24 Dec 2020

Het Licht schijnt in het donker

Het is (weer) een bewogen jaar geweest en voor velen van jullie ook. We hebben te maken gehad met ziekte, met verdriet door afscheid, met nood om ons heen… maar juist ten midden van alles hebben we Gods hand gezien, HOOP mogen brengen aan veel gezinnen en vrede mogen ervaren, ondanks de duisternis en moeilijkheden.

Daarom wilden we deze tekst met jullie delen: Het Licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. Johannes 1:5

Laten we licht zijn, elke dag! En ZIJN licht zo laten schijnen en liefde uitdelen.

Wilfredo&Judith

Esther, Christy en Efrani In de vorige brief schreven we over de kinderclub van Rosalym. Door een extra gift hebben we Kinderbijbels voor ze kunnen kopen. Zie hier hoe ze kerst hebben gevierd!
27 Nov 2020

Delen met iemand die niets heeft

"Als je eten in huis hebt, moet je dat delen met iemand die niets heeft." Lucas 3:11

Alle zekerheid weg

Luis gaf les op een basisschool, toen het hele land op slot ging en alle leerlingen voor de rest van het jaar naar huis werden gestuurd. Hij kreeg te horen dat hij maar 1x per week online les zou geven en slechts die uren uitbetaald zou krijgen. Zijn vrouw Rosalym wist dat ze het daarmee niet zouden redden, dat ze hun vier kinderen hiermee niet genoeg eten konden geven. Sinds ze trouwden, was Luis de enige kostwinner thuis. Wat nu?

Waar komt mijn hulp vandaan?

Een tijd van zorgen en interne strijd volgden, vertelt Rosalym. “Ik moest leren niet meer op mijn man, maar volledig op God te vertrouwen. Het was niet makkelijk. Mijn schoonvader werd ziek, toen mijn man en ik ook. Het geld dat we hadden gespaard om mais te zaaien, ging op aan medicijnen en zuurstof. Ik hield me vast aan de belofte van Psalm 27: De Here is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? Want wanneer kwade tijden aanbreken, verbergt Hij mij in zijn hut.” En juist in die tijd zag ze Gods voorziening: “bekenden en onbekenden brachten aardappels of een zak rijst, en nooit hadden we tekort.”

Hoop

Er groeide een verlangen in Rosalym om de kinderen van de buurt over Gods liefde te vertellen. Ze gaven gehoor aan de uitnodiging. Tijdens de kids-club in haar huis merkte ze dat de kinderen heel slecht konden lezen. Voortaan liet ze ze een uurtje eerder komen. Ze zette haar twee dochters in: Antonela van 10 en Deborah van 16, om bijles te geven. Nu komen 20 kinderen regelmatig naar de kinderdienst; doen ze ook spelletjes en gaan de ze na iets lekkers te eten, weer naar huis. Want in deze tijd heeft Rosalym leren bakken en verkoopt ze cakes, om op die manier extra inkomsten te genereren voor thuis en voor de snacks voor de kinderen.

Een aantal van deze kinderen komt uit erg arme gezinnen en we hebben ze mogen helpen met een
Tas Vol Hoop. De vader van Luis heeft een kruidenierszaak, waar de tassen met levensmiddelen worden samengesteld en zo kunnen we elkaar helpen en tot zegen zijn voor veel gezinnen in nood!


Projecten - kerst

Luis en Rosalym zijn voorgangers van een zustergemeente en met hen stellen we de “TAS VOL HOOP” samen. In een tijd waarin we niemand bereid vonden hierin mee te werken wegens besmettingsgevaar, hebben zij dit met ons willen doen. Dankzij “Geef Cajamarca lucht” mochten we een beetje helpen met de kosten voor zuurstof, toen zijn vader ziek werd.

We willen de kinderen van de kids-club iets extra´s meegeven voor kerst. Misschien wil jij daaraan meewerken? Misschien leuk als actie voor de zondagsschool? Wie weet kunnen we nog meer kids-clubs verrassen! Stuur dan een gift ovv KIDSCLUB naar Zending en Gemeente.
Per mail eenmalig vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12


3 Oct 2020

Nieuwsflits oktober

Beetje bij beetje wordt het rustiger in de ziekenhuizen in Perú, terwijl we horen dat het in Nederland juist spannender wordt. Wereldwijd lijkt alles te draaien om aantallen besmettingen en percentages overledenen, en staat of valt onze “schijnbare zekerheid” hiermee. Maar ondanks onze - nog steeds - zeer karige gezondheidszorg, willen we niet uit het oog verliezen dat God nog altijd de controle heeft en het laatste woord heeft over leven en dood!
Vertrouw met je hele hart op de Heer, en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem. Dan zal Hij je leven leiden. Spr 3:5-6

