22 Dec 2016

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo

Lieve|vrienden,

We kijken terug naar een jaar vol spanningen en uitdagingen rondom de vroeggeboorte van onze Christina, en de consequenties daarvan voor ons op veel gebieden: persoonlijk en in het werk. Toch hebben we in alles Gods nabijheid en vrede mogen ervaren. We zijn daarom dankbaar en weten ons gedragen door zoveel mensen die met ons meeleven.

We kijken ook vooruit naar een nieuw jaar waarin we in het voorjaar naar Nederland zullen gaan en we familie en vrienden weer zien. Daar zien we naaruit. We zien ook uit naar wat God zal doen in onze gemeente BetEl. We hebben er al iets van mogen meemaken de laatste weken, waarin verschillenden mensen tot geloof zijn gekomen in de nieuwe huiskringen.

Met dit digitale kaartje willen we jullie een gezegende tijd toewensen met het vieren van de geboorte van onze Redder. Dat Zijn licht mag schijnen in deze donkere tijd: letterlijk en figuurlijk! Dat jullie een mooie jaarwisseling mogen hebben; we zien elkaar graag snel!

Liefs uit Perú,
Wilfredo, Judith, Esther en Christina

We hebben gezien dat God van ons houdt: Hij heeft zijn enige Zoon naar de aarde gestuurd om ons eeuwig leven te geven. 1 JOHANNES 4:9 

En dáár gaat t om in deze tijd!3 Nov 2016

Als de Heer het huis (niet) bouwt

Als de Heer het huis niet bouwt, heeft het geen zin dat de bouwers hard zwoegen. Als de Heer de stad niet beschermt, heeft het geen zin dat de wachtposten de stad bewaken. Psalm 127:1

Feest in huiskring
Pas geleden hebben we met twee leidinggevenden van onze gemeente Bet El mee gedaan aan een internationale trainingsweek van Iglecrecimiento in Trujillo (6 uur met de bus naar de kust). Het waren vier dagen van seminars over huiskringen, die er specifiek op gericht zijn te evangeliseren en gemeentegroei. In Nederland is dit misschien een algemeen aanvaard begrip, maar in onze kringen nog vrij nieuw. Sommige mensen vinden het moeilijk “de deuren van de tempel op bepaalde dagen te sluiten”. Deze ervaring was daarom special, waarbij we Gods Geest hebben mogen zien bewegen en jongeren vullen met passie om het evangelie met anderen te delen, ook in de huizen.

Wat deze huiskringen anders maakt, is dat er geen Christenen bij elkaar komen, maar dat het gericht is op niet-Christenen als VIP gasten van het gemeente-team dat ze uitnodigt en ontvangt. Dit team bidt en vast van te voren individueel voor elk van de genodigden. Ik had het voorrecht bij een van de afsluitende bijeenkomsten te zijn in Trujillo, waarbij een waar feest wordt georganiseerd. Er waren zo´n 20 gasten, jong en oud. Er wordt gezongen, aanbeden en geëvangeliseerd. 11 mensen kwamen die avond tot geloof! De “nieuwe Christenen” worden in het vervolgprogramma van discipelschapstraining opgenomen. Deze kerk heeft bijna 80 van zulke huiskringen!


Dramastuk tijdens straatevangelisatie
Ik weet dat er veel methodes zijn, en sommige stromingen hebben zelfs verwarring of verdeeldheid gebracht. Wat mij persoonlijk heeft geraakt in deze trainingsweek, is dat alles draait om het zoeken van Gods leiding en aanwezigheid door Bijbelstudies, vasten en aanbidden in elke huiskring en elk teamlid in zijn eigen geestelijk leven. Daarom wil ik de openingstekst benadrukken: Psalm 127. Het maakt niet uit wat of hoe we iets doen, we zullen alleen vrucht dragen als de Heer het huis bouwt, als Hij zelf het fundament is!
Straatevangelisatie

15 Oct 2016

Geef iedereen waar hij recht op heeft


Geef iedereen waar hij recht op heeft, voor zo ver je dat kan. Zeg niet tegen iemand die jou om iets vraagt: “Ga weg en kom morgen maar terug,” als je het nu al kan geven. Spreuken 3:27, 28 
Iedereen kent het verhaal van de Barmhartige Samaritaan toch wel? Als je een Christelijk jeugdweekend organiseert met de lokale kerk, verwacht je dat toch zeker. Toch moesten we dit verhaal opnieuw vertellen aan de jongeren die mee deden aan de retraite in Sucre – in het binnenland. 54 deelnemers, tieners en jeugd, waarvan maar 1 van de kerk!


