23 May 2011

Zaterdag-school voor kinderen in het binnenland

Tussen kerst en oud en nieuw werd Wilfredo gevraagd, door een lid van onze gemeente, naar een familiereunie te gaan buiten Cajamarca, om daar Gods woord te brengen. Ieder jaar rond dezelfde tijd komt de familie samen, om het overlijden van de vader te herdenken in de kapel dat ter ere van hem is gebouwd, want in de streek wordt hij inmiddels als heilige gezien, die wonderen zou verrichten.

Tijdens dat bezoek werd opgemerkt dat er helemaal geen kerk is in de regio en ze graag daarmee zouden willen beginnen, maar niet wisten hoe. Er zou een lerares in de buurt zijn, die wel wat van het evangelie wist en graag iets met de kinderen zou willen doen.

Zo ontstond het idee om het werk van het kerkje in Cajamarca, uit te breiden naar SAN LUCAS ALTO. Dat is het dorpje dat ligt op ong. 3000 m hoogte, onderdeel van San Silvestre de Cochan, deel van de Provincie San Miguel in de regio van Cajamarca. Het ligt zo´n drie uur met de auto van Cajamarca af, maar gezien er nog helemaal geen kerkjes of groepjes Christenen zijn, is er toch besloten in SAN LUCAS ALTO te beginnen met zondagsschool... beter gezegd, ZATERDAGschool.

Begin mei is Wilfredo met een groep broeders en zusters van Cajamarca naar het dorp gegaan en zijn ze de huizen gaan bezoeken om de kinderen één voor één uit te nodigen voor de eerste bijeenkomst van kinderen.

Afgelopen zaterdag zijn ze dan eindelijk van start gegaan bij het huis van de moeder van Maricela, lid van onze gemeente, die daar woont. Het “lokaal” was een soort opslagplaats bij het huis van modder en stenen, dat eerst helemaal opgeruimd en onkruidvrij moest worden gemaakt. Om twee uur zou de bijeenkomst beginnen en toen waren er nog maar twee kinderen. Maar al gauw kwamen er gekleured puntjes over de bergen aanlopen en werd het een groep van 15 kinderen, waar dit werk mee begonnen is. De huizen in dit dorp liggen heel ver van elkaar verwijderd, en dus moesten de kinderen ver lopen, over bergen en dalen letterlijk, maar het werd een mooi feest.

Rosa en Marcela (uit Cajamarca) zullen dit werk voornamelijk op zich nemen. Om de week zal Wilfredo met een groepje van de kerk naar San Lucas Alto gaan om deze groep op te zetten en te versterken; indien mogelijk ook lokale (grote)mensen erbij betrekken om het na verloop van tijd min of meer zelfstandig te laten functioneren. Maar zo ver zijn we nog lang niet, het belangrijke is dat dit werk is begonnen!
Rosa, 2de van links (groene sjawl)
Marcela: 2de van rechts (rode pet)Filmpje terwijl ze zingen

16 May 2011

Jeugdleiders trainingsweekend

Nieuwe jeugdgroepen aan de slag

Het derde trainingsweekend voor jeugdleiders in Cajamarca is net achter de rug, waarvoor de jeugdleiders uit de dorpen, een paar dagen naar de stad kwamen. Hier krijgen ze dan materiaal, Bijbelstudies en workshops om ze vervolgens met hun tieners en jeugd uit te gaan werken. Vorig jaar zijn we met vier groepen begonnen, die voor het eerst aan de slag gingen met een wekelijks programma in hun dorpen. In de loop der tijd is één van deze groepen zich nu eerst gaan richten op kinderen, maar is er ook een ander dorp bijgekomen, waar nu de tieners een eigen programma krijgen. Dit jaar komen er twee dorpen bij, die zullen beginnen met dit belangrijke werk. Dit betekent dat er in zes dorpen studiegroepen wekelijks zullen samenkomen en op hun eigen niveau en interesses God als Vader en Vriend leren kennen. Hiernaast verzorgen we één keer per jaar in drie verschillende centrale dorpen jeugdweekenden om dit werk te versterken en uit te breiden.

Als we kijken naar sommige kerken in het binnenland, waar conflicten zijn, heeft dit veelal te maken met het leiderschap, of juist het gebrek eraan. De kerkjes in het binnenland zijn al meer dan 20 jaar geleden gevormd, en hebben sinds dien vaak geen vernieuwing gehad van leiders of zelfs leden. Als de voorganger ouder wordt en de taak moet overdragen, gaat dit vaak samen met weerstand voor veranderingen. Vandaar dat dit werk met de nieuwe generatie belangrijk is. Het vormen van nieuwe leiders, die samen met de oude voorgangers het werk kunnen doen, en op een natuurlijkere wijze op den duur kunnen overnemen.

Wees vastberaden en standvastig

L-R: Dalila (achter), Amner, Feliciano en Camilo (vooraan)
De insteek die we hebben is vooral dat er niet impulsief aan iets wordt begonnen en weer wordt neergelegd, maar dat er goed over wordt nagedacht, dat degenen die komen, weten dat er toewijding van ze wordt verwacht en dat t hard werken is, voor hen, voor ons, maar zeker de moeite waard! Zoals God tegen Jozua zei toen hij het volk moest gaan leiden: Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken... Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij... WEES VASTBERADEN EN STANDVASTIG! (Jozua 1).

We zien hele positieve ontwikkelingen. In Oxamarca zullen ze, door de hoeveelheid jeugd die samenkomt, de groep in tieners en jeugd verdelen, waar we nu speciaal materiaal voor zullen opsturen. Ze willen ook meer gaan doen met theater aan de hand van de theater-workshops die we vorig jaar hebben gehad. Eén van de jeugdleiders van Tupac Amaru is voor werk vertrokken naar de kust, maar Camilo, die altijd met hem mee is gekomen naar de training, heeft het jeugdwerk nu op zich genomen en drie andere jongeren meegenomen naar de training van afgelopen weekend. Ze zijn een dagje langer gebleven, zodat ze extra lesmateriaal mee konden nemen voor het werk met de jongeren van hun dorp.

Jaarplanning
In dit trainingsweekend hebben we zaterdagmiddag met een tienergroep mee mogen doen en ´s avonds met het jeugdprogramma van de kerk hier in Cajamarca. Het doel was ze te laten zien dat iedere groep, leeftijd en cultuur, eigen nood en interesses heeft, eigen interesses heeft; dat ze die moeten leren onderkennen, en daarmee moeten werken. Eén van hun taken nu, is leren plannen... niet iets wat vanzelfsprekend is in dit land :). Het gaat er namelijk niet om dat ze de lessen netjes afwerken, maar ook daarin inspelen op de behoeftes van de groep, de kerk en hun dorp en daarvoor speciale activiteiten leren organiseren.

Gij geheel anders...

Het centrale thema voor het jeugdwerk van dit jaar is: DURF ANDERS TE ZIJN! Over nog geen twee weekjes is het volgende jeugdweekend in Sucre. Rondom dit onderwerp zullen we, zowel in trainingsweekenden als in de jeugdweekenden in het binnenland, de thema´s ontwikkelen. Voor deze jeugdleiders betekent dat: tegen de gewoontes van hun dorpen in te gaan, waar de enige afleiding drank, feesten en jong-kinderen-krijgen is. Het betekent dat de kerk een gezond en aantrekkelijk alternatief moet zoeken en bieden, die tegelijkertijd ook ontwikkeling met zich mee moet brengen. De weg naar de bron gaat tegen de stroom in!

Wilfredo & Judith