21 Dec 2017

Terugblik en Vooruitblik


Het is gewoonte, maar toch een mooie traditie, om elkaar aan het einde van het jaar een kaartje toe te sturen met warme groeten. Op de een of andere manier kijken we ook even terug en evalueren, vóór we vooruit kijken en gaan plannen.

Het is alsof het vorig jaar was, maar toch waren we in het voorjaar nog in Nederland. Wel eens waar vroor het toen nog af en toe 's nachts, maar de ontmoetingen waren warm. Toen we terug kwamen in Peru, hebben we alles weer vol opgepakt en hebben we vooral veel aandacht besteed aan de huiskringen, om daarmee buiten de muren van de kerk, Gods liefde met anderen te delen. Zo mochten we pas geleden nog met tien nieuwe mensen samen dineren en ze een Bijbels dagboekje voor 2018 kado doen. Na een paar jaar werken en sparen als gemeente, hebben we nu eindelijk reëel zicht op de koop van een stukje grond in de buurt van ons gehuurde lokaal, om een kerkgebouw en daarop studentenhuis voor jongeren uit het binnenland, te kunnen bouwen.

Wat betreft ons gezin, zijn we blij dat Christina's gezondheid stabieler is en dat ze geniet van het kinderdagverblijf, waar ze regelmatig heen gaat. Ze werd afgelopen week 2 jaar. Esther (bijna 6) heeft de kleuterschool afgerond met een groot feest en formele ceremonie met toga. Hier is dat de gewoonte. Ze begint nu uit zichzelf te lezen en heeft echt zin in de basisschool. Daarvoor moet ze nog even wachten, want het is bijna grote vakantie tot maart 2018.
Zelf hopen we een beter evenwicht te kunnen vinden tussen werk en thuis, zodat onze gezondheid er minder onder lijdt. Rust inplannen is ook een kunst! (en een noodzaak). Ook hopen we eindelijk te kunnen beginnen met de bouw van ons eigen huisje. Hierover schreven we al eerder op ons blog.

We zijn dankbaar voor ieder die met ons meeleeft, meebidt en ondersteunt. We zijn bovenal dankbaar aan onze Heer voor de kracht die hij ons geeft, iedere dag weer, en bidden voor wijsheid voor beslissingen thuis en in de kerk. Blijf in het nieuwe jaar ook in gebed met ons verbonden.

God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat Hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Romeinen 15:13

Liefs uit Peru
Wilfredo&Judith, Esther&Christina

Christina´s verjaardag

Esthers "afstudeerceremonie" van de kleuterschool

Evaluando y Planificando


Es tradición, pero sigue siendo una buena costumbre, enviarse una tarjeta con saludos y buenos deseos a fines del año. De una forma u otra, también miramos hacia atrás y evaluamos, antes de mirar hacia adelante y comenzar a planificar.

A principios de año hemos visitado a las iglesias en Holanda, que están comprometidas con el trabajo que podemos hacer aquí en Cajamarca y en el campo. Un tiempo intensivo, pero lleno de reencuentros y encuentros con nuevos hermanos en Cristo. Este año hemos dado bastante énfasis al trabajo en los grupos familiares de Bet El, para compartir del amor de Dios con los demás fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Hace poco pudimos cenar con diez personas nuevas y darles un librito con devocionales diarios para el 2018. 

En lo que respecta a nuestra familia, nos alegra que la salud de Christina esté más estable y que ella disfrute de la guardería, a donde la llevamos regularmente. Ella cumplió 2 años la semana pasada. Esther (casi 6) completó el nivel inicial. Ella ahora está empezando a leer sola y realmente tiene ganas de ir a la escuela primaria. Para eso ella tiene que esperar aun un poco mas, porque casi ya entran en vacaciones hasta marzo del 2018. Nosotros mismos esperamos encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y el hogar, para que nuestra salud esté mejor. ¡Planificar tiempo de descanso también es un arte! (y una necesidad). 

