Het land PERU - actualiteiten

In Peru spreken we Spaans, zoals bijna in heel Zuid Amerika. Daarnaast is er een steeds kleinere groep die nog Quechua spreekt, de taal van de vroegere Inca’s. Het is een cultureel en biologisch erg rijk land. Er is ook grote rijkdom aan natuurlijke bronnen als edelmetalen, gas en petroleum. Helaas worden die bronnen vooral door buitenlandse bedrijven geëxploiteerd en uitgebuit. Dit geeft spanningen tussen de grote bedrijven en de omwonende inheemse bevolking. Corruptie in alle lagen van de regering werkt hier ook aan mee.
Uitzicht over de stad Cajamarca

Peru is overwegend katholiek, gemengd met veel bijgeloof als erfenis van de Inca’s en pre-inca’s. Daarbij komt veel occultisme kijken. Zelfs in de evangelische kerken hebben we hiermee te maken.

APRIL 2021


PERU:
bijna 34 miljoen inwoners waarvan bijna 10 miljoen bij de hoofdstad Lima wonen en werken.

Stad CAJAMARCA: stad met 284.000 inwoners op 2750 mbzn. Het departement heeft een bevolkingsdichtheid van 43,7 inw./km². Men heeft voornamelijk inkomen uit werken op boerenland en in goudmijnen. Bijna 73% van het werk is informeel.

COVID: 51 635 overledenen (maart 2021), 161.41 per 100.000 inwoners. (96.65 in NL). 1.25 miljoen vaccins zijn gearriveerd voor de meest blootgestelde, zwakke en belangrijke mensen (naar eigen zeggen). Het Peruviaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er zaterdag 384 coronadoden zijn geregistreerd. Dat brengt het totale dodental op 54.669.

Imagen relacionadaBocadillo: rectángulo: Eerdere berichten
Jan 2021: Dichter bij elkaar
Febr. 2021: GebedsbriefPOLITIEK: Een vakbondsman zal het opnemen tegen de conservatieve erfgenaam van de machtige familie Fujimori in Peru in een verdeelde presidentiële tweede ronde. Kiezers maken zich vooral zorgen over de economie en de aanpak van de coronapandemie. De Peruaanse economie is in 2020 met 11 procent gekrompen. Meer dan 2,2 miljoen mensen zijn hun baan kwijtgeraakt.AUGUSTUS 2018
De politieke situatie in ons land is op het moment erg instabiel en zorgelijk. Eigenlijk is corruptie algemeen bekend en aanvaard, maar de omvang ervan is nu zo groot en in alle lagen van het rechtssysteem en congres, dat ze niet weten hoe het op te lossen. Alle “kandidaten” die ze als rechters willen voorleggen, zijn in corruptieschandalen betrokken: van vriendjespolitiek tot vrijspreken van grote criminelen tegen betaling. Sommigen menen dat een staatsgreep de enige oplossing zou zijn. 

APRIL 2018
Venezuela komt in Nederland veel in het nieuws, door de schrijnende situatie, waar het land door de huidige dictatuur doorheen gaat. Veel vluchtelingen komen naar Peru en zoeken hier een nieuwe toekomst. Net als bij de grote toevoer van vluchtelingen in Europa, brengt dit ook hier spanningen met zich mee. Er zijn speciale regelingen in Peru voor Venezolanen zodat ze sneller werk kunnen vinden en hun visum kunnen regelen. Gezien hun situatie, heel begrijpelijk. Toch voelen veel Peruanen zich achtergesteld, omdat nog zoveel groepen mensen in extreme armoede leven.

JANUARI 2018
L-Fujimori R-Kutchinsky
In december is er gratie verleend aan de ex-president Fujimori. Daar is veel onrust omheen (geweest), omdat deze is berecht en veroordeeld om mensenrechten schendingen in zijn regering in de jaren 90. Tegelijkertijd is een grote groep Peruanen nog altijd dankbaar, dat tijdens zijn regering de terroristische organisatie Lichtend Pad werd ontmanteld en de rust weder keerde na 10 jaar interne oorlog, waar we zelf in de jaren 80 middenin hebben geleefd.

