27 Aug 2020

Zelfs als ik door een diep, donker dal ga...

Jezus zei: "IK BEN de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is. Joh. 11:25

Cijfers

We kunnen spreken over cijfers, over dat Perú percentueel het ergst getroffen land van Latijns América is door COVID-19, over het tekort aan ziekenhuisbedden omdat er nooit genoeg geïnvesteerd is in gezondheidszorg, over de schaarste van betaalbare medicijnen, over zuurstoftekort… maar het zijn niet alléén cijfers, het zijn voor ons geen statistieken meer: het zijn voor ons gemeenteleden, collega voorgangers, vrienden, familie…

Chaos en Strijd

Juan Victor Chuquiruna Arteaga werd 74 jaar. Hij was een fitte, vrolijke man. Hij is voorganger geweest, als een vader voor velen, onder anderen voor de 9 kleinkinderen die bij hem in huis woonden.

Juan Victor Chuquiruna Arteaga werd 74 jaar. 
Hij was een fitte, vrolijke man. 
Hij is voorganger geweest, als een vader voor velen, 
onder anderen voor de 9 kleinkinderen 
die bij hem in huis woonden.

We gingen met vader Juan naar het ziekenhuis, want hij kreeg geen lucht meer, maar we werden met een zakje met medicijnen naar huis gestuurd, want er waren geen bedden en geen zuurstoftanks beschikbaar… een week lang heeft Wilfredo heel Cajamarca afgezocht om twee zuurtsoftanks per dag vol te krijgen, maar de gezondheid van zijn vader ging achteruit. We konden dokters alleen virtueel raadplegen, want ook zij zijn bang in de huidige situatie. De longarts kon niets meer voor ons betekenen. We moesten toch weer naar het “ziekenhuis”, nou ja, een omgebouwde polikliniek. Een dag met hem in de rij zitten wachten op een bankje, eigen zuurstoftank ernaast vóór hij werd opgenomen… toen begon het waken in het slagveld binnen in het ziekenhuis. Door tekort aan personeel, blijft één familielid per patiënt bij hun; ruim 20 patiënten in twee kleine geïmproviseerde kamertjes, één jonge arts en één verpleegkundige.

8 dagen strijden voor zijn leven, 8 dagen omringd door ziekte en dood. Letterlijk, want lijken werden op de grond gelegd tot geregeld werd dat de overledene begraven kon worden in de overvolle begraafplaats. Mensen hoesten, worden gereanimeerd, stikken, allemaal in dezelfde ruimte. Wilfredo liet vader Juan preken horen en las voor uit de Bijbel te midden van deze chaos. Ineens hoorde hij: “meneer!” … “kan het niet wat harder? Ik denk dat iedereen het hier wel wil horen!”.

God is erbij

Wilfredo, vader Juan (74) en moeder Rosalia (71).

Na 8 dagen gaf het lichaam van vader Juan het op. Hij was uitgeput en er waren geen ic-bedden. Ook hij werd rechtstreeks naar de begraafplaats gebracht: geen afscheid, geen herdenking, alleen herinneringen. En toch kunnen we zeggen: “God is erbij”; tijdens het Bijbel lezen voor alle patiënten, in het samen zorgen voor hem, in de bescherming van de gezondheid van Wilfredo die de hele dag of de hele nacht bij hem bleef… We hebben ook wonderen gezien, zoals in het leven van een jonge bevriende arts, die 10 dagen op IC aan de beademing lag en toen 2 dagen later het ziekenhuis uitliep. 


Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik niet bang, want U bent bij mij. Psalm 23:4


Persoonlijk nieuws

We proberen thuis alles verder goed te laten verlopen. Efrani, Esther en Christy gaan door met hun online-lessen en oma Froukje verzorgt heerlijke maaltijden. Toch is het plaatje buitenshuis zo anders. We krijgen steeds meer overlijdensberichten, telefoontjes van mensen die op zoek zijn naar zuurstofflessen of beademingsmachines en daarnaast proberen we op de een of andere manier het verlies van vader Juan een plek te geven. Het is emotioneel en vaak lichamelijk heel zwaar en tegelijkertijd zijn we enorm dankbaar voor ons kleine stukkie oase thuis.

Elke zaterdag doen de meiden onderhoud 
van de tuin 
J
Projecten

Uitdelen in Sucre

Eind april maakten we de eerste Tas Vol Hoop met levensmiddelen voor de noodlijdende families van onze gemeente. Ze hadden toen al ruim een maand geen inkomen gehad en sommigen hadden niets meer te eten wegens de lockdown. Tot augustus hebben we inmiddels 358 tassen twv €15,- pp mogen uitdelen, dankzij jouw hulp. Veel mensen zijn hun baan kwijt, of hun werkgevers zijn failliet. We verwachten dat deze hulp in ieder geval tot december nodig blijft, dus alle steun is hartelijk welkom. We willen het zelfs uitbreiden, omdat de ziekenhuizen vol zijn, medische hulp schaars is en medicijnen peperduur. 

Sommigen mochten we ook een 
Nieuw Testament geven.


We weten nu hoe belangrijk het is een zuurstoftank te kunnen lenen en dat het 65 euro kost deze te vullen, waar iemand een halve dag lucht mee krijgt. Wil je hieraan bijdragen, stuur dan een gift ovv “Geef Cajamarca lucht”.


Bidden

Dankpunten:

· Dankbaar voor de Tas Vol Hoop, die via 4 lokale kerken wordt uitgedeeld aan noodlijdende families.
· Dankbaar dat we hulp mochten sturen naar het binnenland om ook daar Tassen Vol Hoop uit te delen.
· Dankbaar dat Wilfredo gespaard is gebleven voor deze ziekte, ondanks dat hij hele dagen en nachten in het ziekenhuis bij zijn vader verbleef.
· Dankbaar dat we met de Tas vol Hoop ook het Evangelie en Bijbels mogen delen.

Gebedspunten:

· Bid voor het rouwproces na het verlies van vader Juan. Bid ook voor moeder Rosalia, -die nog herstellende is van COVID- en die vorig jaar ook haar oudste dochter verloor.
· Bid voor voorziening om andere gezinnen te mogen helpen met medicijnen of zuurstof (GEEF CAJAMARCA LUCHT).
· Bid voor bescherming van onze gezondheid en vrede in midden van deze storm.
· Bid voor onze broeders in het binnenland, waar überhaupt geen gezondheidszorg aanwezig is.
· We willen kijken of we Sucre en Oxamarca (binnenland) weer kunnen bezoeken en bemoedigen. Bid voor wijsheid in de besluitvorming en bescherming.


