18 Feb 2013

Een maandje sneeuw en warme ontmoetingen


Bezoek aan Nederland

Esther naast ons sneeuw-konijn
De maand Januari mochten we in Nederland zijn. We hebben mogen genieten van zacht herfstweer maar ook winterse landschappen en sneeuwpoppen. Vooral hebben we genoten van bezoekjes aan en van vrienden en familie, die Esther voor het eerst ontmoetten. Natuurlijk is de tijd altijd weer te kort en moeten we tot een volgende keer wachten om anderen weer te kunnen opzoeken. Maar de hoofdreden van ons bezoek aan Nederland was het consolideren van het zendingswerk in Perú vanuit Nederland, het versterken van vriendschappen die bij dit werk betrokken zijn en het opbouwen van nieuwe contacten, die dit werk kunnen ondersteunen.

De afgelopen jaren werkten we al samen binnen het zendingswerk van Ger en Froukje Prakken, maar het is uitgebreid en een zelfstandige “afdeling” geworden. Hoe dit gegroeid is, kunnen jullie uitvoeriger lezen op “wie zijn wij?” op ons blog.

Zendelingen

Fam. Grim van de Vredekerk
en de voorzitter van Z&G, Durk de Jong
Sinds vorig jaar mogen we ons lid van de Vredekerk in Den Haag noemen en als zodanig zijn we zendelingen hier in Perú. Ons contact met de Vredekerk in Den Haag begon in december 2009, toen we de gemeente mochten bezoeken en wat konden vertellen over het werk dat we doen met de jeugd in Cajamarca. Eind 2010 maakten we kennis met de jeugdleiders Rieke en Reinout, die in Cajamarca op bezoek kwamen. In die tijd hadden we ook al contact met Pauline Grim om als vrijwilligster te komen werken, wat sinds september 2011 een feit werd.

De overkoepelende organisatie Stichting Zending en Gemeente vertegenwoordigt ons in Nederland. Zoals we al schreven, is dit in de loop der tijd zo gegroeid, maar wilden we dat van twee kanten ook officieel en persoonlijk maken en dat hebben we gedaan afgelopen januari. Het is de voortzetting van het werk dat God op ons pad heeft gebracht, met de versterking van een Gemeente en een organisatie in Nederland die daarin een stuk geestelijke en praktische verantwoordelijkheid op zich hebben willen nemen.

Tegelijkertijd is het een nieuw begin voor het opzetten en uitbreiden van een thuisfront en andere gemeentes die vooral geestelijk en op den duur ook financieel dit werk onder de jongeren en in de armere streken willen ondersteunen. We vragen jullie gebed en nadere betrokkenheid hiervoor, zodat God wegen zal banen en deuren zal openen. Zoals Jesaja 43 zegt: Dit zegt de HEER, die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren... Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.

Weer van start met kinderen en tieners

Wilfredo met een aantal van de kinderen
Meteen bij terugkomst in Cajamarca begon de eerste week van februari de vakantiebijbelschool voor de kinderen. 20 kinderen uit de buurt van onze kerk Bethel kwamen iedere middag naar de kerk om daar samen al spelend en zingend over Gods liefde te leren. De twee wekelijkse reizen naar de kinderclub in het binnenland Tantachual zijn ook van start gegaan met een groep van 18 kinderen. We hopen via hen meer contact te krijgen met hun ouders en in de loop van dit jaar basis-cursussen te doen, die lijken op de Alpha-cursus.
Onze kinderwerkers verzorgen een poppenkastvoorstelling


Het eerste weekend van maart zullen we de schoolvakantie afsluiten, die hier in januari en februari is, met een tienerweekend. Het is de eerste keer dat we in de stad zo’n weekend zullen organiseren. We doen dit al jaren in verschillende dorpjes van het binnenland, maar dit zien we als een nieuwe uitdaging. De tieners hebben hier in de stad veel meer flitsende afleiding, waardoor we benieuwd zijn hoe het zal gaan. In de twee Nederlandse jeugdgroepen van Den Haag en Eindhoven,  waar we mochten spreken, was de reactie gelukkig zeer positief. We hebben verschillende kerken van dezelfde organisatie uitgenodigd mee te doen en hopen dat de voorgangers hun jongeren weten te stimuleren, zodat ze sterk en fris het nieuwe schooljaar in te gaan.


Hartelijk dank voor het meeleven, meebidden, meelezen en schrijven. Dit verbindt ons met jullie en Perú met Nederland.  

Wilfredo & Judith