18 Jan 2019

Ware rijkdom


Gezin van Lucy (uiterst rechts) tijdens de verjaardag 
van Abraham, hun jongste kind, haar man Julio 
en hun vier kinderen. Leo staat helemaal 
links met hun jongste in de armen.
De man van Lucy zat zeven jaar in de gevangenis. In die tijd, dat ze alleen voor haar kinderen moest zorgen en ze de eindjes aan elkaar moest knopen door een grote schuld die ze samen waren aangegaan, kwam ze in aanraking met een kerk. Eerst gingen de kinderen naar de zondagsschool en later nam ze zelf een beslissing de Heer te volgen. Dit had een grote impact op haar leven, in alle opzichten. Waar ze eerst continu conflicten had met haar buren, de familie van haar man, probeerde ze wat haar betreft vrede te houden. Tegelijkertijd kreeg ze een eigen identiteit, een beter zelfbeeld, waardoor ze durfde voor zichzelf en haar kinderen op te komen en andere keuzes te maken. Ook de schulden loste ze af en begon een spaarplan.

Lucy groeide op in een klein arm dorpje hoog in de bergen. Na de basisschool, hielp een oom haar financieel tot ze klaar was met de eerste klas van de middelbare school, maar meer zat er niet in. De mentaliteit van de rest van de familie is daarom nog steeds: laat je kinderen leren lezen en schrijven en dan moeten ze werken om thuis bij te dragen. Maar sinds Lucy het Evangelie heeft leren kennen, is ze anders gaan denken, zegt ze zelf. Ze wil dat haar kinderen studeren, een eigen beroep leren en verder komen in het leven, ook al krijgt ze daarin weinig steun van haar omgeving.

Groep tieners uit Oxamarca, 
die dit jaar een beurs kregen. Giler (rechts onderaan),
 15 jaar oud uit La Quinua, heeft ook een beurs 
gekregen als de beste van zijn klas. 
Hij komt uit een extreem arm gezin en 
ouders met een verstandelijke beperking. 
Hij begint in maart aan zijn laatste 
jaar en wil dan proberen ingeloot 
te worden bij een artsenopleiding.
Leo is de oudste zoon van Lucy. Hij is 15 en gaat naar de laatste klas van de middelbare school. Hij heeft het niet makkelijk gehad zonder vader. In de pubertijd schopte hij overal tegenaan. Op school ging het ook niet al te best. Tot hij vorig jaar een persoonlijke ontmoeting had met God, met de Heer, waarvan hij op de zondagsschool hoorde en die zijn moeder moed had gegeven om weer op te staan. 

Vorig jaar kwam hij helemaal niet in aanmerking voor een beurs, door zijn lage cijfers. Dit jaar blinkt hij zo ver uit, dat hij op school werd vrijgesteld voor wiskunde en zijn leraar hem gaat klaarstomen voor de Universiteit. Hij krijgt van ons een beurs om de middelbare school af te maken. Omdat het een prestatiebeurs is en hij goede cijfers heeft behaald, komt hij in aanmerking voor een staatsbeurs om naar de Universiteit te gaan. Leo wil graag Communicatiestudies volgen. Maar alles begon met een levens veranderende keuze voor God!De vorige keer schreven we over de beurzen en schoolpakketten, die we jaarlijks geven aan de arme gezinnen van het binnenland. Voor 100 euro per JAAR sponsor je een tiener. In maart gaan de scholen weer van start. We zijn dankbaar voor de € 1005.29 die we hiervoor mochten ontvangen. We willen 23 tieners een beurs geven, omdat ze een 7 gemiddeld hadden het afgelopen jaar. 10 van hen gaan voor het eerst naar de middelbare school. Daarnaast hebben we 179 schoolpakketten samengesteld voor kinderen in 13 dorpen (€ 2500.-). Dus mocht je op je hart hebben een kansarm kind of tiener als Leo te willen helpen, je maakt een groot verschil! 

