1 Jun 2011

Er kan nog meer bij...

Vol is nog niet vol genoeg :)

Afgelopen vrijdag tot zondag zijn we het binnenland in geweest om met een groep van 58 jongeren van Sucre (Provincie Celendin) en omstreken een jeugdweekend te vieren. Net voor ons vertrek werden we door de voorganger opgebeld, met de melding dat er dit jaar veel meer jongeren interesse hadden in het meedoen aan deze activiteit. We hadden alles voorbereid voor maximaal 50, en op de inschrijflijsten waren er al 55 aanmeldingen.

Hals over kop moesten we, hoe-dan-ook, zorgen meer mee te kunnen nemen: kopietjes, zangboekjes, programma’s, welkomstgeschenken, brochures, enz. Op zich heel fijn dit toch net van te voren te weten en iets te kunnen regelen, ware het niet dat we veel materiaal een week eerder moesten bestellen bij de Bijbelboekhandel, zodat het van Lima kon worden opgestuurd. Dáár was het nu te laat voor. Uiteindelijk hebben we alles tot 60 kunnen “toveren” . We zouden haast zeggen, dat het maar goed was dat één van de groepen uit een ander dorp verhinderd was, en we uiteindelijk dus met 58 jongelui waren.

Vorig jaar waren deze jongeren, waarvan veel uit niet-Christelijke gezinnen, nog heel erg afwachtend en ook de ouders zagen ´t niet erg zitten om hun kinderen te “interneren” in dergelijke activiteiten van de kerk. De voorganger en zijn vrouw gingen toen huis aan huis om uit te leggen wat zo´n weekend inhoudt. Het nieuws van degenen die toen hebben meegedaan, is schijnbaar goed aangekomen en nu kwamen sommige ouders zelfs smeken of hun kind er nog bij mocht, maar helaas waren de lijsten (en slaapplaatsen) al snel vol.

Werkers gezocht...

De enorme vraag naar dit soort weekenden met jongeren, waarin ze met een grote groep leeftijdgenoten Bijbelstudies doen, spelletjes doen, samen zingen, lachen, kletsen en zien hoe het ook anders gezellig kan zijn, geeft ons extra moed om hiermee door te gaan. We zien ook hierin: de oogst is groot, maar de werkers weinig. We proberen altijd iemand van de jeugdwerkers van de stad mee te nemen naar de dorpen, om mee te doen in zo´n programma, zodat ze zien hoe hun land- en streekgenoten leven en wat hun nood is. Toch is dit heel moeilijk. Het platteland is meer gericht op de stad en de stad weer op de kust, zelden andersom. Dus iemand intereseren en meekrijgen is nog een hele taak en was nu weer niet gelukt. Dan merken we, dat in zo´n grote groep, die andere jaren rond de 40 jongeren lag, het moeilijker is persoonlijk contact te krijgen. We kunnen gelukkig nu veel meer steunen op de jeugdleiders van Sucre, die sinds vorig jaar naar Cajamarca komen voor training, en die we beetje bij beetje ook in deze weekenden meer verantwoordelijkheden willen geven. Zij, onder leiding van hun voorganger, zullen ook degenen moeten zijn die de nazorg doen en de thema´s consolideren, die tijdens het weekend werden aangekaart.

Zoals we al eerder schreven is het centrale thema van dit jaar: DURF ANDERS TE ZIJN! Wat altijd weer heel erg interactief en stimulerend is, zijn de praktische workshops waarin de jongeren in kleine groepjes zelf aan de hand van voorbeelden van jonge mensen uit de Bijbel, bepaalde eigenschappen van die personen of hun leven moeten uitzoeken en daarna aan de rest van de groep uitleggen. Dus niet alleen luisteren, maar ook onderzoeken zodat ze het beter in praktijk kunnen brengen. Één van de materialen die we voor hen hadden meegenomen , was een klein boekje/ brochure, waarin in simpele en eigentijdse taal, het Evangelie wordt uitgelegd. Ze kregen allemaal een boekje voor zichzelf. Alleen als ze iemand in gedachten hadden om zo´n brochure te geven, konden ze er nóg één vragen. Meteen kwam één van de meiden naar me toe om een boekje voor haar vriendin mee te nemen, die er niet bij kon zijn. Promt volgden er veel meer... ze durfde de eerste te zijn... durf anders te zijn!

Sommigen van deze tieners en jeugd, zien we vanaf 2006 opgroeien en zich ontwikkelen in een hele positieve zin. Grappig is te zien dat er binnen zo´n weekend al veranderingen zijn: op de vrijdagavond is iedereen nog afwachtend en stil en zaterdags al meer geklets, gelach en gezelligheid onderling. Sommigen van hen hebben we dit jaar juist moeten missen,anderen zijn naar de stad gaan werken. Bid mee voor hen, zodat ze alles wat ze hebben geleerd mee zullen nemen in hun rugzak, om zich positief te ontwikkelen ten voordele van zichzelf en hun communiteiten.
Nieuwe liedjes leren spelen
Allemaal hun (geestelijke)wapenrusting aan

Wilfredo & Judith