27 Aug 2014

Spreekbeurten Nederland 2014

Wil je ons in NL ontmoeten tijdens een dienst? Dit is onze agenda.
Wil je ons vragen voor een samenkomst door de weeks, dan kan dat nog! (6 oktober tot 20 november) Schrijf naar: j.a.prakken@gmail.com


Wilfredo & Judith