NOVEMBER 2017
In oktober hebben we een officiële volkstelling gehad, waarvoor iedereen verplicht thuis moest blijven. De medewerkers waren veelal vrijwillige studenten. ´s Avonds in het nieuws kwam het een na het andere geval van seksueel misbruik aan het licht, toen meisjes werden uitgenodigd om binnen in het huis de vragen te stellen. Het heeft weer de discussie aangewakkerd over hoe “gewoon” het wordt gezien dat meisjes en vrouwen zo worden benaderd en dat in een macho-cultuur het algemeen wordt aanvaard.
Het aantal zwangerschappen van tienermeisjes in Cajamarca is stijgende. Op een school van 700 leerlingen zijn 37 meisjes zwanger. Het programma van de overheid “Alles op zijn tijd” hoopt ze beter te informeren om niet zo vroeg seksueel actief te zijn.
Artikel Peruaanse krant

AUGUSTUS 2016

Pas geleden staakten de leraren in NL door een uur later te beginnen. Hier kunnen stakingen weken of maanden duren. Half juli begonnen de stakingen van de leraren in het zuiden en de rest van het land heeft zich er nu bij aangesloten. We weten niet wanneer de lessen op staatsscholen weer zullen beginnen en of dit eventueel ervoor kan zorgen dat leerlingen het jaar over moeten doen. Maar ook in Peru gaat het om een waardig loon voor de leraren.

JULI 2015
BBC Mundo
Pas geleden werd ik gebeld door Nederland over het nieuws over de harde aanpak van de Illegale Mijnbouw in Peru. Het speelt hier veel minder in het nieuws, omdat het eigenlijk een doorgaand probleem is: illegale mijnbouw met grote milieu impact en mensenhandel. Vooral als het dieper in de jungle is, komt de overheid er moeilijker bij. Maar ook de legale mijnbouw brengt veel vooral sociale conflicten met zich mee. Boeren tegen bedrijven en vice versa.
Het is in diezelfde ruige diepe jungle dat 27 juli een groep van 26 kinderen van 1-14 jaar en 13 volwassenen zijn bevrijd uit een kamp van de terroristische organisatie Lichtend Pad. Ook al heeft deze groep communistische strijders zich sinds de jaren 90 flink moeten terugreken, zijn er nog altijd groeperingen in de jungle die kinderen onderwijzen met Marxisme en Maoïsme en ze opleiden om op 14-jarige leeftijd mee te strijden met de terroristische beweging. Er wordt geschat dat er nog ongeveer 100 mensen op deze manier gevangen worden gehouden, voor reproductie en indoctrinatie. 

JUNI 2015
Sociale en milieuconflicten rondom Tia Maria 

Peru is een land waar veel mijnen werken in de extractie van edelmetalen. In het zuiden van Peru, in het departement Arequipa is vanaf 1994 een grote kopermijn Southern Copper. Vanaf het moment dat de eerste Milieueffectrapportage werd gepresenteerd in 2009, zijn er protesten en conflicten. De laatste aanpassing aan deze rapportage werd eind 2014 goedgekeurd, waarna al snel protesten volgden begin 2015. Er is vanaf 23 maart een gewelddadige staking gaande, die tot op heden twee doden heeft geëist. Dat brengt het totaal aantal doden op 5 in de afgelopen 6 jaar. Er zijn 2000 extra politiemannen naartoe gestuurd. Het is de bedoeling dat de meer dan 5000 gewapende mannen orde moeten scheppen in het conflict tussen de mijn, de boeren en de overheid. 

Omdat de kopermijn 235 liter water per seconde nodig heeft in het productieproces, is de angst van de boeren dat ze bij de opening van het nieuwe project “Tia María”, geen schoon water meer zullen hebben voor hun akkers en voor eigen gebruik. Het bedrijf heeft daarom voorgesteld zeewater te gaan gebruiken. Toch is er een groot gebrek aan duidelijke communicatie en daarom een overschot aan wantrouwen. Alles escaleert en mogelijkheid tot overleg of een consensus lijkt steeds verder weg. Ook de regering is niet onpartijdig. 

Deze situatie lijkt erg veel op wat we hier in Cajamarca hebben meegemaakt met de grote goudmijn van Yanacocha. Daarbij vielen 5 doden en werden we in 2011 een maand van de buitenwereld afgesloten. Dat project is tot op heden stilgezet, omdat er geen overleg mogelijk is. 

No comments:

Post a Comment

Leuk dat je meekijkt!

Wilfredo & Judith