24 Jul 2018

Nieuwsflits juli


Lieve vrienden,

Graag delen we met jullie de actuele dank- en gebedspunten

Dankpunten
  • JEUGD: In juni hebben we een jeugdweekend gehad met 45 jongelui in Oxamarca. Het is mooi om te zien hoe deze tieners opgroeien, want we zien ze in ieder geval twee keer per jaar. Vijf jongeren gaven hun hart aan Jezus. We spraken uitvoerig met Evelyn en Talita. Zij zijn bijna klaar met de middelbare school en denken eraan naar Cajamarca te komen studeren als dat financieel mogelijk is. Bid voor hen, voor de juiste keuze en dat ze naar ons toe trekken als ze naar de “grote stad” komen. (klik op filmpje Jeugdweekend Oxamarca)
  • We zijn erg dankbaar voor Hector en Melisa, die mee gingen naar het jeugdweekend, om te helpen en ons team te versterken. Mensen van de stad willen vaak niet naar het binnenland. Bid dat ze een roeping krijgen voor de campo en de nood zelf voelen.
  • BOUW: Eind mei zijn we begonnen met de bouw van ons huisje. Tot zo ver hebben we geen grote problemen gehad en het grove werkt vordert goed. Hier huur je geen bedrijf in, maar mensen die je kent en denkt te kunnen vertrouwen, want er wordt veel gestolen en opgelicht. Financieel is het in ieder geval mogelijk het grote werk af te maken. Dan komen nog deuren, ramen en afwerken. Spannend!
Gebedspunten
  • JEUGD: In augustus zullen we een jeugdweekend in Sucre hebben (3 uur van Cajamarca). In zo´n weekend zien we vooral niet Christen-jongeren, wat een mooie kans geeft voor evangelisatie. Bid voor de jeugdleider van Casa de Oración Sucre: Felix en voor Adrian, die zelf eerst een retraite zullen hebben. Dat het ze zelf worden bemoedigd en de jeugdgroep van de kerk weer zal gaan groeien.
  • KERK: Vorige keer vroegen we gebed voor het leidersteam van Bet El, omdat drie vrouwen weggingen (huiskring, jeugdwerk en kinderwerk). We vragen nog steeds gebed. Wilfredo en twee diakenen: Marcela en Esther, dragen bijna alles in de gemeente. Dit is: preken, huiskringen, kinderwerk en zangdienst. De nieuwe jongeren hebben zeker potentieel en daar willen we dan ook tijd en energie in (kunnen) investeren.
  • Vanaf de maand augustus willen we de diensten van de zondagavond naar de zondagochtend verplaatsen, omdat sommigen van ver moeten komen met openbaar vervoer. De kinderdienst zal dan op de zaterdag plaatsvinden. Dit heeft best wat voeten in aarde. Hier is het over het algemeen de gewoonte alle diensten ´s avonds te doen, net als in Nederland de zondagochtend. Veranderingen zijn vaak moeilijk in een maatschappij met zo veel onzekerheden.
  • POLITIEK: De politieke situatie in ons land is op het moment erg instabiel en zorgelijk. Eigenlijk is corruptie algemeen bekend en aanvaard, maar de omvang ervan is nu zo groot en in alle lagen van het rechtssysteem en congres, dat ze niet weten hoe het op te lossen. Alle “kandidaten” die ze als rechters zouden willen voorleggen, zijn in corruptieschandalen betrokken: van vriendjespolitiek tot vrijspreken van grote criminelen tegen betaling. Er wordt al gesproken van de mogelijkheid dat het leger een staatsgreep zou doen; en velen denken dat dat nu de enige oplossing zou kunnen zijn.
Heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid,
Wilfredo en Judith, Esther en Christina


Team voor jeugdweekend. Achter: l-r- Abner, Hector en Melisa

Supervisie van de bouw door l-r- Christina, Esther en nichtje Fernanda

Jeugdleider Felix (miden) tijdens een jeugdweekend

Wilfredo & Judith