28 Aug 2016

Wees goed voor allen

Het was een intensief weekend in Oxamarca met de jongeren van de streek. Spel, zang, theater en workshops. De lijsten waren twee weken eerder al gesloten, omdat er al 63 waren ingeschreven. De voorganger van Oxamarca zaait veel van Gods woord in deze jongeren. Bid dat het mag groeien en deze jongeren een verschil gaan maken in hun dorp en land.

Workshops om zelf te onderzoeken
Theater over de Barmhartige Samaritaan

Teambuilding met spelletjes
Bijbelstudies


9 Aug 2016

God verandert levens

Gilmer (links) met de groep van Cajen
We leerden Gilmer kennen als ondersteuning van zijn vader en oudere broers in het kerkje in hun dorp Cajen, in de bergen van de Peruaanse Andes. Een verlegen jonge man van toen zo´n 25 jaar, die daarna kinderwerk op zich nam, maar geen andere taak aandurfde. De afgelopen tien jaar hebben zichtbaar invloed gehad op zijn leven. Ondanks, of misschien juist dankzij conflicten in de kerk, is hij standvastig gebleven. Eén voor een vielen zijn broers af en zelfs zijn vader en mentor kende moeilijke momenten. Toch is hij gegroeid in geloof en verantwoordelijkheid.

Begin van dit schooljaar, in maart, kwam hij naar Cajamarca om schoolspullen op te halen voor de kinderen van zijn kerk. Hij kondigde telefonisch al enthousiast aan dat hij met een groep jong bekeerden kwam, waar hij graag Bijbelstudies mee wilde gaan doen. Even later kwamen ze aan, tien in totaal, helemaal uit Cajen, eerst 4 uur lopen, daarna 4 uur met de bus. Ze gingen bepakt met Bijbels, lesmateriaal en zangboekjes terug naar huis.

muziekgroep van jongeren van Celendin tijdens het
jeugdweekend in Sucre. Deze tieners maken ieder
moment muziek met Zampoña (panfluit) en Quena
 (fluit van de Andes). Ze zijn er vol van! De kerk
van Celendin heeft een roerige tijd doorgemaakt.
We bidden dat deze nieuwe generatie
stabiel en volwassen wordt in geloof.
Afgelopen jeugdweekend zagen we ze weer. Gilmer was vier uur eerder met zeven jongeren te voet naar Sucre vertrokken. Bijna als eersten kwamen ze aan en deden overal enthousiast aan mee. Gilmer doet wekelijks Bijbelstudies met deze jong bekeerden. Hij is nu voorganger van de kerk in Cajen. Hij praat met gezag en wijsheid. Zaterdagavond, tijdens het jeugdweekend, gingen ze samen naar voren om een lied te zingen over Romeinen 1:16 “want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft”. Bijzondere tekst, als je die kracht ook werkelijkheid ziet worden in iemands leven en dat dát de nieuwe generatie inspireert om tegen de stroom in te gaan en Christus te volgen!


Dank- en gebedspunten deze maand
  • Eind juni hadden we een jeugdweekend in het binnenland met 54 jongeren, waarvan maar 1 van de kerk. De helft van hen kwam naar voren na een oproep om volgens Bijbelse normen en waarden te willen leven. De voorganger van Sucre, Marciano, neemt de nazorg op zich. Bidt voor hem. Hij besteedt veel aandacht aan deze jongeren, maar de ouders willen er vaak niets van weten en zeker niet dat ze naar de kerk gaan. 
  • Abner, een neef van Wilfredo, is voor de tweede keer mee geweest naar een jeugdweekend. Hij is een geweldige aanvulling voor ons team! Een gebedsverhoring. 
  • Esther en Christina
    (Esther 4,5 jaar en Christina hier 7 maand) 
  • We zijn keer op keer dankbaar voor Gods bescherming over het leven van onze kleine premature Christina - inmiddels 8 maand. In juli moest ze opgenomen worden in het ziekenhuis voor een blaasontsteking en piekende koorts met stuiptrekkingen. Ondanks slechte eerste hulp in het lokale ziekenhuis, is ze is ze er goed doorheen gekomen. Een fysiotherapeute uit Lima heeft haar pas geleden goed geëvalueerd en veel praktische oefeningen gegeven voor haar extreme spierspanning in rug en gezicht. Blijf haar (en Esthers) gezondheid in gebed houden a.u.b. 

Wilfredo & Judith