Het hoofdthema van het weekend was: Wees goed voor allen, zonder onderscheid te maken! Maar hoe doe je dat dan? Kunnen we het verhaal van de Barmhartige Samaritaan ook actueel maken? De Barmhartige Peruaan? Middels theater, zang en praktische zoekopdrachten in de Bijbel, hebben we dat besproken. Wat doe je bijvoorbeeld als er iemand gepest wordt? Of wat doe je als je met corruptie te maken hebt? Dat is iets wat helaas eerder regel dan uitzondering is, in het dagelijks leven.

In kleinere groepen mochten ze een collage maken van een thema dat we in het weekend hadden besproken. Klinkt makkelijk, maar is erg moeilijk in een maatschappij, waar creativiteit niet bepaald gestimuleerd wordt. We waren blij verrast met het resultaat, wat meteen een soort feedback was voor wat ze hadden begrepen (zie foto). 

We sloten zondag af met een brief aan God, die ieder persoonlijk aan Hem mocht “sturen”. Wilfredo deed een duidelijke, directe oproep om volgens Bijbelse normen en waarden te leven. De helft kwam naar voren! De voorganger van Sucre, Marciano, neemt  de nazorg op zich. Bidt voor hem. Hij besteedt veel aandacht aan deze jongeren, maar de ouders willen er vaak niets van weten en zeker niet dat ze naar de kerk gaan.28 Aug 2016

Wees goed voor allen

Het was een intensief weekend in Oxamarca met de jongeren van de streek. Spel, zang, theater en workshops. De lijsten waren twee weken eerder al gesloten, omdat er al 63 waren ingeschreven. De voorganger van Oxamarca zaait veel van Gods woord in deze jongeren. Bid dat het mag groeien en deze jongeren een verschil gaan maken in hun dorp en land.

Workshops om zelf te onderzoeken
Theater over de Barmhartige Samaritaan

Teambuilding met spelletjes
Bijbelstudies


9 Aug 2016

God verandert levens

Gilmer (links) met de groep van Cajen
We leerden Gilmer kennen als ondersteuning van zijn vader en oudere broers in het kerkje in hun dorp Cajen, in de bergen van de Peruaanse Andes. Een verlegen jonge man van toen zo´n 25 jaar, die daarna kinderwerk op zich nam, maar geen andere taak aandurfde. De afgelopen tien jaar hebben zichtbaar invloed gehad op zijn leven. Ondanks, of misschien juist dankzij conflicten in de kerk, is hij standvastig gebleven. Eén voor een vielen zijn broers af en zelfs zijn vader en mentor kende moeilijke momenten. Toch is hij gegroeid in geloof en verantwoordelijkheid.

Begin van dit schooljaar, in maart, kwam hij naar Cajamarca om schoolspullen op te halen voor de kinderen van zijn kerk. Hij kondigde telefonisch al enthousiast aan dat hij met een groep jong bekeerden kwam, waar hij graag Bijbelstudies mee wilde gaan doen. Even later kwamen ze aan, tien in totaal, helemaal uit Cajen, eerst 4 uur lopen, daarna 4 uur met de bus. Ze gingen bepakt met Bijbels, lesmateriaal en zangboekjes terug naar huis.

muziekgroep van jongeren van Celendin tijdens het
jeugdweekend in Sucre. Deze tieners maken ieder
moment muziek met Zampoña (panfluit) en Quena
 (fluit van de Andes). Ze zijn er vol van! De kerk
van Celendin heeft een roerige tijd doorgemaakt.
We bidden dat deze nieuwe generatie
stabiel en volwassen wordt in geloof.
Afgelopen jeugdweekend zagen we ze weer. Gilmer was vier uur eerder met zeven jongeren te voet naar Sucre vertrokken. Bijna als eersten kwamen ze aan en deden overal enthousiast aan mee. Gilmer doet wekelijks Bijbelstudies met deze jong bekeerden. Hij is nu voorganger van de kerk in Cajen. Hij praat met gezag en wijsheid. Zaterdagavond, tijdens het jeugdweekend, gingen ze samen naar voren om een lied te zingen over Romeinen 1:16 “want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft”. Bijzondere tekst, als je die kracht ook werkelijkheid ziet worden in iemands leven en dat dát de nieuwe generatie inspireert om tegen de stroom in te gaan en Christus te volgen!


