10 May 2012

Pittig voedsel

Moeilijke thema’s

Het was een grote uitdaging om de jeugdleiders-training voor te bereiden en uit te voeren, omdat de thema´s die we aan zouden snijden niet erg bespreekbaar zijn in deze maatschappij, helemaal niet in het binnenland en zeker niet in kerkelijke kringen: seksualiteit en drugsgebruik.

In de loop der tijd hebben we geprobeerd meer diepgang te brengen in de jeugdweekenden, maar ook in de thema´s die we aanreiken en die de jeugdgroepen zelf wekelijks uitwerken in hun dorpen. Eerst zijn ze aan de slag gegaan met normen en waarden, goed en fout gedrag, anders durven zijn, wie is God?, gehoorzaamheid en mannen en vrouwen te zijn naar Gods hart. Vorig jaar hebben we een eerste introductie gedaan voor de thema´s van dit jaar, door de film “the cross and the switchblade” (Het kruis in de asfaltjungle) aan de jeugdleiders te laten zien. Deze film speelt in een heel andere plaats en tijd, maar de problemen van de jeugd zijn nog altijd vergelijkbaar: gevoel van onbegrip, bij een groep willen horen, in contact komen met drugs en vrije seks.

Dit jaar wilden we eerst de jeugdleiders beter trainen, informeren en klaarmaken voor deze thema´s zodat ze hun tieners en jeugd kunnen begeleiden als ze met vragen komen, waar ze met niemand over kunnen praten, of als ze problemen ontdekken en er nog op tijd richting aan gegeven kan worden.

Drugs, wat zijn dat?


Zoals jullie weten hebben we groepen tieners hoog in de bergen, maar ook groepen jeugd die dichter bij de stad wonen. Toen we over drugs begonnen te praten, dachten velen dat het alleen over cocaïne en cannabis zou gaan, maar al gauw kwamen we erachter dat iedere plaats wel een locaal “goedje” heeft waar lichamelijke verslaving, maar vooral sociale en psychische verslaving bij komt. Het materiaal waar we normaal gesproken in de groepen mee werken gaf weinig inzicht; er stond alleen: drugs zijn fout, want het is zonde, zo zegt de Bijbel... in principe klopt dat ook, maar waarom zegt de Bijbel dat? De wijze adviezen van de Schepper hebben een reden: dat we er zowel lichamelijk als emotioneel en geestelijk beter, sterker en gezonder van worden, als we die opvolgen. We hebben best interessante ervaringen gehoord en gesprekken kunnen hebben. Iedere groep krijgt de film mee om die in hun dorp te laten zien, en een kopij met nadere informatie over de effecten van verschillende drugs en gevaren van verslaving, zodat ze de lessen beter kunnen uitwerken in hun dorpen. In hun dorp, hoog in de bergen sluiten ze de TV op een accu aan, en gaan dan met hun 16 tieners en uitgenodigde vrienden de DVD bekijken. Geweldig toch?

Seksualiteit en jeugd

Een ander, zeer actueel en interessant thema in de jonge levens is natuurlijk: seksualiteit. Zelfs wijzelf wisten niet goed waar we eigenlijk mee zouden moeten beginnen en wat zou kunnen helpen dit thema beter bespreekbaar te maken voor de jongeren en in de kerk. Gelukkig hebben we een verloskundige in de kerk die vaker workshops geeft in het binnenland en op een heel natuurlijke, gezonde en heldere manier kon uitleggen wat het is, waartoe het dient, hoe mooi het bedoeld is door God en hoe het invloed heeft op het gedrag van tieners en jeugd. Aan het begin van de workshop wat het muisstil en was er weinig feedback, maar met de tijd kwamen er steeds meer vragen, die duidelijk bij sommigen hoog zaten. Aan het einde was er nog tijd voor een ronde vragen, maar er kwam alleen nog een dankwoord van één van de jongens die zei dat hij erg blij was met deze workshop en de openheid daarbij en dat hij er erg behoefte aan had gehad dit allemaal te horen We hebben er zelf ook veel van mogen leren, vooral over de omgang met tieners en jongeren die midden in heel het proces van ontdekking zitten. We zullen ook voor de jeugdweekenden dit thema verder uitwerken en we hebben daar veel wijsheid van Boven voor nodig.


Toewijding

Op het einde van het trainingsweekend hebben we een tijd genomen voor aanbidding en toewijding. We hebben één voor één met de jeugdleiders gebeden, zodat ze eerst zelf reinheid en toewijding zullen hebben om daarna weer anderen te kunnen begeleiden in hun zoektocht door het leven. Bid aub mee: voor deze jeugdleiders, voor ons en voor degenen die ons zijn toevertrouwd.


Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 1 Kor. 6:19

Wilfredo & Judith