Estamos agradecidos por todos los que siempre están pendientes de nosotros, nos acompañan y nos apoyan. Sobre todo, estamos agradecidos con nuestro Señor por la fortaleza que él nos da, todos los días, y oramos por sabiduría para cada decision en el hogar y en la iglesia. Manténgase conectados con nosotros en oración en el nuevo año.

Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13

Con mucho cariño,
Wilfredo y Judith, Esther y Christina

Cumpleaños de Christina

Ceremonia de graduación de Esther

1 Dec 2017

Bouwen aan de toekomst

Een eigen huis, een plek onder de zon…

We schrijven altijd over ons werk in Bet El en in het binnenland, maar veel minder over onze thuissituatie. Deze brief is daarin iets anders. Eigenlijk met een heel open vraag om hulp.

Een huis huren in Peru is vaak niet erg voordelig. Er is weinig bescherming voor de huurder en vaak gaat het onderhoud ook voor eigen rekening of gaat de huur ineens fors omhoog, omdat de eigenaar zelf schulden heeft, die hij wil aflossen. Het komt zelfs voor dat je na jaren er zomaar ineens binnen een maand uit moet, omdat de huiseigenaar er dan zelf in wil wonen. Daarom hebben we een aantal jaar geleden een stukje grond gekocht net buiten de stad, waar het nog betaalbaar was, om zelf een huisje te bouwen.

Bouw van het hek
Daarmee willen we heel graag beginnen. Dit jaar hebben we een omheining gemaakt en moesten toen stoppen om genoeg geld te sparen voor het huis. We hebben hard gespaard, maar we zijn er nog niet. Hypotheken, zoals in Nederland met lage rentes, bestaan hier niet. Daarom willen we je heel graag betrekken bij deze wens voor een eigen stekkie en vragen of je ons daarbij wil helpen: door te sponsoren, door anderen ervoor warm te maken, of er aandacht aan te besteden in een groep of kerk.

Dit huis is belangrijk voor ons, om de kosten van levensonderhoud te kunnen verlagen en het zendingswerk te kunnen blijven doen. Daarbij denken we ook aan de toekomst, omdat we in Nederland geen recht hebben op AOW en pensioen in Peru heel mager is. 

Hier heb je een idee over hoe het eruit zou komen te zien, 2 verdiepingen op ongeveer 100 m2.

Doorsnede 

Vooraanzicht
Het financiële plaatje

Wat het gaat kosten:
Kosten van de bouw kale huis: € 25.000,-
Kosten van afwerking (ramen, deuren, stuukwerk, sanitair etc.): € 25.000
TOTAAL: € 50.000,-
Als we kijken naar de oppervlakte van beide verdiepingen, komt dat neer op € 250,- per m2. 
Of € 500,- per m2 bebouwde grond. 


Wil je een steentje of m2 bijdragen? Dat kan!


Als je specifiek hiervoor een gift wil overmaken, zou het fijn zijn als je dat erbij vermeldt en/of via een e-mail laat weten. Giften voor speciale projecten zetten we altijd op een aparte rekening en is niet voor privégebruik. 


Belasting aftrekbaar op rekening van Stichting Zending&Gemeente 
ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna(-Prakken) 

ABN AMRO
Rekeningnummer: 607.78.24.12
IBAN: NL20 ABNA 0607 7824 12
BIC: ABNANL2A

of

ING Bank
Rekeningnummer: 2047678
IBAN: NL33 INGB 0002 0476 78
BIC: INGBNL2A
Heel hartelijk dank voor alle hulp! 

Wilfredo en Judith, Esther en Christina

9 Nov 2017

Wat is wijsheid?

Tijdens de afsluitende vergadering met alle leiders van de kerkjes van het binnenland hoorde ik broeder Agustin spreken met gezag en wijsheid; op een manier die ik niet eerder had gezien. Hij vertelde over hoe belangrijk Bijbels onderwijs is geweest voor hem en hoe het Woord van God levens radicaal kan veranderen. Hij glom bij het spreken over de studieboeken die hij gebruikt bij het bestuderen en onderwijzen over de Bijbel.

