13 Jun 2015

Getraind voor de Overwinning

Eén meer of minder?

We Zoals altijd hadden we gezegd dat 60 personen het maximum was om mee te kunnen doen aan het jeugdweekend. Een paar dagen voor we naar Sucre gingen belde de voorganger op of er nog ééntje bij mocht…

We nemen altijd voor de zekerheid materiaal voor 65 jongelui mee, dus dat kon wel. Dat nam hij zo vrij op, dat hij dacht dat er nog wel een paar meer bij konden… we kwamen vrijdagmiddag aan en hoorden dat er 70 waren ingeschreven. Dit was wel even aanpassen en extra organisatie, gezien ons team nog altijd uit ons twee bestaat, met hulp van de lokale voorganger. Froukje was gelukkig ook mee om bij te springen waar nodig en Esther een beetje bijtijds naar bed te brengen.

Wat jeugdweekenden in Sucre heel anders maakt dan op andere plaatsen, is dat er veel niet-Christelijke jongeren aan meedoen. Maar zelfs voor ons was het een verrassing dat er dit jaar nog geen 10 van hen Christen was. Wat een grote uitdaging en tegelijkertijd groot voorrecht om twee en een halve dag zo’n groep jongeren bij elkaar te hebben! Alle mogelijkheid om ze te leren, voor te leven en bemoedigen met Het Woord en Gods Liefde.

Training

Het centrale thema van dit jaar is TRAINING. Het thema voor het jeugdweekend was: “Getraind voor de Overwinning”. Samen met de voorganger hadden we vrijdag kort gesproken over wat we zouden aanpassen in het programma, toen we wisten dat ze bijna allemaal geen Christelijke achtergrond hadden. Maar bij de uitvoering bleek dit al van te voren goed te passen en echt geïnspireerd op wat de emotionele en geestelijke nood is in Sucre.

Maicol schrijf: ik heb alles nog nodig
(van de vruchten van de Geest)
We hebben het samen gehad over karaktervorming, over wat de vruchten van de Geest zijn en waarom die zo belangrijk zijn voor iedereen. Dat, of je nu gelooft of (nog) niet wil geloven, Gods adviezen, de normen en waarden die we in de Bijbel vinden, je voor veel problemen beschermen en een beter persoon maken. Ieder ging bij zichzelf na waar hij of zij nog graag aan zou willen werken en hing dat in de “vruchtenboom”. We hebben het eigenlijk voor het eerst direct en open gehad over seks en seksualiteit. Voorbeelden van strijd in de Bijbel – hoe Jozef omging met verleiding, en hoe David ermee omging en wat de consequenties waren. Maar ook over hun dagelijks leven, waarin jonge meiden en jonge jongens zonder enig overleg of voorbereiding samen verdwijnen (letterlijk), eigenlijk een nieuw gezin gaan vormen zonder elkaar goed te kennen en met 16-17 jaar hun studies en hoop op een betere toekomst laten schieten.

Beweegreden

Naslagwerk in groepen: woordenboeken en Bijbels
Ook al heb je helaas met zo’n grote groep niet altijd persoonlijk en diep contact, hebben we gemerkt dat veel van hen het opdronken en meer wilden weten. Sommigen hebben we persoonlijk gevraagd waarom ze nu eigenlijk meededen. Eerlijk gezegd, dachten we dat het antwoord zou zijn dat vrienden van hen meededen en dat het gezellig was. Toch kregen we antwoorden als: “dit is goed om mijn geestelijk leven weer op de rit te krijgen” en “mijn zus deed hier vorig jaar aan mee en het veranderde haar leven; ik wil dat mijn leven ook verandert”. Dan ben je even stil...

Vier meiden en twee jongens kwamen naar voren om hun lichaam en geest rein te houden voor het huwelijk. Daarna kwamen drie jongens en een meisje naar voren om hun leven aan God te geven en samen met Jezus verder te gaan. De voorganger van Sucre heeft met ieder van hen gesproken en gebeden. Hij vroeg ons - en wij jullie - om gebed, vooral voor de familie. Hele katholieke ouders hebben vaak liever dat hun kinderen zich bedrinken in het dorpsfeest dan dat ze naar de evangelische kerk gaan. Het katholicisme is in deze landen sterk verweven met occultisme en gewoontes die vanuit vroegere culturen zijn meegenomen. Neem deze tien jongeren en hun voorganger Marciano alsjeblieft mee in gedachten.
Groetjes uit Sucre 

Wilfredo & Judith