Heel hartelijk gegroet uit Perú,
Wilfredo&Judith
Esther, Christy en Efrani


23 Aug 2020

Tas Vol HOOP 358

Gisteren mochten we weer Tassen Vol Hoop verzorgen voor 62 gezinnen. 358 tot nu toe! Vorige maand hebben we zelfs mogen helpen om in Sucre, in het binnenland Tassen vol Hoop uit te delen. Namens elk van hen: HEEL HARTELIJK DANK! Zonder jouw steun zou het niet mogelijk zijn!
In het korte filmpje een foto van elk gezin.
https://youtu.be/qts0PZZEqBY
U kunt helpen door een extra gift over te maken naar 
Stichting Zending&Gemeente, ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken
“TAS VOL HOOP” of "GEEF CAJAMARCA LUCHT"
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12
Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

22 Aug 2020

Geef Cajamarca Lucht

Help CAJAMARCA-PERU weer ademhalen!

De gevolgen van de Coronacrisis worden groter in Peru. Geen werk betekent geen geld. De 70 gezinnen die nu geholpen worden met de tassen van hoop zijn erg dankbaar. De verwachting is dat dit tot en met december nodig blijft. Daar komen de gevolgen van het ziek zijn, het zelf moeten betalen van medicijnen en zuurstof nu extra bij. De medische zorg is zeer beperkt, in Zuid Amerika is Peru het zwaarst getroffen land. Het land heeft de laatste jaren weinig geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Met als gevolg dat er te weinig bedden en te weinig personeel is. De familie moet bij opname dag en nacht aanwezig zijn met daarbij het risico op besmetting. Lukt het niet om opgenomen te worden dan is het huren van een zuurstoffles een optie. Waarvoor dan uren in de rij gestaan moet worden. De naaste familie van Wilfredo is getroffen. 

Voor Wilfredo en Judith is de druk zwaar, op henzelf, op hun gezin, op Froukje en op de gemeente.

Wij kunnen helpen! Met GEBED en met onze GIFTEN. We willen opnieuw een beroep doen op uw vrijgevigheid.

Ter illustratie: een TAS VAN HOOP kost €15,-. het huren van een ZUURSTOFFLES €40,- per dag en het vullen €65,- per keer. Gemiddeld heeft een Coronapatiënt 2-6 weken zuurstof nodig.

Help de naaste familie en gemeenteleden op adem komen!
U kunt uw gift sturen naar Stichting Zending en Gemeente 
ovv 027 'lucht voor Cajamarca' Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken
NL33 INGB0002 047678 of
NL20 ABNA0607 782412
Graag gift ook per mail vermelden aan administratie@zendingengemeente.nl

Hartelijke groeten van de Thuisfrontcommisie


11 Aug 2020

Juan Victor Chuquiruna Arteaga

Gisteravond is (schoon)vader Juan door de Heer thuisgehaald, na 17 dagen ziekte. Het leek eerst beter te gaan, maar het zuurstofgehalte daalde zondag ineens erg veel. Zijn lichaam was uitgeput. Hij werd 74 jaar. Hij was een fitte, vrolijke man. Hij is voorganger geweest. Als een vader voor velen, onder anderen voor de 9 kleinkinderen die bij hem woonden. Vorig jaar haalde hij Christy altijd van school totdat wij haar samen met Esther konden ophalen. Zij missen hem ook. Het is een groot gemis.

Vanochtend lazen we deze Psalm 147:3: Hij troost de bedroefde mensen. Hij verbindt hun wonden.
Laten we bidden voor de familie en vooral zijn vrouw, onze (schoon)moeder Rosalía

Anoche nuestro padre, suegro y abuelo Juan fue llevado a casa por el Señor, después de 17 días de enfermedad. Al principio parecía mejorar, pero el nivel de oxígeno de repente bajó mucho el domingo. Su cuerpo estaba agotado. Tenía 74 años. Era un hombre alegre y activo. Fue pastor. Como padre para muchos, incluidos los 9 nietos que vivían con él. El año pasado siempre recogía a Christy del jardín hasta que vayamos también por Esther. Ellas también lo extrañan. Es una gran perdida.

Esta mañana leímos este Salmo 147: 3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
Oremos por la familia y en especial por su esposa, nuestra mamá y suegra Rosalía.

11 Jul 2020

Tas Vol Hoop voor Mary en Rafael

Vorige week mochten we 6 Tassen vol Hoop naar het binnenland sturen en deze week hebben we nog eens 58 gezinnen mogen steunen met levensmiddelen in deze moeilijke tijd.

De ziekenhuizen en klinieken liggen vol. Vrienden en familie zijn getroffen: Ziekte, geen werk, weinig eten. Veel verdriet, angst en wanhoop. Daarom brengen we een Tas vol Hoop: met eten, een glimlach en gebed.

Mary wilde jullie hiermee danken!

U kunt helpen door een extra gift over te maken naar Stichting Zending&Gemeente, 
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken – “TAS VOL HOOP”.
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12
Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

2 Jul 2020

Bid voor Cajamarca

🙏🏽 We willen jullie nogmaals vragen te bidden. Vergeet ons land Perú en onze stad Cajamarca niet! 🇵🇪

Elke dag krijgen we bericht van een vriend of familielid dat is overleden aan de gevolgen van COVID. Niemand wordt meer geholpen in de ziekenhuizen of klinieken; de zus van de juf van Esther was gevallen en had gebroken botten, maar werd niet geholpen. Er wordt gezegd dat als je wel wordt opgenomen in het "COVID ziekenhuis", je er zeker van mag zijn dat je er in een kist uitkomt. 👨🏽‍⚕️ Er is tekort aan medisch personeel, en de medici die er werken zijn geen specialisten, en weten vaak niet eens iemand aan de beademing te leggen.
We zouden deze week voedselpakketten uitdelen, maar de broer van Adelina, waar we alles kopen, is gisteren overleden. Vandaag is de oom van onze diaken Marcela overleden. En zo gaat het maar door. Er is veel verdriet en wanhoop. Familie mag geen afscheid nemen van de overledenen. 😢

🌈 Lichtpuntje is dat Josué morgen naar Sucre (binnenland) gaat en 6 Tassen vol Hoop kan meenemen voor de armste gezinnen daar. We zijn aan het kijken met Marciano, voorganger van Sucre, om dit vaker te kunnen doen, omdat de situatie niet beter, maar erger wordt. 

