30 Nov 2011

Spannend, maar God voorziet

Danken voor t eten dat we hebben op tafel is nu echt heel reëel geworden voor ons. Broeders en zusters van de kerk bellen elkaar op om voedsel aan te bieden, mocht dat nodig zijn. Voornamelijk in de stad is dit te voelen, omdat de winkels al een paar dagen niet meer open gaan.

Gister is afgekondigd dat het goudmijn-project CONGA tijdelijk wordt stilgezet... misschien dat dit met de eerste manifestatie voldoende zou zijn geweest, maar op dit moment eist de regionale regering een resolutie waarin staat dat het helemaal niet meer doorgaat. We denken niet dat dat erin zit, gezien 't veel inkomen voor zowel lokale als nationale regering inhoudt. We hoorden dat er misschien wel weer een paar goederen worden toegelaten op de wegen, zodat men weer voedsel kan kopen. Hopelijk lukt dat. De stad is op veel wegen geblokkeerd met stenen, naast de hoofd-toevoerwegen, zodat auto's niet kunnen rijden.

Celendin
We wachten nu af. We weten nog niet of het nu rustiger wordt, of de mensen verspreid zijn, of ze er juist sterker tegenin gaan... gisteren zijn er uit andere provincies grote groepen mensen bijgekomen om de protesten bij te staan, en die gaan niet zomaar weer weg... Er komen nog altijd groepen mensen schreeuwend langs op straat en er vliegen helikopters over van de mijnwerkers en de politie. Dit werkt niet mee aan een vredige sfeer rondom de manifestaties. Gisteren zijn in Celendin de lokalen van CONGA en GALENO (een andere nabije mijn) in brand gestoken. Er zijn altijd groepen mensen die manifestaties met vandalisme verwarren. Maar er zijn ook bewegingen die goederen inzamelen voor de mensen (vaak boeren-families) die bij de meren in de bergen verblijven om "het water te beschermen tegen de goudwinning".

Gezamenlijk eten voor de mensen

Foto's van celendinlibre.wordpress.com
Blijf aub meebidden.29 Nov 2011

2000 jaar oude kranteberichten

Vandaag lazen we dit stukje, en zagen dat de mens na 2000 jaar nog altijd zo "werkt". t Zou zo in de kranten van vandaag kunnen staan. De enige goede en duurzame oplossing is deze:


... Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek door zijn geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen, en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd. Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning. Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.

Uit 1 Timoteus 6:4-19 (NBV)

28 Nov 2011

Onrust in het Departement van Cajamarca

Nieuws over Cajamarca 

Inmiddels gaat het nieuws over de wereld dat er in Cajamarca conflicten zijn rondom de mijnbouw. Dit is inderdaad het geval: sinds afgelopen donderdag is er een staking afgekondigd tot er eindelijk een oplossing wordt gevonden, waar de nationale en regionale regering van het departement Cajamarca zich in kunnen vinden als ook de mijn-bedrijven en het volk dat in deze streken woont. Het landschap van Yanacocha in Cajamarca
In 1992 is een goudmijn geopend, die dicht bij de stad Cajamarca ligt: zo´n 45 min. (48 km) “omhoog” vanuit het centrum van de stad. ´s Avonds is het licht van het kampement vanuit onze stad te zien. In het noorden van de Peruaanse Andes is voornamelijk veel goud te vinden, maar ook zilver en koper. In die tijd was Cajamarca nog een klein stadje met overheden en bevolking, die weinig kennis hadden over de mogelijke gevolgen van mijnbouw: specifiek gezegd DAGBOUW. 

Dagbouw is een vorm van mijnbouw, waarbij de delfstoffen worden afgegraven aan de oppervlakte. Daarom is de aantasting van het landschap en oorspronkelijke ecosystemen bij deze wijze van ontginning erg groot. De delfstof wordt met een shovel afgegraven en de rots met dynamiet opgeblazen. Vervolgens wordt het ruwe materiaal met kiepwagens op een andere plaats gestapeld. Deze “nieuwe bergen” worden met een oplossing van Cyanide besproeid, om daarna het opgeloste metaal in grote reservoirs op te vangen en naar de verwerkingsfabrieken te brengen (cyanideoplossing+ metaal). Hier wordt het metaal weer gesplitst van het cyanide en krijgen we een mengsel van goud en zilver (DORE) dat vanuit Cajamarca naar Lima wordt gecommercialiseerd. 