Dank- en gebedspunten deze maand
  • Eind juni hadden we een jeugdweekend in het binnenland met 54 jongeren, waarvan maar 1 van de kerk. De helft van hen kwam naar voren na een oproep om volgens Bijbelse normen en waarden te willen leven. De voorganger van Sucre, Marciano, neemt de nazorg op zich. Bidt voor hem. Hij besteedt veel aandacht aan deze jongeren, maar de ouders willen er vaak niets van weten en zeker niet dat ze naar de kerk gaan. 
  • Abner, een neef van Wilfredo, is voor de tweede keer mee geweest naar een jeugdweekend. Hij is een geweldige aanvulling voor ons team! Een gebedsverhoring. 
  • Esther en Christina
    (Esther 4,5 jaar en Christina hier 7 maand) 
  • We zijn keer op keer dankbaar voor Gods bescherming over het leven van onze kleine premature Christina - inmiddels 8 maand. In juli moest ze opgenomen worden in het ziekenhuis voor een blaasontsteking en piekende koorts met stuiptrekkingen. Ondanks slechte eerste hulp in het lokale ziekenhuis, is ze is ze er goed doorheen gekomen. Een fysiotherapeute uit Lima heeft haar pas geleden goed geëvalueerd en veel praktische oefeningen gegeven voor haar extreme spierspanning in rug en gezicht. Blijf haar (en Esthers) gezondheid in gebed houden a.u.b. 

18 Apr 2016

Jaarplanning

Afgelopen weekend zijn we samengekomen met alle leiders van de 19 kerkjes waar we mee werken in her binnenland. Het was goed, nuttig en fijn! Het jaar staat weer vol activiteiten als zondagsschool seminars, jeugdweekenden en Bijbelstudies samen. Het samenzijn is ook altijd goed om elkaar te bemoedigen.

El fin de semana nos hemos reunido con los líderes de 19 iglesias de la zona de Sucre y Oxamarca-Celendin. Fue bueno, útil y lindo! El año estará lleno de actividades como seminarios para Escuela Dominical, Retiros de Jóvenes y

Voorbereiding met voorgangers en presbyters

In de kerk van Sucre

WilfredoZo kwamen en gingen ze naar hun dorpen11 Apr 2016

Gods kinderen, maar geen kleinkinderen


Rolin gaat voor in de kerk
Rolin is een jongen die tijdens een jeugdweekend tot bekering kwam. Niemand uit zijn familie is Christen en ze vinden het maar lastig dat hij graag actief meedraait in de kerk. Sommige ouders zien hun kinderen liever dronken in het dorpsfeest, dan iedere zondag in de kerk. Toch heeft hij zich ontwikkeld tot een verantwoordelijke jonge man en is hij al een aantal jaren deel van de jeugdleiding van de kerk in Sucre. Zijn vrienden, die opgegroeid zijn in de kerk, zijn afgedwaald, maar hij blijft! Zijn voorganger, Marciano, investeert veel in de jongeren en onderwijst ze met Het Woord.

Deuteronomium 6 draagt ons op een erfenis achter te laten voor de volgende generaties: “Prent de geboden uw kinderen in en spreek er steeds over, overal en op elk moment.” 

In april maken we samen met alle kerkleiders van het binnenland van de Andes een jaarplanning. Daar zetten we conferenties, retraites, jeugdweekenden en zondagsschoolseminars voor de rest van het jaar in. Ieder jaar drukken we op hun hart dat het van levensbelang is om zowel kinderwerk als jeugdwerk te doen. Dat laatste was een schakel dat nog miste tussen de huidige leiding en toekomstige leiders voor de kerken.