👷🏽‍♀️ In het land zijn zo goed als alle restricties opgeheven, omdat mensen moeten werken en eten, maar dat is nu met gevaar voor eigen leven: letterlijk! Veel mensen zijn hun werk kwijt en anderen gaan met grote angst aan de slag. Zo begint mijn schoonzus, Pati, volgende week met haar bezoek aan projecten in het binnenland waar zij als dierenarts technisch advies geeft.

🙌🏽 We hebben uw gebed en hulp heel hard nodig. Het houdt ons op de been en geeft ons kracht om door te gaan!

📲Deel dit aub met uw gemeente of familie om samen te bidden voor ons land PERU.


U kunt helpen door een extra gift over te maken naar Stichting Zending&Gemeente, 
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken – “TAS VOL HOOP”.
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12

Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

27 Jun 2020

Werken op het land

Ken je Talita nog? Ze was zich aan het voorbereiden hier in Cajamarca om naar de politieacademie te gaan, toen het land in volledige quarantaine ging. Ze heeft er bijna een week over gedaan om terug naar huis te gaan, naar het dorp waar haar ouders wonen in de bergen, bijna 4000 m hoog.
Nu werken ze samen op het land. Gelukkig dat ze compleet zijn als gezin. Onzeker over hoe het verder zal gaan.
Houd Talita, haar zusje Sara, haar ouders Domingo en Magali in gebed. En alle mensen die ons dierbaar zijn in het binnenland!19 Jun 2020

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: GRACIAS!

🌈 Gisteren mochten we 66 Tassen Vol Hoop uitdelen: de vierde keer dat we mensen hiemee kunnen helpen. Sommigen van onze gemeente hebben het meegenomen en met een Nieuw Testament Gods liefde en voedsel gedeeld, want dat is Woord én Daad. We mochten ook twee gezinnetjes, die op straat snoep of waterflesjes verkopen, zegenen met levensmiddelen.

🙌 Namens elk gezin, kind, jong en oud, HEEL HARTELIJK DANK!! Aan ieder die aan hen denkt, voor hen bid, en bijdraagt. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: GRACIAS! 🥰


U kunt helpen door een extra gift over te maken naar Stichting Zending&Gemeente,
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken – “TAS VOL HOOP”.
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12

Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

13 Jun 2020

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden

We zijn druk met de voorbereidingen voor een volgende TAS VOL HOOP 🌈.

We mogen nog drie andere zuster gemeentes hiermee zegenen. We maken iedere keer een lijst met gezinnen in nood en die wordt steeds langer. Ook al kunnen sommigen van onze gemeente beetje bij beetje werken, geven ze de tas door aan buren of vrienden die het nog steeds zwaar hebben.

We gaan ook een paar Tassen op straat uitdelen aan mensen die met witte vlaggen 🏳️ langs de weg in de brandende zon om hulp vragen.

We zijn zo dankbaar dat we iets mogen doen in deze tijd, waarin ook in Cajamarca de gezondheidscrisis door te weinig IC bedden dreigt te komen. 🙏🙏🙏

Maar beelden zeggen meer dan 1000 woorden:
https://www.youtube.com/watch?v=v8_uFaojbnE


U kunt helpen door een extra gift over te maken naar Stichting Zending&Gemeente,
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken – “TAS VOL HOOP”.
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12

Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

29 May 2020

Als het in uw hand ligt om iets te geven...

Onthoud niemand iets waar hij om vraagt, als het in uw hand ligt om het te geven. Spreuken 3:27

Afgelopen week hebben we weer 54 gezinnen een Tas Vol Hoop mogen geven. Ruim 200 mensen zijn hiermee direct geholpen. 70 dagen was er in Perú een (bijna) volledige lockdown, en ook al mogen bepaalde beroepen nu beetje bij beetje beginnen, is de noodtoestand nog niet opgeheven. De nood onder mensen, die leven van hun dagelijks werk, vaak verkoop op straat, is nog steeds groot. Heel hartelijk dank dat je dit mede mogelijk maakt!Als je dit en andere voedselprojecten wil (blijven) steunen, kijk dan nog even hier:
LINK Z&G

LINK 1maaltijd

22 May 2020

Houd moed en Hij zal je weer hoop geven

Vertrouw op de Heer. Houd moed en
Hij zal je weer hoop geven. Psalm 27:14

Op slot
Bijna een maand geleden schreven we over de omstandigheden waarin veel gezinnen moeten leven in de lockdown in Peru, wegens de coronamaatregelen. 6 maart werd een eerste patiënt positief bevonden aan COVID19 en 16 maart ging alles op slot. Transport werd via lucht, zee en land stilgelegd. Winkels, restaurants, scholen, alles behalve voor eerste levensbehoeften, werd afgesloten. Veel mensen leven van hun dagelijkse verkoop op straat, werken in de keuken of afwas in een restaurant en zitten zonder inkomen vast, en dus ook zonder eten…

We wonen buiten de stad Cajamarca. Het heeft in deze tijd veel voordelen, zeker als we kijken naar de ruimte, als je niet naar buiten mag en de moestuin, waar we regelmatig uit eten. Toch het was voor ons zoeken hoe we anderen konden helpen, die het heel moeilijk hebben in deze tijd. We mochten niet weg met de auto om eventueel zelf wat kilo´s rijst of liters olie rond te brengen.