Dankpunten

·         NOODHULP: Juli en Augustus zijn de zwaarste maanden geweest betreft de gezondheidszorg in Cajamarca: de ziekenhuizen waren overvol! We startten een actie: “Lucht voor Cajamarca”, waarmee we, naast voedselhulp, ook hulp konden geven voor medicijnkosten en zuurstof. We kochten een zuurstoffles om ter beschikking te kunnen stellen waar nodig. Door de aanhoudende droogte is nu in het binnenland minder te oogsten van het land, waarom we ook in Sucre en Oxamarca begonnen zijn met de TAS VOL HOOP voor de armste gezinnen. Hartelijk dank voor de giften!

·         BINNENLAND: vorige week werden in Jelic 2 dagen Bijbelstudies gehouden (6 uur de bergen in). We gaven Josue, onze vriend en voorganger, twee dozen vol met Bijbels en ander materiaal mee, op verzoek van de broeders daar. Het was meteen op!
Wij zijn gevraagd half oktober in Malat Bijbelstudies te geven, en kunnen dan weer meenemen. De voorganger van Malat zei: “de schapen hebben vers gras nodig”
J. Alles onder voorbehoud natuurlijk. De Provincie Cajamarca is nog gedeeltelijk “gesloten”, al is de groei van besmetting op het moment, God dank, lager. Bid voor wijsheid in de beslissingen rondom deze reizen.

·         BIJBELS: niet alleen in het binnenland, maar ook in de stad Cajamarca mochten we verschillende Nieuwe Testamenten uitdelen (Foto 2), waarnaar werd gevraagd bij het uitdelen van de Tas Vol Hoop. Gemeenteleden van Bet El delen de levensmiddelen met familie of buren in nood. Ze leren zelfs gezonder te eten met quinoa en peulvruchten.

·         GEMEENTE BET EL: vijf gezinnen van Bet El zijn getroffen door COVID, maar gelukkig herstellende. Bid voor volledig herstel van Ines, Luis, Reimon, Pilar en hun gezinnen. We zijn dankbaar voor de online diensten die we samen mogen verzorgen via Facebook en ZOOM. Zo deelt elke week een ander gezin hun stille tijd met de rest van de gemeente. (Foto 3)

·        
SCHOOL: onze drie meiden krijgen online les; waarschijnlijk tot en met 2021 L. De school “Diego Thomson” is door het Ministerie van Onderwijs gefeliciteerd voor de wijze waarop de lessen worden gegeven via ZOOM en het interactieve platform waarmee wordt gewerkt. Gelukkig zijn Esther en Efrani heel zelfstandig en maken ze netjes hun huiswerk. J

Gebedspunten

·         GEZONDHEIDSZORG: Ook al is het aantal besmettingen per dag gedaald, hebben we als land het hoogste percentage sterfte ter wereld (ruim 92 per 100.000), wat aan de gebrekkige gezondheidszorg wordt gewijd. In Cajamarca zijn inmiddels twee tijdelijke ziekenhuizen bijgebouwd, maar helaas is het aantal IC-bedden nagenoeg hetzelfde en is er een groot tekort aan personeel.

·         BIJBELWINKEL: Veel vrienden om ons heen zijn zwaar getroffen door COVID, zowel lichamelijk als economisch. Wilt U bidden voor Juvenal? Hij is eigenaar van de Bijbelwinkel, die maanden dicht was, en waar zo goed als geen schoolspullen meer worden verkocht, waar de investering mee werd betaald. Hij is daarnaast herstellende van COVID en heeft nog een lange weg te gaan om de longen sterker te maken. (Foto 1)

·         FAMILIE: Bid voor Wilfredo´s moeder Rosalía, die geen afscheid kon nemen van haar man, die in Augustus overleed in het ziekenhuis. Daarnaast was ook zij ernstig ziek. We zijn dankbaar voor het herstel dat er al is, maar haar zuurstofgehalte is nog laag. Bid ook voor volledig herstel van haar dochter Pati.

Bid voor de oom van Efrani in Venezuela: Samuel.Hij ligt in het ziekenhuis met COVID en er zijn geen medicijnen beschikbaar. Zijn moeder van 75 zorgt nu voor hem en zijn vrouw.

