24 Dec 2012

Het feest is begonnen!

Afgelopen zaterdag hebben we kerstfeest gevierd met de kinderen van de kinderclub, waar we alweer bijna twee jaar om de week naartoe gaan om Gods liefde met hen te delen. Ze kwam met hun vriendjes en ook hun ouders. We hebben de arme kinderen ook kleren mogen geven. Het was natuurlijk feest! Hierbij een fotorapportage.

Kinderleiders
Wilfredo doet een quizKijken naar de poppenkast


Poppenkast voorstelling

Spelletjes
Dramastuk over kerstLiedjes met gebarenCadeautjes voor de kinderen

De kinderen met hun cadeautjes

Samen kerstbrood eten

Samen kerstbrood eten met chocolademelk

Kleren uitdelen voor de arme kinderen

Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6.


For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isaiah 9:6


Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

15 Dec 2012

Het is bijna feest!

Kerst en recycling 

Eind november was de laatste seminar voor de stabiele en groeiende zondagscholen van 10 verschillende dorpen van het binnenland. We moesten de seminar van begin november naar het einde van de maand verzetten, en dat is altijd een hele klus. Veel van deze dorpen hebben geen telefoon en ook geen mobiel bereik, waardoor we vaak via-via op de markt en busjes die er soms komen, proberen berichten mee te geven. Helaas was het bericht naar Jelic niet aangekomen: het verst gelegen dorp. Om bij de seminar van Sucre te komen, lopen ze negen uur naar Oxamarca en gaan dan nog twee uurtjes in een volgepakt busje verder. Dit deden ze begin november, omdat ze niet wisten dat het verzet was, en wéér op de datum dat de seminar wel werd gegeven… als dat geen doorzetters zijn?!

De laatste seminar van het jaar staat natuurlijk in het teken van de kerstviering. Je kunt in de stad, net als in Nederland, allerlei blinkende ballen en versieringen kopen, maar in zo’n klein bergdorpje is dat heel anders. Vroeger werd kerst in deze dorpen eigenlijk nauwelijks gevierd, maar sinds de zondagscholen draaien, is het een waarlijk feest! Alicia, de ervaren kinderleidster die al jaren met “onze” mensen werkt, krijgt het altijd weer voor elkaar om ze te leren materialen te gebruiken die bij de hand of niet moeilijk te verkrijgen zijn. Dan kom je vaak uit op hergebruik en recycling: klokken van oude plastic flessen, kerstballen van kranten of tijdschriften en hutjes van stokjes van de bomen. In zo’n seminar leren ze niet alleen een stuk theater, dat de kinderen tijdens de nachtdienst kunnen opvoeren, maar ook allerlei versieringen voor de kerk te maken, samen met de kinderen.
 
Op weg naar Kerst

De afgelopen week zijn we druk bezig geweest met kerstpakketten te maken voor de 8 dorpen, die hard gewerkt hebben en aan alle seminars van dit jaar hebben meegedaan. Het hele jaar door wordt bijgehouden welke kinderen trouw komen en meedoen, zodat ze voor kerst iets speciaals krijgen voor hun inzet. Dat zijn er bijna 300! Natuurlijk komen er voor de kerstviering altijd kinderen en vooral ook volwassenen bij, zodat er dit jaar, alleen al in die acht dorpen, ongeveer 1000 mensen zullen deelnemen aan het feest dat de komst van de Verlosser gedenkt.

Elk jaar krijgt ieder kind een boekje met een Bijbels verhaal en dit jaar hebben we er een mooi cadeautje bij gedaan (zie foto met model Esther). Het is hier de gewoonte dat bedrijven en burgerlijke gemeentes “chocolatadas” organiseren, waarbij kerstbrood (paneton), chocolade melk en cadeautjes worden uitgedeeld (al zijn die niet altijd van erg goede kwaliteit).
Ook dit is niet weggelegd voor de kleine bergdorpjes, waardoor de kerstviering in de evangelische kerk, mogelijk gemaakt door het zendingswerk van Ger en Froukje Prakken,  druk bezocht wordt door de rest van de dorpsbewoners. Het is een mooie gelegenheid om het evangelie te kunnen delen met hen, die normaal gesproken bang zijn de kerkdrempel over te gaan.

De kerstpakketten zijn klaar en de broeders komen ze ophalen, om de grote dozen naar hun dorpen te brengen in busjes en vaak nog een eindje lopen. Toen ik de foto van ze maakte, bepakt en bezakt, heb ik gevraagd of ze dit jaar toch proberen een camera te bemachtigen om foto’s te maken. We hebben er zoveel plezier aan om cadeautjes voor deze mooie mensen uit te zoeken en ze te verwennen, dat we graag de gezichten zouden willen zien terwijl ze samen dit feest vieren en de kinderen mogen uitpakken. Hopelijk kunnen we dan een keer daar wat foto’s van laten zien; al was het pas over een paar maanden als we hen weer zien na de regentijd.

Waar we wel eerder over zullen vertellen, is over de “chocolatada” in Tantachual-San Lucas, waar we een kinderclub hebben, die we vanuit Cajamarca om de week bezoeken. Zaterdag de 22ste zullen we een kinderfeest hebben en deze kinderen van overwegend arme gezinnen verwennen. Het is meteen ook de afsluiting  van dit jaar.

Dankpunt en gebedspunt

We zijn God dankbaar dat we in Januari 2013 als gezin in Nederland mogen zijn en een aantal gemeentes en groepen mogen bezoeken om zo te kunnen vertellen over ons werk en kennis te maken met jullie. Wilt u ons komen opzoeken, bijvoorbeeld tijdens een dienst of bij ons gastadres, kunt U altijd schrijven zodat we jullie kunnen laten weten waar we zijn. E-mail: j.a.prakken@gmail.com 
We willen speciaal gebed vragen voor het rondkomen van de verlenging van Judith’s visum in Perú. Sinds een maand zijn de papieren in de hoofdstad, waar de nationale organisatie waaronder we werken, de jaarlijkse verlenging meestal zonder problemen regelt bij de migratiedienst. Op dit moment worden er “opeens” allerlei vereisten bij gevraagd, die langer duren dan verwacht, waardoor de spanning hoog is of alles op tijd rond zou zijn, vóór ons vertrek. BID AUB MEE.


En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. LUCAS 2:10-11

Wilfredo & Judith