Tas vol Hoop
Elke ochtend baden we samen, maar we wilden dat ook handen en voeten geven. Zo werd TAS VOL HOOP geboren: in gebed, in frustratie om iets te willen doen en in de wetenschap dat God wél een weg weet, waar wij die niet zien. We hadden nog een saldo in de kas van de kerk en besloten dat onder de 20 gezinnen van de kerk te verdelen in de vorm van levenswaren. Via Marcela, onze diaken, kwamen we in contact met een leverancier, die de pakketten voor ons samenstelde en waar elk gezin zijn “Tas Vol Hoop” kon ophalen. We huilden bij het lezen van hun berichtjes: "Dankuwel, glorie aan God, die altijd zorgt voor zijn kinderen... Vandaag wilde ik niet opstaan denkend aan het feit dat we geen eten meer hebben. Ik zei tegen mijn Heer: "U bent mijn levensonderhoud" en hier kunnen we dat weer bevestigd zien." "Dank aan onze goede Vader, die het manna stuurt door jullie"

Delen en uitdelen!
Via een bericht van onze Thuis Front Commissie werd gevraagd deze actie financieel te ondersteunen om de gezinnen in deze tijd te kunnen blijven ondersteunen, want de lockdown was nog niet opgeheven. Dit werd heel goed opgepakt en we hebben Gods voorzienende hand hierin heel duidelijk mogen zien. We hebben de tweede keer 10 pakketten extra mogen uitdelen en nu zijn we in overleg met zustergemeentes waar ook nood is, waar we meer extreem arme gezinnen mogen zegenen met voedsel. We hebben zelfs van de regionale regering 10 dozen met blikken melkpoeder voor kleine kinderen gekregen om uit te delen!

Vandaag is aangekondigd dat de noodtoestand, na 10 weken, vanaf maandag 25 mei wordt opgeheven. Dit is niet omdat het zo goed gaat; vooral aan de kust en in de jungle is er een complete gezondheidscrisis gaande: ouderen worden niet meer opgenomen in het ziekenhuis, politie heeft niet genoeg bescherming en wordt ziek, ziekenhuispersoneel neemt ontslag uit angst en veel artsen in de jungle overlijden.

De noodtoestand wordt opgeheven, maar er gelden nog steeds veel restricties, al is het in deze cultuur niet gewoon om de regels op te volgen, al is het voor je eigen bestwil. In de praktijk zal dit zich vertalen in meer besmettingen, meer chaos en minder medische zorg. Nog steeds zal het erg moeilijk zijn aan het werk te gaan, zeker als je buitenlander bent, zoals de 4 Venezolaanse gezinnen van onze kerk.

Zolang het nodig is en zolang het kan willen we deze Tas Vol Hoop blijven geven aan de gezinnen, die het nodig hebben, want het Evangelie is liefde en liefde is doen! Doe je mee?

Namens hen en nog veel meer: Heel HARTelijk dank!!Binnenland

Gelukkig is de situatie in het binnenland nog te handhaven. Er zijn geen besmettingen in “onze” dorpen en ze eten veelal van wat het land opbrengt. Toch zijn de restricties ook voor hen en mogen ze niet bij elkaar komen. Het verlangen om samen Bijbelstudie te doen is steeds groter. In sommige dorpen hoog in de bergen komen kleine groepjes en gezinnen in huizen samen om God te zoeken. We waren helemaal ontroerd toen we deze foto van Gilmer kregen, waar ze tussen de bomen samen de Bijbel lezen.
We blijven Gilmer en Marciano ook financieel ondersteunen, zodat ze hun pastorale werk voort kunnen zetten en de kleine kerkgemeenschappen in de dorpen kunnen bezoeken, want diensten streamen kan daar niet!

Persoonlijk nieuws

Thuisonderwijs
Oma Froukje en Christy kopen verse melk in de buurt

We hoorden dat veel ouders en kinderen in Nederland, na 6 weken thuisonderwijs, blij waren dat het basisonderwijs i.i.g. voor 50% weer van start ging. Wij zijn inmiddels 10 weken verder, veel frustraties later, veel ervaringen rijker, veel geleerd, veel bijgesteld en te horen gekregen dat het i.i.g. dit schooljaar op deze manier tot december doorgaat en misschien ook het volgende jaar… tja… wéér bijstellen en dan vooral ieders verwachtingen aanpassen. Christy op de kleuterschool, Esther op de basisschool, Efrani op de middelbare school en ik geef drie keer per week een uurtje les. Veel doen we met ZOOM en theorie via een online platform. Tel daarbij op dat ons internet erg langzaam is… we kunnen wel zeggen dat we een gratis cursus karaktervorming hebben gekregen.

De kinderen van kerkleider en boer
Vicente studeren via een Radioprogramma.
Maar we tellen onze zegeningen als we zien hoe veel kinderen in het binnenland het slechts met een radio en een schriftje moeten doen, terwijl hun ouders hard werken op het land en geen leraar hen begeleid of boeken beschikbaar zijn.

Wilfredo geeft Bijbelstudie via Facebook en ZOOM

Dankpunten:
TAS VOL HOOP: Dank voor de grote betrokkenheid bij deze actie, zodat we veel gezinnen in deze tijd kunnen helpen.

BINNENLAND: Dank dat deze ziekte niet is gekomen in de dorpen waar geen medische zorg is. Dank dat de broeders en zusters honger hebben naar het Woord en manieren vinden om samen te komen. 

CAJAMARCA: Dank dat, ook al zijn mensen ongedisciplineerd, men in hoog gelegen streken niet ernstig ziek wordt en de ziekenhuizen hier niet overvol zijn.

Gebedspunten:
BET EL: Eén van de Venezolaanse gezinnen is besmet geraakt, maar lijkt er gelukkig goed doorheen te komen. Toch is hun financiële situatie kritisch. Bid zodat er een structurele oplossing komt voor wonen en werken. 

GEZIN: Bid voor ons als gezin. Het is voor de kinderen (en ons) moeilijk hun vriendinnetjes of zelfs onze familie in Cajamarca niet te kunnen zien of bezoeken. Bid ook voor bescherming, omdat men op straat niet of weinig rekening houdt met de ander.

VOORGANGERS: Blijf bidden voor Gilmer en Marciano. Wij kunnen als gemeente veel gebruik maken van digitale middelen, die ze in het binnenland niet hebben. Bid voor creativiteit en meewerken van overheden.

29 Apr 2020

Wie niet werkt… zal ook niet eten…


De nood is groot in de basisbehoeften van de mensen in Peru nu ze t.g.v. de Coronacrisis niet kunnen werken. Vele gezinnen hebben al bijna 2 maanden geen inkomsten. De overheid helpt wel, maar vaak komt het geld in corrupte handen. 

Wilfredo en Judith hebben de eerste 20 'Tassen vol Hoop' uitgedeeld. Dat is een tas met levensmiddelen. Dit betekent voor deze gezinnen 2 weken minder zorgen om het eten. Een reactie van een moeder: “Vandaag wilde ik niet opstaan denkend aan het feit dat we geen eten meer hadden, maar de Heer liet me zien dat hij voorziet!” Een ander gezin: 'Het is voor ons als manna uit de hemel'. 

