8 Feb 2014

Van start gegaan met de kids

Vakantiebijbelschool

De wijk in om kinderen uit te nodigen
We zijn het jaar begonnen met het versterken van het kinderwerk in Bethel. Gezien de kinderwerkers iedere zondag van het afgelopen jaar naar Tantachual gingen, is het hier in de stad verzwakt. Er kwamen vaak niet meer dan vijf kinderen. Door de vakantiebijbelschool van een week, willen we dit weer oppeppen en herstructureren.
We zijn aan het begin februari met de kinderen van de kerk en ouders de wijk in gegaan om andere kinderen uit te nodigen. We hadden niet verwacht zulke positieve reacties te krijgen in deze middenklasse-buurt, omdat er altijd interessante alternatieven zijn, maar we gingen van start met 18 kinderen en hadden verder rond de 25 per dag.
 
We hebben de kinderen in drie verschillende leeftijdgroepen verdeeld, maar allemaal werkten ze aan hetzelfde thema: “Het Woord naar mijn Hart”. Binnen dit thema kregen ze spelletjes, handwerkjes, liedjes en Bijbelteksten. Gezien we nog steeds maar één ruimte hebben waar we zowel diensten als andere bijeenkomsten in doen, hebben we de groepen in verschillende hoeken van de kerk verdeeld. Het was best mooi om er middenin te staan en de kinderen zo bezig te zien en te horen, ieder op hun eigen manier. Hier een filmpje met een indruk. Zaterdag hebben we de afsluiting gehad en hebben we alle kinderen een boekje met kleurplaten van het leven van Jezus meegegeven; daarbij een uitnodiging voor de zondagschool, die meteen 9 februari van start gaat.

Zondagsschool

Esther deelt ballonnen uit
Wilt u bidden voor de nieuwe kinderwerkers? Voor Gods wijsheid, liefde en doorzettingsvermogen in dit werk. Veel ouders waren gewend dat hun kinderen werden opgehaald en er zijn zelfs geweest die kwamen reclameren waarom dat niet meer gebeurde. We willen zo werken dat de ouders actiever zijn, hun kinderen sturen en ook via de kinderen de ouders bereiken. Afgelopen jaar is een moeder zo bij de kerk gekomen en doet nu altijd actief mee in activiteiten voor het fondsenwerven voor een stuk grond voor de kerk. Dit blijft ook een groot gebedspunt, gezien de grondprijzen niet omlaag gaan. We hebben een Godswonder nodig!

Jongeren in Bethel

Eind februari zullen we weer een jeugdweekend organiseren voor de jongeren van onze gemeente en andere gemeentes daarvoor uitnodigen. Het valt net in de tijd van Carnaval. Dat is in Cajamarca een zeer gevierd feest, dat al maanden van tevoren begint, waar mensen een jaar voor sparen (ineens kunnen ze dat wel), sommigen komen er speciaal voor terug naar huis, maar anderen gaan er juist voor weg. Het gaat namelijk altijd gepaard met respectloos omgaan met mensen op straat: of je mee wil doen of niet, worden die dagen huizen, mensen en voertuigen ingesmeerd met verf of oud vet. Tieners en jongeren struinen dag en nacht de straten af met hun trommels en zingen dronken. Vaak komen ze hier letterlijk en figuurlijk niet zonder kleerscheuren vanaf, omdat alles mag en alles kan, ook seksueel. Het was niet eens direct om dit “feest” dat we het jeugdweekend op die data organiseren, maar het is een mooie kans om ze goed toe te rusten, zowel voor nu als voor het nieuwe schooljaar, dat in maart begint.
Tienerweekend vorig jaar

We zijn enorm dankbaar dat we er afgelopen jaar een paar jongeren bij hebben gekregen in Bethel. Lange tijd kwamen we voornamelijk samen met moeders en hun jonge kinderen. De vaders zijn er vaak niet of willen niets te maken hebben met de kerk. Sommige kinderen zijn nu tiener en jongeren, en komen nog altijd in de gemeente, maar sommige zijn ook "via via" meegekomen en dat is een grote zegen, maar ook een grote uitdaging. Wat gaan we nu met hen doen? We hebben geprobeerd zaterdags met hen samen te komen, maar dit werkte soms wel en soms niet. Andere dagen, andere activiteiten… we weten het nog niet goed. We zullen in ieder geval beginnen met deze vierdaagse retraite en bidden dat God ons zal leiden om deze jongeren een interessant en goed alternatief te bieden om te groeien in geloof. Het centrale thema zal zijn: “Schijn in Mij”.Een indruk van afgelopen week:


Wilfredo & Judith