29 Nov 2010

Onderweg en Thuis: Bizarre roeping

Onderweg en Thuis: Bizarre roeping: "Stel je voor, je bent aan het werk op het land en er loopt een gozer langs die z'n jas naar je toegooit. Je kent die man, hij staat bekend a..."

11 Nov 2010

Veel gebeurd, veel gedaan

Na een behoorlijk drukke tijd, kunnen we eindelijk een moment vinden om jullie weer op de hoogte te brengen van ons wel en wee. Na het laatste bericht hebben we een leidersconferentie georganiseerd, een jeugdleiders-trainingsweekend gegeven en een laatste evaluatievergadering bijgewoond.

Leidersconferentie

Uitzwaaien op t vliegveld
Zoals jullie weten, hebben we dit jaar voor het eerst de leidersconferenties van de 18 kerkjes uit he binnenland, hier in Cajamarca gehouden. De drie conferenties van het afgelopen jaar, zijn Wilfredo en ik voornamelijk bij de organisatie betrokken geweest, zoals het regelen van het werkmateriaal, zoeken van sprekers, slaapplaatsen die gelukkig in dezelfde kerk beschikbaar zijn, geluidsinstallatie, muziek, inschrijvingen, enz enz. Bij de laatste conferentie (13-16 september) moesten Ger en Froukje plotseling voor de familie naar Nederland, waardoor we de “zaak” helemaal overnamen. Samen hebben we thema´s verzorgd, workshops uitgewerkt en spelletjes met de broeders gedaan. In deze conferenties werken we verschillende onderwerpen samen met de kerkleiders uit. Er worden dan punten behandeld en bestudeerd als Hermeneutiek, hoe een preek voor te bereiden en te brengen, psychologie en pastoraat, je bediening vinden, enz. Deze thema´s worden eerst in theorie voorgelegd door een spreker, waarna de leiders zelf in workshops praktische vraagstukken moeten oplossen en de oplossing aan de anderen voorleggen. We staan er altijd weer versteld van, hoe intensief ze meedoen en hoe actief ze in de boeken en concordanties gaan zoeken en zelf leren nadenken.

Jeugdleidertraining


Groep Jeugdleiders met Wilfredo (rechtsonder)

De eerste week van oktober hebben we de tweede training verzorgd voor de jeugdleiders van 6 dorpen, terwijl er vorig jaar nog maar twee groepen waren die samenkwamen. Als vruchten van het zondagschoolwerk sinds 2001, zijn het nu de kerkjes zelf, die vragen om werkmateriaal voor hun jongeren. Er werd met de kinderen en met de oudere leiders gewerkt, maar de jeugd viel er vaak buiten, dus zijn we hard gaan zoeken naar materiaal dat geschikt is voor het binnenland: wat betreft thema’s, maar vooral ook het nodige materiaal voor de lessen, dat je daar vaak niet kunt vinden. Zo hebben ze bijvoorbeeld meestal niet de mogelijkheid om kopietjes te maken of gekleurd papier te kopen.

Het eerste seminar kwamen de jeugdleiders van 4 dorpen: Oxamarca, Sucre, Malat en Porvenir. Later kwam ook Tupac Amaru om het werk te beginnen. Dit tweede seminar kwam La Quinua erbij en zo zijn er dus 6 dorpen waar de jeugd nu regelmatig bij elkaar komt. We hebben ook al een aanvraag voor Piobamba, dus hopen we het werk met de jeugd komend jaar meer uit te breiden. Het is belangrijk om de jongeren een alternatief aan te bieden dat gericht is op hen; dat op hun niveau ligt en waar ze thema’s kunnen bespreken in een gezonde omgeving. Er kan veel verschil zijn in cultuur en gewoontes in de wereld, maar de vraagstukken van de jongeren zijn toch vaak vergelijkbaar: wie ben ik, wat is belangrijk in het leven, waar sta ik in relatie tot mijn omgeving/ maatschappij, met wie ga ik trouwen? Veel van de jongeren en ook van de leiders, zijn zelf nog heel erg jong. Van een bepaalde jeugdgroep waren er 3 jongens van rond de 14 jaar gekomen. Zij zullen nu, samen met de leeftijdgenoten in hun dorp, de lessen die ze geleerd hebben, toepassen: een moeilijke, maar waardige taak!