Één tas kost €15,- 
Helpt U mee, zodat Judith en Wilfredo meer voedseltassen kunnen uitdelen? 

Hartelijk dank namens de thuisfront commissie 
van Wilfredo en Judith Chuquiruna-Prakken, Cajamarca, Peru

U kunt helpen door een extra gift over te maken naar Stichting Zending&Gemeente, 
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken – “TAS VOL HOOP”.
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12
Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

24 Apr 2020

Dan maar lopend

Eerder dan gedacht, kregen we te horen dat de lockdown in ieder geval nog twee weken wordt verlengd tot half mei. Toch een beetje onverwacht, omdat het erg gaat wringen. We begrijpen de maatregelen wél. De gezondheidszorg wil tijd rekken, want het is nog steeds te schaars. Inmiddels hebben we in Cajamarca 10 IC bedden (i.p.v. 4) en 4 beademingssystemen voor een departement met  ruim 1,34 miljoen mensen.

In ons land hebben zich bijna 168.000 mensen ingeschreven om terug te gaan naar huis. Ze konden vóór de lockdown niet terug en doordat het transport van mensen stil ligt, zijn ze al bijna twee maanden ver van huis. 

In veel gevallen gaat het om mensen die in de kuststeden werkten en nu wegens gebrek aan werk en inkomen, de huur niet meer kunnen betalen. Ze werden hun huis of kamer uitgezet en hebben niets te eten. Daarom zijn over het hele land groepen mensen TE VOET onderweg: ook gezinnen met kinderen! Duizenden lopen honderden kilometers en hopen een keer thuis te komen... Kleine groepen komen zo via een niet reguliere weg onze regio binnen. Zonder controle, zonder bescherming voor henzelf of voor de dorpen waar ze naar terug komen...

Ons hart breekt met deze beelden...

PRAY!!


23 Apr 2020

Onderwijs op afstand

Net als men Nederland in afwachting was van de beslissingen die de regering zou nemen i.v.m. de corona-maatregelen, zijn we hier ook in spanning over wat er aankomend weekend besloten zal worden.

We hebben deze week al wel gehoord dat het ministerie van onderwijs heeft besloten dat dit hele schooljaar afstandsonderwijs zal zijn. Dit is een grote uitdaging voor zowel leraren, leerlingen als ouders. We weten dat het in Nederland tot spanningen heeft geleid, doordat ouders er vaak niet op voorbereid zijn of de kinderen niet kunnen begeleiden, ondanks de beschikbare middelen als internet.

In de steden in Perú hebben veel mensen gelukkig internet, al is de snelheid zeer beperkt. Wel merken we dat het financieel moeilijk wordt voor velen, want 1 op de 4 Peruanen heeft zijn werk en inkomen verloren. Op staatsscholen worden vaste leerkrachten nog wel betaald, maar privé scholen zijn volledig afhankelijk van het schoolgeld dat door de ouders wordt betaald. Als het om leerlingen gaat, is het ongeveer half om half op staats- of privé school. Sommige scholen dreigen te sluiten en veel ouders zoeken wanhopig een vacante plek op de volle staatsscholen, omdat het weinige geld dat ze nog hebben, voor eten is.

Vandeweek hadden we een schoolvergadering via zoom, en daarin was de spanning te voelen. De school moet de leraren betalen en de ouders kunnen het hele schoolgeld niet ophoesten.

Maar het binnenland is een ander verhaal. Ze hebben vaak gelukkig nog wel voedsel, maar weinig middelen om te leren. De kleine schooltjes in de dorpen zullen ook niet open gaan, dus boeken hebben ze niet. Alles hangt nu af van de ouders, die vaak hele dagen op het land werken, een paar jaar basisschool hebben en geen internet of smartphone. De lessen krijgen ze nu via TV, als die er is, of een radio, die op batterijen werkt; zoals van Vicente in Jelic, één van de kerkleiders waar we mee werken (zie foto).

Aankomen weekend wordt besloten of de lockdown op deze manier doorgaat, of dat sommige (economische)activiteiten weer open mogen. De nood is groot. Een buurvrouw van een vriendin vertelde dat ze laat ontbijten en laat warm eten, omdat ze de derde maaltijd op een dag niet kunnen betalen, en de kinderen zo de honger minder voelen. De regering heeft geprobeerd hulp de bieden de eerste weken, maar bij velen komt het niet aan wegens corruptie. Werkloosheidsuitkeringen bestaan niet. Ook kleine bedrijfjes als van onze vriend Ijscoman in Cajamarca, lopen groot gevaar te sluiten en daarmee alle alleenstaande moeders die ervan afhankelijk zijn en zijn project met dove mensen.

Blijf bidden. Jullie voor ons en wij voor jullie.

17 Apr 2020

Bid voor hen die het niet zo goed hebben

Foto van de laatste conferentie in 2019.
Vandaag 17/04 zou onze eerste conferentie van 2020 zijn.

Terwijl in Europa men voorzichtig weer ademhaalt en sommige coronamaatregelen versoepeld worden, worden de lokale lockdown-regels hier juist strenger. Nog maar drie dagen in de week is de markt open, veel producten zijn moeilijk te verkrijgen, omdat het van de kust naar Cajamarca moet komen, en daarom zijn de prijzen ook enorm gestegen, als tomaten, uien en citroenen. Perú is 38 keer zo groot als Nederland en de reis van Lima naar Cajamarca over land is 17 uur.

Tegelijk stijgt de spanning, want er is een nieuwe noodmaatregel gekomen om ook binnenlands transport mogelijk te maken om mensen, die door de quarantaine vanaf 16 maart niet meer naar huis hebben kunnen gaan. Heel begrijpelijk natuurlijk, maar tegelijkertijd een spanningsveld, omdat velen van hen uit de hoofdstad Lima komen, waar de brandhaard is van COVID-19 op dit moment. Er is ook geen discipline om zelf in quarantaine te gaan om geen risico te zijn voor anderen. De angst is dat daarmee het aantal geïnfecteerden in onze Regio exponentieel zal toenemen. Als je het hebt over de stad Cajamarca, is hier een afdeling voor COVID ingericht, met 14 bedden, waarvan 2 met extra care, en slechts 2 IC bedden... Het is een Regionaal ziekenhuis, waar ook mensen van andere provincies naartoe worden gebracht. Dit is de stad, maar veel mensen die terug willen zijn van het binnenland, hoog in de bergen, waar alleen een EHBO doosje of - in het beste geval - een Medische Post is.