Yanacocha is de mijn die het dichts bij Cajamarca werkt, onderdeel van de multinational NEWMONT (USA), de grootse goudmijn van het Amerikaanse continent en de tweede ter wereld. Sinds dat de mijnbouw in Cajamarca is begonnen, is de stad ook gaan groeien, met alle voor- en nadelen van bv. meer handel als ook criminaliteit. Tegelijkertijd is er in het begin vanuit het bedrijf niet erg diplomatiek gewerkt met de omliggende communiteiten en zagen de lokale overheden vaak vooral kans om er zelf beter van te worden. In het begin was er te weinig communicatie vanuit Yanacocha en werd er veel irritatie gewekt door mijnwerkers, die door een beter salaris meenden ook beter behandeld te moeten worden en voorrang te moeten hebben in veel opzichten. Door dit slechte begin en een niet-transparante informatie vanuit het bedrijf zelf, is er veel wantrouwen gecreëerd tussen de mijnbouw en het volk van Cajamarca. Één van de meren dicht bij de goudmijn CONGA
Afgelopen jaar hebben we verkiezingen gehad. Voor Cajamarca hebben we een zeer linkse Regionale Regering gekregen en op landelijk gebied een links-midden President. Beide partijen hebben in hun campagnes beloofd dat er meer rekening zal worden gehouden met het volk voor de mijnbouw-activiteiten in Cajamarca, waardoor er massaal op hen werd gestemd. 

Een dam gebouwd door Yanacocha
Dit jaar is er een nieuw project van start gegaan van hetzelfde bedrijf Yanacocha: “Conga” heet de nieuwe mijn. Het werk is nog in de fase van exploreren en nog niet exploiteren, maar de Milieueffectrapportage (MER of environmental impact assessment) was al door de vorige regering goedgekeurd, zonder eerst op een bevredigende manier met de omringende bevolking te werken, zodat ze het project begrijpen en zouden kunnen accepteren. In principe is de MER volgens de wet uitgevoerd, maar wat nu gevraagd wordt is dat het nogmaals wordt nagekeken zodat sommige ernstige effecten aan ecosystemen en water niet zullen plaatsvinden en andere betere alternatieven tegenover de milieuveranderingen worden voorgesteld. We hebben het namelijk over meren en drassige landen in de bergtoppen waar infiltratie van regenwater plaatsvindt voor de watervoorziening in drogere tijden, met de daarbij horende complexe ecosystemen die wereldwijd vaak worden beschermd. Deze meren zouden vervangen worden door een grote Dam of waterkering. 

De conflicten zijn nu erg gepolariseerd. Het gaat er niet meer om HOE de mijnbouw te werk gaat, maar de discussie is gesloten op: de mijnbouw gaat WEL of NIET door. De Nationale regering zegt nu van wel, de Regionale Regering zegt ABSOLUUT NIET, het bedrijf wil natuurlijk beginnen met de goudwinning en de bevolking gelooft niemand meer.

Vandaag zijn weer grote groepen mensen, gemeentes, scholen en andere organisaties op het hoofdplein van Cajamarca bijeen gekomen om te eisen dat de President naar Cajamarca komt om te doen wat hij beloofd heeft: het volk laten beslissen. Sommige ministers zijn hier geweest, maar dat is op niet uitgelopen. Het ministerie van Energie en Mijnbouw gaat namelijk ook over de goedkeuring van de MER en dus wil niemand dat als onpartijdig accepteren. Het huidige ministerie van Milieu heeft op en aanmerkingen op de MER en wil hier graag over discussiëren en dat voorstellen. Er wordt nog steeds geroepen om de president en het ziet er nu nog niet naar uit dat hij zelf zal komen. 

Dansen als protest
Tekenen wat ze denkenHoe is het voor ons? 

De stad Cajamarca is redelijk rustig, redelijk rustige manifestaties, maar ook creatieve activiteiten om de aandacht op het probleem te vestigen als concerten en schilderijen. Waar we ons wel zorgen over maken, is dat alle aan- en afvoerwegen van en naar Cajamarca zijn afgesloten en we geen verse goederen meer binnen krijgen, waardoor alles verdubbelt in prijs. Pauline Grim zou afgelopen weekend naar Oxamarca zijn gegaan om daar het kerstspel met de kinderen in te studeren, maar kon niet uit Cajamarca weg. Vandaag zou ik medicijnen sturen naar een kind met epilepsie Celendin, een andere provincie waar een gedeelte van de nieuwe mijn in gelegen is, maar de apotheek is dicht, zoals de meeste winkels, en de bussen rijden niet. We hopen dat het in de loop van deze week wel weer open zal gaan, want de voorraden raken langzaam maar zeker wel een keer op. Ook de melkproductie kan nergens heen. Cajamarca is één van de hoofdstreken in melkproductie, maar die kan nu niet meer opgehaald worden of naar de kust gebracht. 

Bidt U mee voor wijsheid in deze situatie? Vooral voor degenen die moeten regeren en belangrijke beslissingen moeten nemen.

Wat de onrust heeft doen opwaaien

Mijnbouw in onze streek 

Wilfredo & Judith