Naast lessen over hoe-het-materiaal-te-gebruiken en hun leerlingen actief mee te laten doen, willen we de jeugdleiders ook bemoedigen en toerusten, waar tijd voor wordt genomen in dit soort weekenden. Het thema van het afgelopen jaar is geweest: Terugkeren Nimmer, Opgeven Nooit! Tijdens het laatste seminar kwam heel sterk een nieuw thema naar voren en we denken dat we daar aankomend jaar mee zullen werken: DURF ANDERS TE ZIJN! Deze jongeren zijn anders dan stads-jongeren en worden slecht behandeld als “boerenzonen”; dan worden ze ook nog in hun dorpen vaak raar aangekeken, omdat ze niet meedoen met de drinkpartijen en zich bezatten; maar we willen ze leren dat ze anders mogen zijn, dat het anders-zijn ze speciaal en waardevol maakt voor het specifieke werk dat God voor hen in hun eigen dorp in petto heeft!

Pan de Vida

Vorige week zijn we ook samen naar Huancayo en Yurinaki gereisd (centrun van het land, wij wonen in het noorden, een hele lange reis dus :) ) om het tweede seminar te geven over het verbeteren van het werk van de kinder-eetzalen van Pan de Vida (kijk op: http://www.pandevida.nl/ ). Het werk van Pan de Vida is in de loop der tijd erg gegroeid en naast groeien in hoeveelheid, is het de bedoeling ook de kwaliteit van de eetzalen te verbeteren. Dit betekent niet alleen gericht zijn op voeding, maar ook gezondheid, onderwijs, sociaal werk, etc. Het interessante van het samenkomen van verschillende projecten van Pan de Vida, is dat er een paar al meer dan 10 jaar dit werk doen en anderen net zijn begonnen. Waar sommige groepen, die net beginnen bepaalde problemen tegenkomen, kunnen de ervaren eetzalen delen hoe ze diezelfde problemen hebben opgelost.

Een duidelijk voorbeeld hier in Oxamarca (noorden). De eetzaal is vorig jaar begonnen met 100 kinderen en tieners van de armere families in de hoogvlakten, waarbij de kinderen van Pan de Vida ook verwacht worden mee te doen aan de zondagschool en veel echtparen hebben deelgenomen aan de echtparenconferentie in Juni. De algemene coördinator aldaar is nagegaan of de kinderen door de steun van Pan de Vida met een betere voeding, ook beter zijn gaan presteren op school. Voor velen was dit nog niet het geval, waardoor hij is gaan praten met de directeur, en alle leraren en ouders bij elkaar heeft gehaald. In die vergadering heeft hij de ouders en leraren toegesproken over de ontwikkeling van de kinderen en hun verantwoordelijkheid als ouders en toezichthouders, dat ze nu goed gevoed zijn en ze dus ook beter zouden moeten presteren. De betrokkenheid van de ouders in het geheel is essentieel en heeft in dit geval heel goed gewerkt, waardoor de jongeren ineens betere cijfers halen.
 
Lesgeven

Naast dit werk geef ik, Judith, nog altijd les op de een privé universiteit hier in Cajamarca: afdeling Milieutechnologie natuurlijk :). Ik heb inmiddels twee groepen en dus wat meer uren, maar gelukkig hetzelfde vak, zodat ik niet dubbel zoveel voorbereiding nodig heb. Het interessante vind ik dat ik “gedwongen” wordt actuele informatie te kunnen brengen en dus zelfstudie te doen; ik heb ook veel aan informatie die ik van mijn oude leraar van Saxion Hogescholen krijg, wat ook erg leuk is.

Aankomende tijd zullen we weer druk zijn met de voorbereiding van het Kerstpakket voor alle kerkjes die zondagschool hebben, 13 in totaal. Het is voor hen nog altijd een groot feest, gezien ze voorheen niet op die manier kerst konden vieren, de afstand naar de stad is toch te groot en dus het vervoer van kerstbrood en chocola niet betaalbaar. Daar werken we graag aan mee, zodat ze daarmee ook kunnen getuigen van de geboorte van de Redder.

Wilfredo & Judith