Daar zijn onze mensen, waar ons hart zo naar uitgaat en we houden ons hart vast... We hebben regelmatig contact. We zijn zo blij dat Gilmer de dorpen nog kan bezoeken en bijeenkomsten houdt met een klein groepje in de huizen, dat Marciano ook een leesplan heeft voor zijn gemeente. Maar we hoorden ook dat er al mensen “illegaal”, zonder controles of voorzorgsmaatregelen, naar de dorpen zijn teruggekeerd en ze maken zich zorgen... en wij ook. Bid mee voor bescherming. Bid ook voor de jongeren uit het binnenland die in de vakantie naar Lima waren gegaan om te werken. Onder hen zijn Josue, zoon van Gilmer en Adrian, zoon van Marciano.

Als gemeente BET EL hebben een gezin geholpen, omdat ze de huur niet kunnen betalen, omdat ze niet kunnen werken, alles is dicht. En later ook een overlevingspakket gegeven, omdat ze niets te eten hadden. Maar ze zijn niet de enigen. De quarantaine duurt al bijna 40 dagen en velen, velen hebben geen inkomen. We zullen meer pakketten maken, maar hopen dat het met de nieuwe maatregelen nog lukt.

9 Apr 2020

Ineens werd de wereld heel klein

Ook wij zitten binnen

We mogen alleen lopend boodschappen doen, 
op bepaalde dagen, met mondkapjes en handschoenen aan.
Dit was de laatste dag dat we met de auto weg mochten. 
Ook al is COVID-19 binnengebracht door Peruanen die uit Europa vluchtten, worden buitenlanders gemeden en op sommige plaatsen zelfs weggestuurd alsof ze het virus bij zich hebben. We zitten inmiddels in een “Lockdown” en dat houdt in dat tussen 6pm ´s avonds en 5am ´s ochtends niemand naar buiten mag. Alle winkels zijn dicht, behalve voor levensmiddelen en medicijnen. Mannen of vrouwen mogen alleen op bepaalde dagen de hoog nodige boodschappen doen. Dit is nodig om te voorkomen dat veel mensen worden geïnfecteerd, want in het hele land, dat 38x zo groot is als Nederland, zijn er 280 beademingssystemen op IC aanwezig. Dat is 1 per ruim 134.000 mensen. Twee departementen in ons land zijn al in crisis.

Oma Froukje helpt Christy met thuisonderwijs.
Wij blijven zo veel mogelijk binnen om de gezondheid van Froukje (bijna 76) en ons prematuurtje Christy (4jr) niet onnodig in gevaar te brengen. Sinds 6 april is de school van de meiden begonnen met een online platform voor lessen. Het werkt nog niet heel goed, omdat het internet langzaam en overbeladen is. Veel ouders hebben slechts een telefoontje om opdrachten te downloaden en weer te uploaden. Judith verzorgt daarnaast digitaal de Engelse lessen voor een groep van de middelbare school. Het is zoeken naar een weg met de middelen die we hebben. In huis hebben we drie meiden aan de studie, allemaal huiswerk, slecht internet, koken, schoonmaken, de tuin en moestuin bijhouden... Wat zijn we blij dat oma ook bij ons is en lekker kan koken! 

Hout sprokkelen om te kunnen koken.
Elke ochtend nemen we de tijd om samen als gezin God te zoeken en prioriteiten te stellen in deze nieuwe hectiek. We reizen in gedachten over de hele wereld en bidden voor iedereen in nood, voor wie ons dierbaar zijn; dichtbij en ver weg: andere zendelingen, familie en vrienden in Nederland, enz. Zelfs onze familie in de stad Cajamarca is op dit moment ver weg, want wij wonen buiten de stad en mogen niet zomaar naar hun toe. Boodschappen doen we in het dorp dichtbij: Baños del Inca. De prijzen zijn enorm gestegen, maar door de moestuin komen we gelukkig niets tekort. We voelen ons gezegend met het huis, de ruimte die we hebben en maken het goed. Als er genoeg is, leggen we oogst uit de moestuin voor de deur, voor mensen die langskomen. Regelmatig sprokkelen mensen hout bij de rivier hier dichtbij, om te kunnen koken, want geld voor gas is er vaak niet meer. De nood wordt steeds groter. 


We zijn enorm dankbaar voor Gods zorgen en zegeningen, die we ondanks alles elke dag mogen zien. We willen jullie vragen om in gebed met ons verbonden te blijven. Meer dan ooit merken we het belang om één familie te zijn, één gezin met God als onze Vader. 

Hartelijke groeten, Wilfredo en Judith, 
Esther, Christina en Efrani

Gebedspunten

 • *GEWELD: Peru zit in een lockdown. Alleen al de eerste twee weken werd melding gedaan van 43 verkrachtingen, waarvan 27 kinderen. Er zijn 5418 meldingen geweest van huiselijk geweld.
 • *CORRUPTIE: We zijn dankbaar voor hulpprogramma´s van de overheid voor arme gezinnen, al gaat het te vaak onderweg door corrupte politici en overheden naar degenen die het niet nodig hebben. Er zijn krottenwijken waar de bewoners spandoeken hebben opgehangen met een roep om hulp.
 • *WERKLOOS EN GEEN ETEN: Bijna alle gezinnen van Bet El hadden informeel werk, wat betekent dat ze niet doorbetaald worden en nu geen inkomen hebben. Dit duurt al een maand en gaat misschien nog twee maanden door. We zoeken manieren om bij te springen, financieel of met levensmiddelen. Bid voor de Venezolaanse gezinnen, die geen familie hebben om op terug te vallen.
 • *BOEREN IN HET BINNELAND: We maken ons zorgen over onze mensen in het binnenland, waar de financiële hulp niet komt. Het zijn boeren, die hun producten nu niet kwijt kunnen, omdat vervoer erg beperkt is. Dat betekent geen inkomen voor andere levensmiddelen. Gilmer en Marciano kunnen wij nu gelukkig nog blijven ondersteunen.
 • *VAST IN PERU: Froukje Prakken kon in februari bij ons op bezoek komen, maar zou in mei terug gaan. Inmiddels ziet het ernaar uit dat ze voorlopig niet terug kan. We hebben haar graag hier, maar kennen ook de grote gebreken in de gezondheidszorg van Peru. Bid voor bescherming en dat we haar reguliere medicijnen weer kunnen krijgen als het langer zou duren
Wilfredo verzorgt online diensten voor onze
gemeente Bet El, ook om verbonden te blijven.


