29 Sept 2011

Training voor de Jeugdleiders van ´t binnenland

Jeugdleiders in Cajamarca

Afgelopen weekend hebben we ‘t laatste trainingsweekend van dit jaar gevierd, met 12 jeugdleiders van 4 verschillende dorpen. Ze komen jaarlijks twee keer naar Cajamarca om vorming, materiaal en Bijbelonderwijs te ontvangen en dit vervolgens toe te passen in hun eigen dorpen met hun eigen jongeren.
Wilfredo geeft Bijbelstudie

De leiders van de vier dorpen die gekomen zijn, zijn nu bijna twee jaar aan de slag met het jongerenwerk. Ze zijn uit eigen initiatief begonnen, omdat er geen doorlopende programma’s waren, geschikt en interessant voor de jeugd. Daarom vroegen ze om onze hulp. Jammer genoeg waren de twee nieuwe jeugdleiders, die dit jaar pas zijn begonnen, er nu niet bij. Ze zien de noodzaak voor jeugdwerk in hun dorpen wel, maar hebben het nog moeilijk om er vorm aan te geven en te volharden als sommige dingen anders gaan dan gepland of verwacht was. We hopen binnenkort contact hierover te hebben met hen en hen zodoende beter te kunnen begeleiden en aan te moedigen.

We merken dat de “oudere” jeugdgroepen groeien in aantal, maar vooral ook in volwassenheid en in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ze nemen meer initiatieven en zijn minder afwachtend op dat wat wij voorstellen. Ze durven de programma’s wat meer te variëren met eigen inbreng, al staat dat niet letterlijk in het materiaal dat ze meekrijgen. We hopen ook weer het volgende jaar de boeken te vinden, die we tot nu toe gebruikt hebben, waarin de thema’s steeds dieper en persoonlijker worden. We hebben deel 1-8 gevonden en weten niet of er meer van zijn. Drie van de vier groepen zijn nu met deel 7 naar huis gegaan.

Jaarplanning

Willam
Begin dit jaar hebben we geprobeerd hen te leren plannen, zodat ze als groep, als jeugd en als deel van de kerk allerlei activiteiten kunnen organiseren, zoals bijvoorbeeld het vieren van bijzondere dagen. Zo hebben ze voor het eerst samen verjaardagen gevierd, hebben ze uitjes georganiseerd, de dag van de voorganger/pastor gevierd, en hebben ze activiteiten gepland voor de maand van de Bijbel; die wordt in september gevierd. Tijdens een evaluatie-workshop over het programma en het materiaal, deelden ze met ons wat ze er allemaal mee gedaan hebben en wat nog niet. Dit helpt hen om na te gaan wat ze nog kunnen verbeteren, en het helpt ons ook om het materiaal en de trainingen aan te passen aan de problemen die ze gaandeweg tegenkomen.

Oefeningen die we vorig jaar met hen hebben gedaan, waren o.a. theater- en dramastukjes. Ze kregen een paar korte stukjes mee in een werkboek, maar moesten daar dan zelf mee aan de slag. In Tupac Amaru heeft de jeugdgroep een stukje ingestudeerd en voor de rest van de kerk uitgevoerd, om de verjaardag van de kerk te vieren. De leiders van Oxamarca vonden het zo leuk, dat ze meer vroegen en voor het jeugdweekend in juli in hun dorp hadden ze een stukje ingestudeerd. Willam, één van de leiding van Oxamarca, heeft tijdens het afgelopen weekend, twee dramastukjes aan de andere leiders geleerd. Pauline, een vrijwilligster die nu twee weekjes bij ons is, heeft daarin ook geholpen. Kijk ook eens op haar blog: http://www.paulinegrim.blogspot.com/

Zelf(standig) leren werken

Ons doel is om de jeugdleiders steeds zelfstandiger te maken en dat ze bewogen blijven over hun jeugd, én actief binnen hun kerkjes. Dit betreft vooral het aanpassen van materiaal en thema’s aan de realiteit van ieder dorp en wat er nodig is voor het werk binnen iedere kerk. Sucre ligt bijvoorbeeld dicht bij ‘t stadje Celendin, terwijl La Quinua pas sinds dit jaar, via een stenen-zand weggetje met andere dorpen is verbonden, zodat daar nu ook de melkwagen kan komen waar de boeren hun melk aan verkopen. De invloed van de stad - dan wel het leven op het platte land - op de ontwikkeling van de jeugd in het binnenland, zowel emotioneel als intellectueel, heeft ook weer te maken met het programma dat we hen kunnen aanbieden.

Wat ook een heel belangrijk punt is in deze trainingsweekenden, is de toerusting van de leiders. Ze hebben als jeugdleiders verantwoordelijkheid af te leggen, ten eerste aan God, dan aan hun voorganger, maar ook aan de jongeren waar ze leiding aan geven. Daarom komen thema’s als leiderschap, zuiverheid, autoriteit en je-leren-te-voegen, aan de orde. In zo’n weekend zijn er speciale momenten waarin we echt de eenheid voelen, we samen kunnen praten en stille tijd kunnen houden. Op vrijdagavond zijn ze allen nog afwachtend, maar zondag is het niet meer stil onder ‘t eten en gaan ze met moed weer terug naar hun dorp, en soms ook een beetje verdrietig, omdat het nu weer een paar maanden zal duren voor we elkaar weer zullen zien.

Volgend jaar hopen we naast deze trainingsweekenden, de groepen één voor één te kunnen bezoeken en te zien hoe ze zich ontwikkelen en hoe we hen nog meer en beter zouden kunnen helpen. Dit betekent natuurlijk dat we zowel over tijd als financiele middelen moeten beschikken. Maar zoals we altijd hebben mogen zien: God baant een weg: “Zo zegt de HERE, die door de zee een weg baant en een pad door machtige wateren…” Jes. 43:16.

Spelletjes aanleren om met
hun jeugd te doen

Iedere groep maakte een eigen
Bijbels-Ganzebord


Evangelisatie drama-stukje
 
Pauline doet theater-oefeningen

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Klik op de foto´s om ze groter te zien

Wilfredo & Judith