·         LEVERANCIERS: Voor het verzorgen van de Tas Vol Hoop, hebben we vaak van leverancier moeten wisselen, omdat steeds minder mensen bereid waren het risico te nemen. Bid voor Adelina: ze heeft haar broer in deze tijd verloren en heeft neurologische problemen, nadat ze zelf ook ziek werd. Bid voor Luis en zijn vader Segundo, die beiden ziek werden en al hun spaargeld aan zuurstof uitgaven. (Foto 4)

·         PERUAANSE REGERING: De corruptie in het land is alom bekend en helaas ook algemeen geaccepteerd. Er zijn constant conflicten tussen de president en het congres, waardoor het land niet regeerbaar wordt, wat essentieel is om uit deze economische, sociale en gezondheidscrisis te komen. Bid voor ons land PERU!


📸


27 Aug 2020

Zelfs als ik door een diep, donker dal ga...

Jezus zei: "IK BEN de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is. Joh. 11:25

Cijfers

We kunnen spreken over cijfers, over dat Perú percentueel het ergst getroffen land van Latijns América is door COVID-19, over het tekort aan ziekenhuisbedden omdat er nooit genoeg geïnvesteerd is in gezondheidszorg, over de schaarste van betaalbare medicijnen, over zuurstoftekort… maar het zijn niet alléén cijfers, het zijn voor ons geen statistieken meer: het zijn voor ons gemeenteleden, collega voorgangers, vrienden, familie…

Chaos en Strijd

Juan Victor Chuquiruna Arteaga werd 74 jaar. Hij was een fitte, vrolijke man. Hij is voorganger geweest, als een vader voor velen, onder anderen voor de 9 kleinkinderen die bij hem in huis woonden.

Juan Victor Chuquiruna Arteaga werd 74 jaar. 
Hij was een fitte, vrolijke man. 
Hij is voorganger geweest, als een vader voor velen, 
onder anderen voor de 9 kleinkinderen 
die bij hem in huis woonden.

We gingen met vader Juan naar het ziekenhuis, want hij kreeg geen lucht meer, maar we werden met een zakje met medicijnen naar huis gestuurd, want er waren geen bedden en geen zuurstoftanks beschikbaar… een week lang heeft Wilfredo heel Cajamarca afgezocht om twee zuurtsoftanks per dag vol te krijgen, maar de gezondheid van zijn vader ging achteruit. We konden dokters alleen virtueel raadplegen, want ook zij zijn bang in de huidige situatie. De longarts kon niets meer voor ons betekenen. We moesten toch weer naar het “ziekenhuis”, nou ja, een omgebouwde polikliniek. Een dag met hem in de rij zitten wachten op een bankje, eigen zuurstoftank ernaast vóór hij werd opgenomen… toen begon het waken in het slagveld binnen in het ziekenhuis. Door tekort aan personeel, blijft één familielid per patiënt bij hun; ruim 20 patiënten in twee kleine geïmproviseerde kamertjes, één jonge arts en één verpleegkundige.

8 dagen strijden voor zijn leven, 8 dagen omringd door ziekte en dood. Letterlijk, want lijken werden op de grond gelegd tot geregeld werd dat de overledene begraven kon worden in de overvolle begraafplaats. Mensen hoesten, worden gereanimeerd, stikken, allemaal in dezelfde ruimte. Wilfredo liet vader Juan preken horen en las voor uit de Bijbel te midden van deze chaos. Ineens hoorde hij: “meneer!” … “kan het niet wat harder? Ik denk dat iedereen het hier wel wil horen!”.

God is erbij

Wilfredo, vader Juan (74) en moeder Rosalia (71).

Na 8 dagen gaf het lichaam van vader Juan het op. Hij was uitgeput en er waren geen ic-bedden. Ook hij werd rechtstreeks naar de begraafplaats gebracht: geen afscheid, geen herdenking, alleen herinneringen. En toch kunnen we zeggen: “God is erbij”; tijdens het Bijbel lezen voor alle patiënten, in het samen zorgen voor hem, in de bescherming van de gezondheid van Wilfredo die de hele dag of de hele nacht bij hem bleef… We hebben ook wonderen gezien, zoals in het leven van een jonge bevriende arts, die 10 dagen op IC aan de beademing lag en toen 2 dagen later het ziekenhuis uitliep. 


Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik niet bang, want U bent bij mij. Psalm 23:4


Persoonlijk nieuws

We proberen thuis alles verder goed te laten verlopen. Efrani, Esther en Christy gaan door met hun online-lessen en oma Froukje verzorgt heerlijke maaltijden. Toch is het plaatje buitenshuis zo anders. We krijgen steeds meer overlijdensberichten, telefoontjes van mensen die op zoek zijn naar zuurstofflessen of beademingsmachines en daarnaast proberen we op de een of andere manier het verlies van vader Juan een plek te geven. Het is emotioneel en vaak lichamelijk heel zwaar en tegelijkertijd zijn we enorm dankbaar voor ons kleine stukkie oase thuis.