De scholen waren net begonnen,
toen de quarentaine begon.
Nu proberen we online lessen
op te zetten en te volgen.

Persoonlijk contact is zó belangrijk!

Niet schrikken 

“Niet schrikken” zei Henk, toen hij belde om te vragen of hij en Erwin, als bestuursleden van Z&G, “even” langs mochten komen in Peru. Hun bezoek aan Perú van 4 dagen, werd bijna drie weken, waarvan ze twee weken opgesloten zaten in een warm huis in de hoofdstad, wachtend op de repatriëringsvlucht naar huis. Dát was wél even schrikken. 

Samen is beter 
Henk en Erwin van Zending en Gemeente 
met de voorgangers echtparen van Oxamarca en Sucre
(Gilmer en Enedina links, Nimia en Marciano rechts)

Hun avontuur kunnen jullie in het blad van Z&G lezen, maar de dagen dat ze bij ons waren, hebben we genoten. We begrijpen nu nóg beter hoe het is voor onze mensen in het binnenland om bezoek te krijgen, want dat krijgen we niet veel. Peru is niet erg commercieel. We konden zelfs een dagje naar het binnenland om samen met Gilmer en Marciano - voorgangers van Oxamarca en Sucre – en hun vrouwen te eten; samen gedachten uit te wisselen. Het lijkt onbelangrijk, maar het is opbouwend en bemoedigend. Wat bijzonder dat iemand zo ver wil reizen om even bij je te zijn!

Als je niet meer samen mag komen 

Henk en Erwin in onze gemeente Bet El en
Efrani (17), Esther (8) en Christina (4).
Het doet me denken aan de reizen van Paulus uit de Bijbel... brieven schrijven is belangrijk, maar niet te vergelijken met persoonlijk contact, waar hijzelf ook vaak naar uitkeek... en dát kan in deze tijd niet meer. 17 April zou het begin zijn van een reeks conferenties en jeugdweekenden in het binnenland. Deze conferenties geven de leiders de enige mogelijkheid om opgebouwd te worden en zich te voeden om hun kerk beter te dienen. Ze kunnen geen online diensten bezoeken of preken beluisteren. Internet is er niet of erg beperkt. Elkaar opzoeken wordt steeds moeilijker, omdat iedereen binnen moet blijven. We hebben voorgesteld dat ze samen een schema maken om de Bijbel te lezen en daarna zullen Gilmer en Marciano vragen daarover doorgeven via de telefoon. Zo blijven ze toch in contact en worden ze gestimuleerd om samen God te zoeken en dieper te leren kennen. Ondanks de afstand, ondanks de omstandigheden... misschien juist in deze omstandigheden!

22 Feb 2020

Wat doe jij als je klaar bent met school?


Drie busjes vol met tieners en hun ouders kwamen deze week bij ons op bezoek. 26 tieners uit Oxamarca, La Quinua en Sucre mochten dit jaar een beurs ontvangen als hulp om hun school af te kunnen maken. 6 van hen kwamen uit La Quinua, het dorp op bijna 3500 m hoogte, waar we in 2019 voor het eerst een jeugdweekend deden. Zij hadden ook allemaal meegedaan en zeiden dat ze hoopten dat we dit jaar weer kwamen. 

Als de jongeren de beurs komen halen, kijken we nog een keer samen naar hun rapport en vragen we hoe het met ze gaat op school en thuis. Vaak mogen we advies geven zowel aan ouders als hun kinderen over verschillende thema's zoals onderwijs, opvoeding en geloof. 

We hebben altijd een langer gesprek met degenen die naar de laatste klas van de middelbare school gaan. Vaak hebben ze nog geen idee of ze verder kunnen studeren wegens hun economische situatie, en als dat wel zo is, wát ze dan zouden willen studeren. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend en dus willen ze vaak niet verder denken. 

Zo spraken met we Maria en haar vader Juan (niet hun eigen naam). Haar vader Juan is boer in een dorpje hoog in de Andes van iets meer dan 100 inwoners. Hij heeft altijd hard gewerkt om zijn kinderen een betere toekomst te geven. Hij bouwde een huis in Oxamarca, zodat ze op een betere school konden studeren. Toen zijn oudste zoon klaar was, stuurde de vader hem naar Cajamarca om te studeren aan de universiteit. Hij begon heel goed, maar op een geven moment kwam de zoon niet meer uit met het geld. Juan vertelde ons dat zijn zoon een meisje had ontmoet, dat zij zwanger was en hij gokverslaafd is. De vader was teneinde raad. Het laatste jaar dat hij studeerde aan de universiteit, had hij alleen maar slechte cijfers. Het meisje woont nu met hun zoontje in Celendin en de zoon is verdwenen naar de jungle en heeft nauwelijks contact met zijn familie. Met zo´n verhaal als levenservaring, en Maria, die haar laatste schooljaar ingaat, heeft Juan het erg moeilijk met haar los te kunnen laten. De angst van de vader is helemaal te begrijpen, maar Maria voelt dat ze geen lucht krijgt. Tijdens de conferenties hebben we altijd goede gesprekken met Juan en tijdens het jeugdweekend in Oxamarca zullen we Maria weer zien. Bid voor dit gezin, bid ook voor de zoon, die is weggelopen. 

Dozen met schoolspullen die worden uitgedeeld
in 11 bergdorpen
We geven jullie graag de namen van alle tieners die dit jaar hun laatste jaar van de middelbare school zullen ingaan. Bid voor Gods leiding in de keuzes die ze maken, waar ze zullen studeren of werken. Het komt te vaak voor dat er door vele taboes, de meisjes thuis blijven of snel zwanger worden. Thema´s die we met hen tijdens jeugdweekenden ook bespreken. Het is nog altijd ons gebed om een studentenhuis voor deze tieners in Cajamarca te kunnen bouwen om hen verder te mogen begeleiden: 
 • Leiler uit La Quinua, 
 • Wine, Raquel, Nevil en Jheimer uit Oxamarca, 
 • Rosmel, Yulisa en Elisama uit Sucre.