(mocht je een gift willen overmaken, vermeld het dan als “schoolproject Wilfredo&Judith”)

8 Jan 2019

Nieuwsflits januari

Allereerst een heel Gezegend en Voorspoedig 2019.
Het nieuwe jaar begonnen we afgelopen zondag met een hele mooie tekst uit 1 Petrus 4, die we graag met jullie delen:
“Wees gastvrij voor elkaar zonder te mopperen. Dien elkaar met de gaven die God uit liefde aan ieder van jullie heeft gegeven. Want dát is waarvoor God al die soorten gaven geven heeft…” En welke gaven heb jij gekregen om Hem en anderen te dienen?
Dankpunten
·         BEURZEN: Vorige week hebben we 22 beurzen mogen geven aan tieners van Oxamarca en Sucre, die allemaal het afgelopen schooljaar 7 gemiddeld hebben gehaald. Giler, 15 jaar oud uit La Quinua, heeft ook een beurs gekregen als de beste van zijn klas. Hij komt uit een extreem arm gezin en ouders met een verstandelijke beperking. Hij begint in maart aan zijn laatste jaar en wil dan proberen ingeloot te worden bij een artsenopleiding.

·       ESTHER: ´ons Sterretje´ wordt 10 januari 7 jaar. Ze heeft haar eerste klas van de basisschool uitstekend afgerond en daarom van haar juf een diploma gekregen. We gaan morgen een middag thuis knutselen met vriendjes en vriendinnetjes. Ze heeft de laatste tijd onrustige nachten en nachtmerries. Bid ook voor haar.

·       GIFTEN: Deze laatste week proberen we nog zo veel mogelijk inkopen te doen voor de bouw van ons huis. Het is racen tegen de klok. We hebben iemand ingehuurd om toe te zien op de voortgang als we weg zijn, want het is nog lang niet bewoonbaar en we hadden graag iemand daar in huis gelaten om op te passen als we weg zijn. Bid voor bescherming tegen diefstal tijdens onze afwezigheid. We zijn ongelooflijk dankbaar voor de extra giften die we onlangs kregen en op dit vlak Gods voorziening steeds weer mogen zien!
Gebedspunten
·         BET EL: bid voor de diakenen van Bet El die samen het werk van de kerk en huiskring op zich zullen nemen in onze afwezigheid. Marcela is op het moment in de hoofdstad Lima met haar zus, die een negatieve diagnose heeft gehad voor kanker. We zien haar misschien niet meer vóór onze reis. Esther´s man is in de regentijd vaker ernstig ziek. Hij heeft een chronische longaandoening. Bi voor kracht voor beiden. Bid ook voor Carmela en Richard. Carmela is deel van de leiding van de huiskring en haar man heeft pas geleden, na een tijd van afwezigheid, weer de keuze gemaakt om God te willen dienen.
·         SCHOOLPAKKETTEN: in maart gaan de scholen weer van start en daarom zijn we druk met het voorbereiden van de schoolpakketten voor de arme kinderen van het binnenland. We hebben de bestelling gedaan en lijsten gemaakt voor het uitdelen van de spullen. Lucy en Elsyta zullen de pakketten samenstellen, zodat het in 13 dorpen kan worden uitgedeeld. Bid dat alles op tijd klaar is.
·         REIS NAAR NEDERLAND: Bid a.u.b. voor een veilige en rustige reis met de kinderen. Bid voor onze gezondheid. Vooral voor Christina, die snel en heftig ziek wordt. We hebben van de kinderarts extra medicijnen meegekregen, maar hopen die niet te gebruiken. Ook al is het hier niet tropisch, zijn we hele lage temperaturen niet gewend.
Heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid,
Wilfredo en  Judith, Esther en ChristinaBeurzen: Groep tieners van Oxamarca.
Rechtsonderaan Giler uit La Quinua. 
Esther met haar juf Leli
Voortgang van de bouw van het huis

Christy wil heel graag een echte sneeuwpop zien!
We zullen zien óf dat kan en
of het met die temperaturen nog leuk is J

Wilfredo & Judith