Elke zaterdag doen de meiden onderhoud 
van de tuin 
J
Projecten

Uitdelen in Sucre

Eind april maakten we de eerste Tas Vol Hoop met levensmiddelen voor de noodlijdende families van onze gemeente. Ze hadden toen al ruim een maand geen inkomen gehad en sommigen hadden niets meer te eten wegens de lockdown. Tot augustus hebben we inmiddels 358 tassen twv €15,- pp mogen uitdelen, dankzij jouw hulp. Veel mensen zijn hun baan kwijt, of hun werkgevers zijn failliet. We verwachten dat deze hulp in ieder geval tot december nodig blijft, dus alle steun is hartelijk welkom. We willen het zelfs uitbreiden, omdat de ziekenhuizen vol zijn, medische hulp schaars is en medicijnen peperduur. 

Sommigen mochten we ook een 
Nieuw Testament geven.


We weten nu hoe belangrijk het is een zuurstoftank te kunnen lenen en dat het 65 euro kost deze te vullen, waar iemand een halve dag lucht mee krijgt. Wil je hieraan bijdragen, stuur dan een gift ovv “Geef Cajamarca lucht”.


Bidden

Dankpunten:

· Dankbaar voor de Tas Vol Hoop, die via 4 lokale kerken wordt uitgedeeld aan noodlijdende families.
· Dankbaar dat we hulp mochten sturen naar het binnenland om ook daar Tassen Vol Hoop uit te delen.
· Dankbaar dat Wilfredo gespaard is gebleven voor deze ziekte, ondanks dat hij hele dagen en nachten in het ziekenhuis bij zijn vader verbleef.
· Dankbaar dat we met de Tas vol Hoop ook het Evangelie en Bijbels mogen delen.

Gebedspunten:

· Bid voor het rouwproces na het verlies van vader Juan. Bid ook voor moeder Rosalia, -die nog herstellende is van COVID- en die vorig jaar ook haar oudste dochter verloor.
· Bid voor voorziening om andere gezinnen te mogen helpen met medicijnen of zuurstof (GEEF CAJAMARCA LUCHT).
· Bid voor bescherming van onze gezondheid en vrede in midden van deze storm.
· Bid voor onze broeders in het binnenland, waar überhaupt geen gezondheidszorg aanwezig is.
· We willen kijken of we Sucre en Oxamarca (binnenland) weer kunnen bezoeken en bemoedigen. Bid voor wijsheid in de besluitvorming en bescherming.


Heel hartelijk gegroet uit Perú,
Wilfredo&Judith
Esther, Christy en Efrani


23 Aug 2020

Tas Vol HOOP 358

Gisteren mochten we weer Tassen Vol Hoop verzorgen voor 62 gezinnen. 358 tot nu toe! Vorige maand hebben we zelfs mogen helpen om in Sucre, in het binnenland Tassen vol Hoop uit te delen. Namens elk van hen: HEEL HARTELIJK DANK! Zonder jouw steun zou het niet mogelijk zijn!
In het korte filmpje een foto van elk gezin.
https://youtu.be/qts0PZZEqBY
U kunt helpen door een extra gift over te maken naar 
Stichting Zending&Gemeente, ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken
“TAS VOL HOOP” of "GEEF CAJAMARCA LUCHT"
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12
Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

22 Aug 2020

Geef Cajamarca Lucht

Help CAJAMARCA-PERU weer ademhalen!

De gevolgen van de Coronacrisis worden groter in Peru. Geen werk betekent geen geld. De 70 gezinnen die nu geholpen worden met de tassen van hoop zijn erg dankbaar. De verwachting is dat dit tot en met december nodig blijft. Daar komen de gevolgen van het ziek zijn, het zelf moeten betalen van medicijnen en zuurstof nu extra bij. De medische zorg is zeer beperkt, in Zuid Amerika is Peru het zwaarst getroffen land. Het land heeft de laatste jaren weinig geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Met als gevolg dat er te weinig bedden en te weinig personeel is. De familie moet bij opname dag en nacht aanwezig zijn met daarbij het risico op besmetting. Lukt het niet om opgenomen te worden dan is het huren van een zuurstoffles een optie. Waarvoor dan uren in de rij gestaan moet worden. De naaste familie van Wilfredo is getroffen. 

Voor Wilfredo en Judith is de druk zwaar, op henzelf, op hun gezin, op Froukje en op de gemeente.

Wij kunnen helpen! Met GEBED en met onze GIFTEN. We willen opnieuw een beroep doen op uw vrijgevigheid.

Ter illustratie: een TAS VAN HOOP kost €15,-. het huren van een ZUURSTOFFLES €40,- per dag en het vullen €65,- per keer. Gemiddeld heeft een Coronapatiënt 2-6 weken zuurstof nodig.