Tieners en ouders van Oxamarca

Tieners en ouders van La Quinua

Tieners en ouders van Sucre


31 Jan 2020

Nieuwsflits januari 2020


Het nieuwe jaar begonnen we met een tekst die het afgelopen jaar nóg meer dimensie heeft gekregen: “Maar ik doe maar één ding: ik vergeet wat voorbij is en strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is: het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die Hij mij heeft gegeven.” We mogen Zijn vergeving en troost ontvangen voor het verleden, aan Zijn beloften vasthouden in het heden en vertrouwen op Zijn leiding in de toekomst. We zien uit naar wat we in Gods koninkrijk, ook namens jullie, mogen blijven doen: in ZIJN kracht! 

Dankpunten 
 • BEURZEN: In december kregen we extra giften binnen, die goed gebruikt zullen worden voor de beurzen en schoolspullen. 140 kinderen krijgen een schoolpakket en 26 tieners een beurs. Dat is dit jaar 4650 euro in totaal. We zijn de Heer dankbaar dat we deze projecten kunnen blijven doen, om de kinderen en tieners te helpen hun school af te maken. 
 • JEUGDPASTORS: We hebben dit jaar een jong echtpaar gevraagd ons te komen helpen in het jeugdwerk in BET EL. Ze heten Alex en Karolina en zullen eind februari beginnen. Ze zijn pas getrouwd, beiden van Jeugd met een Opdracht, Alex uit Cajamarca en Karolina uit Colombia. 
 • REIS: Op dit moment zijn we bij de “Peruaanse familie” van Judith in Huancayo, waar ze is opgegroeid. Na tien jaar konden we deze reis combineren met een workshop voor eetzalen en zo weer genieten van de warme vriendschappen, die door de jaren heen zijn gebleven.Gebedspunten
Gebedspunten 
 • EFRANI: We schreven vaker over Efrani, die vorig jaar met haar oma van 74 uit Venezuela hier heen vluchtte. We hebben haar, mede door specifieke giften, kunnen helpen studeren. Ze ging met felicitaties door naar de 4de van de middelbare school. Haar oma moet nu terug, omdat haar dochter ernstig ziek is en niemand lang voor haar kan zorgen. Efrani, nu 17 jaar, zal bij ons komen wonen. Het is de zoveelste verandering vanaf haar 14de. Het zal voor iedereen aanpassen zijn. Bid voor wijsheid voor ons, nu we ineens een tiener in huis zullen hebben en genezing voor Efrani, die veel afwijzing heeft gehad in haar leven. Bid ook heel speciaal voor de reis van oma Maria Cruz, die ongeveer een week met de bus onderweg zal zijn met verschillende bussen van Peru naar Venezuela. 
 • KERKGEBOUW: We weten dat we spoedig moeten kiezen of we beginnen met bouwen of een alternatief zoeken om te huren, omdat we uit onze gehuurde ruimte moeten. We hebben een stukje grond, maar best achteraf, en andere grond is erg duur of niet beschikbaar. Bid voor Gods duidelijke leiding in dit alles. 
 • KINDERWEEKEND: Van 7 tot 9 februari zullen we een kinderkamp houden. Het is de eerste keer dat we dit doen inclusief slapen. Het is dus spannend voor hen en voor ons. Bid voor Denisse en Abigail, die dit samen organiseren.

Heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid,
Wilfredo en Judith, Esther en Christina

30 Jan 2020

Jij maakt het verschil!

Talita en Judith tijdens een jeugdweekend
Talita kwam deze week bij ons op bezoek. Dit keer was ze niet samen met haar moeder om haar beurs op te halen, maar om te vertellen hoe geweldig ze het vindt om te kunnen studeren in Cajamarca. We kennen Talita vanaf haar peuter tijd. We hebben haar in de jeugdweekenden zien groeien tot een mooie jonge meid, die als tiener al in het kinderwerk in de kerk mee draaide. We hebben financieel mogen helpen voor haar middelbare school, zodat ze nu voor een beroep kan studeren.


Talita, moeder Magaly, vader Domingo en zusje Sara
in La Libertad
Talita is opgegroeid in een klein dorpje hoog in de Andes, bijna 4000 meter hoog. Na de basisschool wilden haar ouders, Domingo en Magaly, dat ze betere kansen zou hebben en werkten ze hard zodat ze haar middelbare school in het grotere dorp Oxamarca kon afmaken. Talita is net 17 geworden en ze is zich aan het klaarmaken om naar de politieacademie te gaan. Dit was al een tijdje haar droom, ook al waren haar ouders hier in eerste instantie niet blij mee. De politie staat vooral bekend om corruptie en afpersing. Talita zei: ik wil juist het verschil maken, ik ga heel hard werken en geen smeergeld betalen om binnen te komen. Als ik mijn best doe en het Gods weg is voor mijn leven, zal ik er komen. 

zusje Sara
Ze hoopt tot augustus op deze voorbereidende studie te kunnen blijven en dan naar de politieacademie te gaan in de hoofdtad Lima. Ze heeft beloofd dat als ze daarna werk heeft, ze haar zusje Sara (7 jr.) zal helpen studeren. Ondertussen krijgt Sara jaarlijks een pakket met schoolspullen, zodat ze verder kan leren. Dat vinden haar ouders gelukkig ook belangrijk, want meestal is dat in de bergen vooral voor de jongetjes weggelegd.


PROJECTEN 

***Net als Talita zijn er andere tieners, die elk jaar hun best doen om minstens een 7 gemiddeld te hebben om een beurs te krijgen. Dit jaar komen 26 tieners in aanmerking voor deze beurs. Voor 100 euro per jaar kunnen zij hun schriften, uniform en ander materiaal kopen. Wil je één van deze tieners sponsoren?

***Vorig jaar mochten we het maandelijkse schoolgeld van Efrani als eenmalige giften ontvangen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage! In maart gaat de school weer van start en zullen we 50 euro per maand (500 per jaar) voor haar nodig hebben. Wil je Efrani blijven steunen?

Wilt U een (eenmalige of maandelijkse) gift overmaken kan dat via:

Stichting Zending&Gemeente, 
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna(-Prakken)
[SCHOOLPROJECT] of [EFRANI]


Per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

ABN AMRO
Rekeningnummer: 607.78.24.12
IBAN: NL20 ABNA 0607 7824 12
BIC: ABNANL2A
of
ING
Rekeningnummer: 2047678
IBAN: NL33 INGB 0002 0476 78
BIC: INGBNL2A

Wilfredo & Judith