18 Apr 2016

Jaarplanning

Afgelopen weekend zijn we samengekomen met alle leiders van de 19 kerkjes waar we mee werken in her binnenland. Het was goed, nuttig en fijn! Het jaar staat weer vol activiteiten als zondagsschool seminars, jeugdweekenden en Bijbelstudies samen. Het samenzijn is ook altijd goed om elkaar te bemoedigen.

El fin de semana nos hemos reunido con los líderes de 19 iglesias de la zona de Sucre y Oxamarca-Celendin. Fue bueno, útil y lindo! El año estará lleno de actividades como seminarios para Escuela Dominical, Retiros de Jóvenes y

Voorbereiding met voorgangers en presbyters

In de kerk van Sucre

WilfredoZo kwamen en gingen ze naar hun dorpen11 Apr 2016

Gods kinderen, maar geen kleinkinderen


Rolin gaat voor in de kerk
Rolin is een jongen die tijdens een jeugdweekend tot bekering kwam. Niemand uit zijn familie is Christen en ze vinden het maar lastig dat hij graag actief meedraait in de kerk. Sommige ouders zien hun kinderen liever dronken in het dorpsfeest, dan iedere zondag in de kerk. Toch heeft hij zich ontwikkeld tot een verantwoordelijke jonge man en is hij al een aantal jaren deel van de jeugdleiding van de kerk in Sucre. Zijn vrienden, die opgegroeid zijn in de kerk, zijn afgedwaald, maar hij blijft! Zijn voorganger, Marciano, investeert veel in de jongeren en onderwijst ze met Het Woord.

Deuteronomium 6 draagt ons op een erfenis achter te laten voor de volgende generaties: “Prent de geboden uw kinderen in en spreek er steeds over, overal en op elk moment.” 

In april maken we samen met alle kerkleiders van het binnenland van de Andes een jaarplanning. Daar zetten we conferenties, retraites, jeugdweekenden en zondagsschoolseminars voor de rest van het jaar in. Ieder jaar drukken we op hun hart dat het van levensbelang is om zowel kinderwerk als jeugdwerk te doen. Dat laatste was een schakel dat nog miste tussen de huidige leiding en toekomstige leiders voor de kerken.

Voorganger Marciano bidt voor Rolin en
anderen die tot geloof kwamen (2011)
In 2004 zijn we het werk met de jeugd van het binnenland begonnen met het organiseren van jeugdweekenden. Na vraag uit de kerken zelf, hebben we structureel werk opgezet voor de jeugd: we brachten geschikt materiaal, organiseerden seminars en Bijbelstudies. We werken zowel met de jeugd als met de jeugdleiding en hun voorgangers. Van de bijna 10 dorpen die begonnen, hebben slechts 2 het volgehouden tot nu toe. Het is onze wens om de groepen en hun leiding dit jaar verder te versterken en het werk uit te bereiden naar andere dorpen. We zien wel groepen uit andere dorpen tijdens de jeugdweekenden die eigenlijk jeugdwerk zouden moeten doen, om een goede Bijbelse basis te vormen vóór ze vertrekken voor werk of studie naar een grote stad.

Wat gebeurt er als we deze erfenis niet vormen? In Richteren 2 staat: Maar na verloop van tijd was die hele generatie gestorven; de volgende generatie kende de HERE niet… ze deden dingen die de HERE uitdrukkelijk had verboden. 

Groep jeugdleiders tijdens een training
Er zijn generaties die verloren gaan, omdat wij, ten eerste als ouders, maar ook als kerkleiders, het niet meer nodig vinden om duidelijk Bijbels onderwijs te geven aan onze kinderen en jeugd, of ze te leren wat waar en niet waar is, wat respect of respectloos is, wat eerlijk of oneerlijks is. Wie zijn geroepen om de nieuwe generaties te onderwijzen, begeleiden en te trainen?

Wilfredo & Judith