Help de naaste familie en gemeenteleden op adem komen!
U kunt uw gift sturen naar Stichting Zending en Gemeente 
ovv 027 'lucht voor Cajamarca' Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken
NL33 INGB0002 047678 of
NL20 ABNA0607 782412
Graag gift ook per mail vermelden aan administratie@zendingengemeente.nl

Hartelijke groeten van de Thuisfrontcommisie


11 Aug 2020

Juan Victor Chuquiruna Arteaga

Gisteravond is (schoon)vader Juan door de Heer thuisgehaald, na 17 dagen ziekte. Het leek eerst beter te gaan, maar het zuurstofgehalte daalde zondag ineens erg veel. Zijn lichaam was uitgeput. Hij werd 74 jaar. Hij was een fitte, vrolijke man. Hij is voorganger geweest. Als een vader voor velen, onder anderen voor de 9 kleinkinderen die bij hem woonden. Vorig jaar haalde hij Christy altijd van school totdat wij haar samen met Esther konden ophalen. Zij missen hem ook. Het is een groot gemis.

Vanochtend lazen we deze Psalm 147:3: Hij troost de bedroefde mensen. Hij verbindt hun wonden.
Laten we bidden voor de familie en vooral zijn vrouw, onze (schoon)moeder Rosalía

Anoche nuestro padre, suegro y abuelo Juan fue llevado a casa por el Señor, después de 17 días de enfermedad. Al principio parecía mejorar, pero el nivel de oxígeno de repente bajó mucho el domingo. Su cuerpo estaba agotado. Tenía 74 años. Era un hombre alegre y activo. Fue pastor. Como padre para muchos, incluidos los 9 nietos que vivían con él. El año pasado siempre recogía a Christy del jardín hasta que vayamos también por Esther. Ellas también lo extrañan. Es una gran perdida.

Esta mañana leímos este Salmo 147: 3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
Oremos por la familia y en especial por su esposa, nuestra mamá y suegra Rosalía.

11 Jul 2020

Tas Vol Hoop voor Mary en Rafael

Vorige week mochten we 6 Tassen vol Hoop naar het binnenland sturen en deze week hebben we nog eens 58 gezinnen mogen steunen met levensmiddelen in deze moeilijke tijd.

De ziekenhuizen en klinieken liggen vol. Vrienden en familie zijn getroffen: Ziekte, geen werk, weinig eten. Veel verdriet, angst en wanhoop. Daarom brengen we een Tas vol Hoop: met eten, een glimlach en gebed.

Mary wilde jullie hiermee danken!

U kunt helpen door een extra gift over te maken naar Stichting Zending&Gemeente, 
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken – “TAS VOL HOOP”.
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12
Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

2 Jul 2020

Bid voor Cajamarca

🙏🏽 We willen jullie nogmaals vragen te bidden. Vergeet ons land Perú en onze stad Cajamarca niet! 🇵🇪

Elke dag krijgen we bericht van een vriend of familielid dat is overleden aan de gevolgen van COVID. Niemand wordt meer geholpen in de ziekenhuizen of klinieken; de zus van de juf van Esther was gevallen en had gebroken botten, maar werd niet geholpen. Er wordt gezegd dat als je wel wordt opgenomen in het "COVID ziekenhuis", je er zeker van mag zijn dat je er in een kist uitkomt. 👨🏽‍⚕️ Er is tekort aan medisch personeel, en de medici die er werken zijn geen specialisten, en weten vaak niet eens iemand aan de beademing te leggen.
We zouden deze week voedselpakketten uitdelen, maar de broer van Adelina, waar we alles kopen, is gisteren overleden. Vandaag is de oom van onze diaken Marcela overleden. En zo gaat het maar door. Er is veel verdriet en wanhoop. Familie mag geen afscheid nemen van de overledenen. 😢

🌈 Lichtpuntje is dat Josué morgen naar Sucre (binnenland) gaat en 6 Tassen vol Hoop kan meenemen voor de armste gezinnen daar. We zijn aan het kijken met Marciano, voorganger van Sucre, om dit vaker te kunnen doen, omdat de situatie niet beter, maar erger wordt. 

👷🏽‍♀️ In het land zijn zo goed als alle restricties opgeheven, omdat mensen moeten werken en eten, maar dat is nu met gevaar voor eigen leven: letterlijk! Veel mensen zijn hun werk kwijt en anderen gaan met grote angst aan de slag. Zo begint mijn schoonzus, Pati, volgende week met haar bezoek aan projecten in het binnenland waar zij als dierenarts technisch advies geeft.