Voorganger Marciano bidt voor Rolin en
anderen die tot geloof kwamen (2011)
In 2004 zijn we het werk met de jeugd van het binnenland begonnen met het organiseren van jeugdweekenden. Na vraag uit de kerken zelf, hebben we structureel werk opgezet voor de jeugd: we brachten geschikt materiaal, organiseerden seminars en Bijbelstudies. We werken zowel met de jeugd als met de jeugdleiding en hun voorgangers. Van de bijna 10 dorpen die begonnen, hebben slechts 2 het volgehouden tot nu toe. Het is onze wens om de groepen en hun leiding dit jaar verder te versterken en het werk uit te bereiden naar andere dorpen. We zien wel groepen uit andere dorpen tijdens de jeugdweekenden die eigenlijk jeugdwerk zouden moeten doen, om een goede Bijbelse basis te vormen vóór ze vertrekken voor werk of studie naar een grote stad.

Wat gebeurt er als we deze erfenis niet vormen? In Richteren 2 staat: Maar na verloop van tijd was die hele generatie gestorven; de volgende generatie kende de HERE niet… ze deden dingen die de HERE uitdrukkelijk had verboden. 

Groep jeugdleiders tijdens een training
Er zijn generaties die verloren gaan, omdat wij, ten eerste als ouders, maar ook als kerkleiders, het niet meer nodig vinden om duidelijk Bijbels onderwijs te geven aan onze kinderen en jeugd, of ze te leren wat waar en niet waar is, wat respect of respectloos is, wat eerlijk of oneerlijks is. Wie zijn geroepen om de nieuwe generaties te onderwijzen, begeleiden en te trainen?

24 Mar 2016

Christina Daniella opgedragen

Vandeweek hebben we Christina in onze gemeente opgedragen. Daarvoor hebben we een kleine fotoreportage gemaakt.
Christina Daniella NL

Hemos dedicado a Christina en la Iglesia y para eso hemos hecho un pequeño álbum digital
Christina Daniella ES

24 Jan 2016

Als je zekerheden wegvallen

Sommige mensen vertrouwen op strijdwagens, andere mensen op paarden. Maar wij vertrouwen op onze Heer God – Psalm 20:8

Ineens stortte de hele wereld van Jaïrus in. Zijn dochter, zijn enige dochter was doodziek! Ook al was hij een belangrijk religieuze leider, welgesteld, met geld en aanzien; al deze zekerheden konden niets doen voor zijn kleine meisje.

Soms gebeuren er dingen in je leven, die je weer back to the basis brengen. 8 december was zo´n dag. Judith ´s vliezen braken na slechts zes maanden zwangerschap. Die avond gingen we naar het ziekenhuis in Cajamarca en de volgende ochtend werden we in een ambulance naar Chiclayo gebracht: een vreemde stad, zes uur van Cajamarca vandaan. Het was de enige plaats waar ze eventueel zo´n premature baby konden ontvangen.

Toen ik, Wilfredo, het verhaal van Jaïrus weer las in Lukas, kon ik me goed indenken hoe hij zich moest hebben gevoeld. Toen we onze Esther van 4 moesten achterlaten bij opa en oma, om te zien of het leventje van onze tweede dochter gespaard kon worden, kregen we te maken met heel veel onzekerheden. Wat zou er gebeuren, zou er een bed voor Judith zijn in dat ziekenhuis, zouden mijn vrouw en dochtertje het redden, waar kon ik ondertussen verblijven?

In Lukas 8 zien we dat zowel Jaïrus als de zieke vrouw zich moesten overgeven aan Jezus. We hebben twee opties in zulke situaties: er bij de pakken neer zitten, wanhopig worden en God de schuld geven, of je overgeven aan God, Zijn aanwezigheid zoeken en je in Zijn armen vol hoop laten vallen. Dit is wat Jaïrus en de zieke vrouw deden. Zelfs toen het dochtertje van Jaïrus al overleden bleek te zijn.

Christina Daniella is op 13 december geboren. Judith had een ernstige ontsteking aan de baarmoederwand en moest sterke antibiotica kuren doorstaan om eruit te komen. Onze kleine vechtster ademde zelfstandig na haar geboorte. Ze verblijft nu, na zes weken nog altijd in de couveuse; maar het wachten is nu alleen nog op gewichtstoename en stabiliteit van de lichaamstemperatuur. God heeft ons keer op keer laten zien trouw te zijn! We konden niets meer dan ons overgeven aan Hem, want mensen maken fouten en de zorg is niet optimaal. Toch kijken we toe en zien dat Hij voor haar zorgt! Exodus 14:14 De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig, jullie hoeven zelf niets te doen.


Wilfredo & Judith