17 Aug 2013

Verre Oorden

Te voet 
Jongeren van Jelic 

Vorige week hebben we een bijzondere tijd mogen hebben met 66 deelnemers aan het jeugdweekend in Oxamarca, 6 uur rijden naar het binnenland vanuit Cajamarca. Tenminste, dat was voor ons, met eigen vervoer… een groepje van een dochtergemeente van Oxamarca moest 4 uur lopen; 8 jongeren kwamen uit een andere streek – Jelic-San Marcos, 8 uur lopen (!) om erbij te kunnen zijn. Het is een voorrecht voor deze jongelui een gevarieerd, intensief geestelijk en recreatief programma te mogen draaien.

Andere gewoontes
Ook al hebben we een algemeen jaarthema, dat we in beide jeugdweekenden in Sucre en Oxamarca uitwerken, is het toch weer heel anders. Dit komt vooral doordat we verder het binnenland in gaan en de cultuur van het platteland en de stad veel verschilt. We hebben zelfs gemerkt dat we de liederen, ritmes en melodieën erop aan moeten passen. Wat altijd een aandachtspunt blijft, is dat vooral jongens praten en meisjes zich achter hun “chale” (mantel) verschuilen. Door te werken in groepjes en daarna voor de rest uit te leggen, proberen we dit te doorbreken.
Workshops
Het kost meer tijd en inspanning om de groep “los” te krijgen, ook al heeft de helft van de jongeren ooit een keer meegedaan met zo’n evenement, omdat we dit al bijna 9 jaar doen in verschillende dorpen. Wat enorm helpt, is dat zowel de kerk van Oxamarca als van La Quinua (2 uur de berg op), jeugdwerk doen. Ze zijn het gewend samen te komen, Bijbelse vraagstukken uit te werken in groepjes, te zingen etc.

Jongeren van La Quinua
La Quinua is een klein dorpje dat tot voor kort alleen te voet bereikbaar was. Nu gaat er een busje dagelijks naartoe en komt de melkwagen ook dagelijks langs om melk te kopen en naar de fabrieken in Cajamarca en Lima te brengen. In dit kleine dorpje komen de jongeren regelmatig samen en 15 deden mee aan het jeugdweekend. Dit is een relatief grote groep, waar we toch graag aandacht en gebed voor willen vragen. Voorgangers vinden vaak dat de jongeren voor de jongeren moeten zorgen, want zij zorgen zelf al voor de ouderen en volwassenen van hun gemeente. 
Jeugdgroep van La Quinua
We hebben de afgelopen jaren de jeugdleiders van verschillende dorpen materiaal gegeven en opgeleid, zodat ze regelmatig bij elkaar kunnen komen, een programma op maat hebben en geestelijk en emotioneel kunnen groeien. Maar zonder de actieve betrokkenheid van hun voorganger en directe leider, is dit toch moeilijk. We ontvingen steeds iemand anders als “jeugdleider” van La Quinua en begonnen, als het ware, weer van voor af aan. Deze groep heeft daarom niet echt kunnen werken aan diepgang en volwassenheid, waardoor sommige jongelui en zelfs hun leiding zijn afgedwaald of verdwenen uit de kerk.

Verrassend
Toch was het juist de club uit La Quinua, die zaterdagavond wilde beginnen met een muzikale special, die ze hadden voorbereid. Daarna wilde iedere groep van de vijf verschillende dorpjes wel een lied voordragen. Heel leuk om te zien hoe ze iedere keer weer loskomen en bijdragen aan het programma ter bemoediging ook voor ons als organiserend team.

Birgit
Sinds een paar maanden is een Duitse zendelinge in Cajamarca, die het werk van Centro Bíblico (van de Open Vergadering der Gelovigen) komt ondersteunen. Ons contact met deze gemeente, als vroegere gemeente van Judith, is nog altijd intensief en daarom vroegen we haar ook een keertje mee te gaan. Ze heeft de jongeren veel sport en spel geleerd en het was erg leuk om te zien hoe iedereen actief meedeed, maar ze heeft ook een heel praktisch thema gegeven over “mijn persoonlijke ‘date’ met God”: stille tijd.

Weersomstandigheden
Achter de wolken schijnt de zon :) J
Door effecten van de stroming “El Niño” aan de Peruaanse kust, waren er ongewone weersomstandigheden. Normaal gesproken zijn juli en augustus droog, zonder enige regen. Vorige week vrijdag, net na aankomst in Oxamarca, begon het te stortregenen, waardoor de groep uit El Alizo – 4 uur lopen van Oxamarca vandaan, een uur moest schuilen en daarna voorzichtig verder ging, uitkijkend dat ze niet zouden uitglijden in de modder. In de nacht van zaterdag op zondag regende het zonder ophouden, waardoor we bezorgd waren, gezien alles modder, glad en nat was, maar ‘gelukkig’ was er de volgende ochtend weer zon en konden ze veilig weer terug naar hun dorpen lopen!

De eerste week van september willen we weer naar Oxamarca om zowel de lokale groep als de jeugd van La Quinua te bezoeken in hun eigen samenkomst en bemoedigen. Blijf hen in gedachten en gebeden gedenken, omdat we zien dat de jeugdgroepen wel groeien, maar er hoge nood is naar goed leiderschap en leidersteams.

Wilfredo & Judith