🙌🏽 We hebben uw gebed en hulp heel hard nodig. Het houdt ons op de been en geeft ons kracht om door te gaan!

📲Deel dit aub met uw gemeente of familie om samen te bidden voor ons land PERU.


U kunt helpen door een extra gift over te maken naar Stichting Zending&Gemeente, 
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken – “TAS VOL HOOP”.
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12

Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

27 Jun 2020

Werken op het land

Ken je Talita nog? Ze was zich aan het voorbereiden hier in Cajamarca om naar de politieacademie te gaan, toen het land in volledige quarantaine ging. Ze heeft er bijna een week over gedaan om terug naar huis te gaan, naar het dorp waar haar ouders wonen in de bergen, bijna 4000 m hoog.
Nu werken ze samen op het land. Gelukkig dat ze compleet zijn als gezin. Onzeker over hoe het verder zal gaan.
Houd Talita, haar zusje Sara, haar ouders Domingo en Magali in gebed. En alle mensen die ons dierbaar zijn in het binnenland!19 Jun 2020

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: GRACIAS!

🌈 Gisteren mochten we 66 Tassen Vol Hoop uitdelen: de vierde keer dat we mensen hiemee kunnen helpen. Sommigen van onze gemeente hebben het meegenomen en met een Nieuw Testament Gods liefde en voedsel gedeeld, want dat is Woord én Daad. We mochten ook twee gezinnetjes, die op straat snoep of waterflesjes verkopen, zegenen met levensmiddelen.

🙌 Namens elk gezin, kind, jong en oud, HEEL HARTELIJK DANK!! Aan ieder die aan hen denkt, voor hen bid, en bijdraagt. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: GRACIAS! 🥰


U kunt helpen door een extra gift over te maken naar Stichting Zending&Gemeente,
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken – “TAS VOL HOOP”.
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12

Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

13 Jun 2020

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden

We zijn druk met de voorbereidingen voor een volgende TAS VOL HOOP 🌈.

We mogen nog drie andere zuster gemeentes hiermee zegenen. We maken iedere keer een lijst met gezinnen in nood en die wordt steeds langer. Ook al kunnen sommigen van onze gemeente beetje bij beetje werken, geven ze de tas door aan buren of vrienden die het nog steeds zwaar hebben.

We gaan ook een paar Tassen op straat uitdelen aan mensen die met witte vlaggen 🏳️ langs de weg in de brandende zon om hulp vragen.

We zijn zo dankbaar dat we iets mogen doen in deze tijd, waarin ook in Cajamarca de gezondheidscrisis door te weinig IC bedden dreigt te komen. 🙏🙏🙏

Maar beelden zeggen meer dan 1000 woorden:
https://www.youtube.com/watch?v=v8_uFaojbnE


U kunt helpen door een extra gift over te maken naar Stichting Zending&Gemeente,
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken – “TAS VOL HOOP”.
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12

Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

29 May 2020

Als het in uw hand ligt om iets te geven...

Onthoud niemand iets waar hij om vraagt, als het in uw hand ligt om het te geven. Spreuken 3:27

Afgelopen week hebben we weer 54 gezinnen een Tas Vol Hoop mogen geven. Ruim 200 mensen zijn hiermee direct geholpen. 70 dagen was er in Perú een (bijna) volledige lockdown, en ook al mogen bepaalde beroepen nu beetje bij beetje beginnen, is de noodtoestand nog niet opgeheven. De nood onder mensen, die leven van hun dagelijks werk, vaak verkoop op straat, is nog steeds groot. Heel hartelijk dank dat je dit mede mogelijk maakt!Als je dit en andere voedselprojecten wil (blijven) steunen, kijk dan nog even hier:
LINK Z&G

LINK 1maaltijd

22 May 2020

Houd moed en Hij zal je weer hoop geven

Vertrouw op de Heer. Houd moed en
Hij zal je weer hoop geven. Psalm 27:14

Op slot
Bijna een maand geleden schreven we over de omstandigheden waarin veel gezinnen moeten leven in de lockdown in Peru, wegens de coronamaatregelen. 6 maart werd een eerste patiënt positief bevonden aan COVID19 en 16 maart ging alles op slot. Transport werd via lucht, zee en land stilgelegd. Winkels, restaurants, scholen, alles behalve voor eerste levensbehoeften, werd afgesloten. Veel mensen leven van hun dagelijkse verkoop op straat, werken in de keuken of afwas in een restaurant en zitten zonder inkomen vast, en dus ook zonder eten…

We wonen buiten de stad Cajamarca. Het heeft in deze tijd veel voordelen, zeker als we kijken naar de ruimte, als je niet naar buiten mag en de moestuin, waar we regelmatig uit eten. Toch het was voor ons zoeken hoe we anderen konden helpen, die het heel moeilijk hebben in deze tijd. We mochten niet weg met de auto om eventueel zelf wat kilo´s rijst of liters olie rond te brengen.