Persoonlijke relatie
Agustin is trots en blij met zijn nieuwe StudiebijbelWe leerden broeder Agustin kennen tijdens de medische behandeling van zijn dochter Ana in 2008. Via het Lilianefonds konden we haar helpen met het laten opereren van frommeloortjes, waarvoor ze voor langere tijd naar Lima moesten en ook regelmatig voor controle naar Cajamarca kwamen. Hij was toen al lid van de kerk in zijn dorp, maar ging pas in 2010 meelopen met het team van presbyters van onze organisatie. Toen is er iets in hem veranderd. Hij zegt zelf: “toen leerde ik God en Jezus pas kennen in een persoonlijke relatie”.

Harde werker

Agustin en zijn gezin in 2006
Agustin werd 65 jaar geleden geboren in een heel klein dorpje in het Andesgebergte: Oxamarca. Zoals de meesten in die tijd - en vaak nog steeds in de dorpjes - studeerde hij drie jaar basisschool om te kunnen lezen en schrijven, om daarna op het land te werken en bij te dragen aan hun arm gezin. Agustin is altijd een harde werker geweest. Zelfs in de weken dat hij met zijn dochter in Lima was, heeft hij alle tuinen van het klooster waar ze verbleven mooi gemaakt. Nu werkt hij net zo hard in “de tuin van de Heer”. Hij bezoekt alle kerken, waar hij soms meer dan 5 uur voor moet lopen, hij geeft onderwijs en bemiddelt met wijsheid in conflicten. Die wijsheid komt niet door titels of schoolstudie, maar door het levende Woord in hem. Wat een getuigenis!!


Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, dia aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Jacobus 1:530 Oct 2017

Dit hebben jullie ook voor mij gedaan.

En de Koning zal zeggen: 'Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor Míj gedaan.'
Matteüs 25:40

VIDEO22 Oct 2017

No greater love...

Gisteren was het talentenfestival van de school van Esther. En wat hebben we mooie talenten gezien! Dit was van de kleuterschool. Esther had de hoofdrol. Trotse mama!

4 Aug 2017

Binnenstebuiten

Tegenslag

“We hebben in totaal 13 op de lijst staan,” zei de voorganger van Sucre. Maandag belden we op, want vrijdag begon het jeugdweekend. De grens is altijd 60 deelnemers, omdat het anders echt te veel is voor ons (nog) kleine team van 3 mensen. Vorig jaar kwamen er bijna 70 en dan is de persoonlijke aandacht die we kunnen geven te weinig. We waren dan ook stomverbaasd dat er vanuit Sucre 8 waren en vanuit een ander dorp 5, dus 13 op de lijst... we rekenden voor dat weekend ook op de oppas voor Chris, want met haar anderhalf jaar en zin om de wereld te ontdekken, is het niet te combineren met een intensief programma. Een dag later hoorden we dat de oppas van Chris dat weekend niet kon. Toen ook nog ons derde teamlid zou af moeten haken door problemen op zijn werk, konden we niet anders dan bidden en anderen vragen om gebed. Er was een strijd gaande rondom de organisatie van dit jeugdweekend en die strijd zijn we aangegaan!

Verandering

We hebben vaak thema´s aangekaart als: “normen en waarden” en “ware liefde”, maar alles wat alleen maar uiterlijk correct gedrag is, verandert als je weggaat of anderen je niet zien. Veel van deze jongeren zullen later naar de grote stad vertrekken om te studeren of werk te zoeken. De meeste van hen gaan zelfs naar de miljoenenstad Lima. Ook al is het deel van het hetzelfde land, is het een andere cultuur en ze leren andere vrienden kennen. Dat is anders leven, denken en doen. Het geweten kun je vervormen, mits de verandering diep van binnen is gebeurd. Alleen een persoonlijke ontmoeting met Jezus kan je leven zo veranderen, verbeteren en verankerd in de waarheid doen staan. Dit kunnen ze meenemen, waar ze ook naartoe gaan. Het thema van het weekend was nu: IK GA HEM ONTMOETEN!

