
Toen kwam er crisis

Het was ook in 2010 dat we de eerste leidersconferentie hadden in Cajamarca. Vrijwel alle kerken waren vertegenwoordigd en ook uit Tupac Amaru kwamen drie leiders, waaronder Luis, de vader van Roner. Het ging goed met de kerk, een groeiende kerk, waardoor werd besloten een nieuwe kerk te bouwen in het nabijgelegen dorp Chugur. Een deel van de leden ging naar Chugur, onder leiding van Pacífco en een deel bleef in Tupac Amaru, onder leiding van Enrique en Luis. Maar zo´n twee jaar geleden ging het niet meer zo goed. 

De mensen hadden ontdekt dat ze met kaas maken meer geld konden verdienden dan met het land te bewerken. Ook met het kleine bedrijfje van Enrique ging het goed. Geweldig is dat toch? Wel als je een evenwicht weet te vinden, maar dat was ver te zoeken. Enrique was daarvóór een man met veel aanzicht in zijn gemeenschap. Hij was betrouwbaar en werd vaak om raad gevraagd. Hij maakte gebruik van de dorpsvergaderingen om te kunnen delen over Gods liefde en redding, over vooruitgang en persoonlijke ontwikkeling. Toen hij zag dat hij steeds meer geld kon verdienen, bleef hij steeds vaker weg uit de kerk. Hij was de voorganger, maar zei dat hij het niet nodig vond om naar de samenkomst te gaan. Hij was de penningmeester geweest tijdens de bouw van het nieuwe kerkgebouw, maar wilde het overgebleven geld niet meer terug geven. 

Weer keuzes maken

Een grote klap voor de kerk en een grote klap voor Roner. De jeugdgroep kwam niet meer samen, omdat een aantal van hen naar de kust was vertrokken voor werk en anderen een eigen gezin hadden gevormd. Met de gezondheid van Luis, zijn vader, ging het ook niet goed, dus stond hij er eigenlijk alleen voor. Toen wist hij dat er keuzes gemaakt moesten worden. Hij zei dit tegen de mensen die nog in de kerk kwamen: we volgen geen mensen, maar we volgen Christus. Dus we gaan verder! 

Roner is nu 30 jaar jong, getrouwd met Carmela toen hij 20 was. Ze hebben twee jongens: Yarik is 7 en Jheiman is 3 jaar. Hij heeft tot de 1ste klas van de middelbare school gestudeerd en is daarna op het land gaan werken. Ze verbouwen voornamelijk aardappels en leven voornamelijk daarvan. Maar hij wil ook zaaien voor de Heer. De zondagsschool in de kerk is weer begonnen. Zijn zus Hermelinda heeft een groep van 10 kinderen. Misschien dat het jeugdwerk ooit een keer weer opgezet wordt, maar nu heeft hij als taak, samen met zijn vader Luis, de kerk van 12 leden weer op te bouwen, op de rots, het enige vaste fundament, en dat is Jezus!Persoonlijk nieuws

Wilfred spreekt met leerlingen van de middelbare school
over verliefdheid en seksualiteit
Sinds Judith les geeft op een Christelijke school, worden we wel eens gevraagd om advies te geven. Zo werd Wilfredo gevraagd om de Bijbelse kijk op discipline uit te leggen aan de ouders van de klas van onze oudste dochter Esther. Veel van hen zijn niet Christen en er ging een wereld voor ze open. We mochten ook tijdens een jeugdweekend praten over seksualiteit met de leerlingen van de middelbare school. We zijn samen gevraagd om een thema te geven voor de echtparen. Bid voor open harten en dat Gods Woord zal gaan werken in de gebroken gezinnen.


Christina (2) gaat soms een half dagje naar de kleuterschool,
als mama ook les gaat geven op de middelbare school.

No comments:

Post a Comment

Leuk dat je meekijkt!

Wilfredo & Judith