Tas vol Hoop
Elke ochtend baden we samen, maar we wilden dat ook handen en voeten geven. Zo werd TAS VOL HOOP geboren: in gebed, in frustratie om iets te willen doen en in de wetenschap dat God wél een weg weet, waar wij die niet zien. We hadden nog een saldo in de kas van de kerk en besloten dat onder de 20 gezinnen van de kerk te verdelen in de vorm van levenswaren. Via Marcela, onze diaken, kwamen we in contact met een leverancier, die de pakketten voor ons samenstelde en waar elk gezin zijn “Tas Vol Hoop” kon ophalen. We huilden bij het lezen van hun berichtjes: "Dankuwel, glorie aan God, die altijd zorgt voor zijn kinderen... Vandaag wilde ik niet opstaan denkend aan het feit dat we geen eten meer hebben. Ik zei tegen mijn Heer: "U bent mijn levensonderhoud" en hier kunnen we dat weer bevestigd zien." "Dank aan onze goede Vader, die het manna stuurt door jullie"

Delen en uitdelen!
Via een bericht van onze Thuis Front Commissie werd gevraagd deze actie financieel te ondersteunen om de gezinnen in deze tijd te kunnen blijven ondersteunen, want de lockdown was nog niet opgeheven. Dit werd heel goed opgepakt en we hebben Gods voorzienende hand hierin heel duidelijk mogen zien. We hebben de tweede keer 10 pakketten extra mogen uitdelen en nu zijn we in overleg met zustergemeentes waar ook nood is, waar we meer extreem arme gezinnen mogen zegenen met voedsel. We hebben zelfs van de regionale regering 10 dozen met blikken melkpoeder voor kleine kinderen gekregen om uit te delen!

Vandaag is aangekondigd dat de noodtoestand, na 10 weken, vanaf maandag 25 mei wordt opgeheven. Dit is niet omdat het zo goed gaat; vooral aan de kust en in de jungle is er een complete gezondheidscrisis gaande: ouderen worden niet meer opgenomen in het ziekenhuis, politie heeft niet genoeg bescherming en wordt ziek, ziekenhuispersoneel neemt ontslag uit angst en veel artsen in de jungle overlijden.

De noodtoestand wordt opgeheven, maar er gelden nog steeds veel restricties, al is het in deze cultuur niet gewoon om de regels op te volgen, al is het voor je eigen bestwil. In de praktijk zal dit zich vertalen in meer besmettingen, meer chaos en minder medische zorg. Nog steeds zal het erg moeilijk zijn aan het werk te gaan, zeker als je buitenlander bent, zoals de 4 Venezolaanse gezinnen van onze kerk.

Zolang het nodig is en zolang het kan willen we deze Tas Vol Hoop blijven geven aan de gezinnen, die het nodig hebben, want het Evangelie is liefde en liefde is doen! Doe je mee?

Namens hen en nog veel meer: Heel HARTelijk dank!!Binnenland

Gelukkig is de situatie in het binnenland nog te handhaven. Er zijn geen besmettingen in “onze” dorpen en ze eten veelal van wat het land opbrengt. Toch zijn de restricties ook voor hen en mogen ze niet bij elkaar komen. Het verlangen om samen Bijbelstudie te doen is steeds groter. In sommige dorpen hoog in de bergen komen kleine groepjes en gezinnen in huizen samen om God te zoeken. We waren helemaal ontroerd toen we deze foto van Gilmer kregen, waar ze tussen de bomen samen de Bijbel lezen.
We blijven Gilmer en Marciano ook financieel ondersteunen, zodat ze hun pastorale werk voort kunnen zetten en de kleine kerkgemeenschappen in de dorpen kunnen bezoeken, want diensten streamen kan daar niet!

Persoonlijk nieuws

Thuisonderwijs
Oma Froukje en Christy kopen verse melk in de buurt

We hoorden dat veel ouders en kinderen in Nederland, na 6 weken thuisonderwijs, blij waren dat het basisonderwijs i.i.g. voor 50% weer van start ging. Wij zijn inmiddels 10 weken verder, veel frustraties later, veel ervaringen rijker, veel geleerd, veel bijgesteld en te horen gekregen dat het i.i.g. dit schooljaar op deze manier tot december doorgaat en misschien ook het volgende jaar… tja… wéér bijstellen en dan vooral ieders verwachtingen aanpassen. Christy op de kleuterschool, Esther op de basisschool, Efrani op de middelbare school en ik geef drie keer per week een uurtje les. Veel doen we met ZOOM en theorie via een online platform. Tel daarbij op dat ons internet erg langzaam is… we kunnen wel zeggen dat we een gratis cursus karaktervorming hebben gekregen.

De kinderen van kerkleider en boer
Vicente studeren via een Radioprogramma.
Maar we tellen onze zegeningen als we zien hoe veel kinderen in het binnenland het slechts met een radio en een schriftje moeten doen, terwijl hun ouders hard werken op het land en geen leraar hen begeleid of boeken beschikbaar zijn.

Wilfredo geeft Bijbelstudie via Facebook en ZOOM

Dankpunten:
TAS VOL HOOP: Dank voor de grote betrokkenheid bij deze actie, zodat we veel gezinnen in deze tijd kunnen helpen.

BINNENLAND: Dank dat deze ziekte niet is gekomen in de dorpen waar geen medische zorg is. Dank dat de broeders en zusters honger hebben naar het Woord en manieren vinden om samen te komen. 

CAJAMARCA: Dank dat, ook al zijn mensen ongedisciplineerd, men in hoog gelegen streken niet ernstig ziek wordt en de ziekenhuizen hier niet overvol zijn.

Gebedspunten:
BET EL: Eén van de Venezolaanse gezinnen is besmet geraakt, maar lijkt er gelukkig goed doorheen te komen. Toch is hun financiële situatie kritisch. Bid zodat er een structurele oplossing komt voor wonen en werken. 

GEZIN: Bid voor ons als gezin. Het is voor de kinderen (en ons) moeilijk hun vriendinnetjes of zelfs onze familie in Cajamarca niet te kunnen zien of bezoeken. Bid ook voor bescherming, omdat men op straat niet of weinig rekening houdt met de ander.

VOORGANGERS: Blijf bidden voor Gilmer en Marciano. Wij kunnen als gemeente veel gebruik maken van digitale middelen, die ze in het binnenland niet hebben. Bid voor creativiteit en meewerken van overheden.

29 Apr 2020

Wie niet werkt… zal ook niet eten…


De nood is groot in de basisbehoeften van de mensen in Peru nu ze t.g.v. de Coronacrisis niet kunnen werken. Vele gezinnen hebben al bijna 2 maanden geen inkomsten. De overheid helpt wel, maar vaak komt het geld in corrupte handen. 

Wilfredo en Judith hebben de eerste 20 'Tassen vol Hoop' uitgedeeld. Dat is een tas met levensmiddelen. Dit betekent voor deze gezinnen 2 weken minder zorgen om het eten. Een reactie van een moeder: “Vandaag wilde ik niet opstaan denkend aan het feit dat we geen eten meer hadden, maar de Heer liet me zien dat hij voorziet!” Een ander gezin: 'Het is voor ons als manna uit de hemel'. 

Één tas kost €15,- 
Helpt U mee, zodat Judith en Wilfredo meer voedseltassen kunnen uitdelen? 

Hartelijk dank namens de thuisfront commissie 
van Wilfredo en Judith Chuquiruna-Prakken, Cajamarca, Peru

U kunt helpen door een extra gift over te maken naar Stichting Zending&Gemeente, 
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken – “TAS VOL HOOP”.
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12
Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

24 Apr 2020

Dan maar lopend

Eerder dan gedacht, kregen we te horen dat de lockdown in ieder geval nog twee weken wordt verlengd tot half mei. Toch een beetje onverwacht, omdat het erg gaat wringen. We begrijpen de maatregelen wél. De gezondheidszorg wil tijd rekken, want het is nog steeds te schaars. Inmiddels hebben we in Cajamarca 10 IC bedden (i.p.v. 4) en 4 beademingssystemen voor een departement met  ruim 1,34 miljoen mensen.

In ons land hebben zich bijna 168.000 mensen ingeschreven om terug te gaan naar huis. Ze konden vóór de lockdown niet terug en doordat het transport van mensen stil ligt, zijn ze al bijna twee maanden ver van huis. 

In veel gevallen gaat het om mensen die in de kuststeden werkten en nu wegens gebrek aan werk en inkomen, de huur niet meer kunnen betalen. Ze werden hun huis of kamer uitgezet en hebben niets te eten. Daarom zijn over het hele land groepen mensen TE VOET onderweg: ook gezinnen met kinderen! Duizenden lopen honderden kilometers en hopen een keer thuis te komen... Kleine groepen komen zo via een niet reguliere weg onze regio binnen. Zonder controle, zonder bescherming voor henzelf of voor de dorpen waar ze naar terug komen...

Ons hart breekt met deze beelden...

PRAY!!


Wilfredo & Judith