Ook al wisten we niet hoeveel er uiteindelijk zouden zijn, hoopten we dat er 40 jongeren zouden zijn om ze het evangelie duidelijk uit te leggen. Dat God levens verandert, dat God geneest, herstelt, vergeeft, dat niet alles ineens makkelijk zal zijn, maar dat leven met Jezus je verrijkt en je sterk maakt. Donderdag, één dag voor de aanvang van dit weekend, hadden we drie mensen die op verschillende momenten op Chris konden passen waardoor ze thuis kon blijven, had Abner gemeld aan zijn baas dat het nodig was dat hij meeging, ook was het een risico dat hij zijn baan kwijt zou raken en was de lijst deelnemers tot 54 gestegen!! De volgende avond zaten we met 55 jongeren in de kerk in Sucre. 

Openheid

We voelden de spanning, de geslotenheid van deze jongeren. Ze kletsten wel onderling, klierden en speelden, maar echt persoonlijk contact kregen we niet. Zaterdag hebben we een sport en spelmiddag gehad. Een gezin uit Nederland, dat twee weken met ons werk meeliep, heeft die middag verzorgd. Daarbij kwamen ze een beetje los. Zondagochtend hebben we het over vergeving gehad en over bevrijding van lasten uit het verleden. De Heer leidde het op een bijzondere manier, dat we in kleine groepjes hebben kunnen bidden en voor veel - op verzoek - ook persoonlijk. Het was de eerste keer, dat we het op deze manier deden, omdat het grote groepen zijn en ons team beperkt. Maar toen begrepen we waarom het eerst zo beladen had gevoeld. De verhalen van gebroken gezinnen, verlaten kinderen, geweld in huis, seksueel misbruik en overspel raakten ons diep. Je voelt je soms machteloos, maar tegelijkertijd dankbaar dat ze je in vertrouwen nemen en we samen kunnen bidden. De lokale voorganger, Marciano, heeft de namen opgeschreven van degenen die graag nazorg zouden willen. We blijven voor ze bidden. Bid je mee voor de jongeren in de Peruaanse Andes?

Fam Wolters uit Enschede-Nederland

Derde van links is Felix, jeugdleider van Sucre
Derde van rechts is: Jhonatan. Hij kwam uit Lima,
ruim 20 uur met de bus, voor dit jeugdweekend.

Aanbidding

Sport en spelGroep die deelnam aan het jeugdweekend

24 Jun 2017

Anders denken, anders doen.

Geraakt door een radioprogramma 

Hector is in La Quinua opgegroeid. Dit is een van de 16 dorpen van het district Oxamarca, waar we al sinds 2006 jeugdweekenden doen. Om naar La Quinua te gaan, moesten we altijd een paar uur omhoog lopen. We zijn er een paar keer geweest om de jeugdgroep daar te bezoeken, maar in die tijd deed Hector nog niet mee. Hij wilde niet veel met de kerk te maken hebben, had problemen thuis, keerde zich tegen zijn ouders en familie. Na de basisschool ging hij in Oxamarca naar de middelbare school, omdat er nog geen school was in zijn dorp. Eindelijk kon hij doen en laten wat hij wilde, want er was niemand die hem kon controleren. Dit had als gevolg dat hij bleef zitten. In de tussentijd was er een school in La Quinua gebouwd en moest hij terug naar huis, al had hij daar weinig zin in. Op een dag was hij, zoals altijd, aan het zoeken naar muziek op de radio, maar bleef ineens steken bij een preek. Het was of die woorden allemaal over hem en voor hem waren. Toen wist hij wat hij moest doen, hij gaf zijn leven aan God en vroeg Hem om hem te leiden in alle keuzes die hij verder zou moeten maken. Om te beginnen met het herstellen van de relaties binnen de familie.

Leegte

Hector maakte de middelbare school af en kwam naar Cajamarca om verder te studeren. Zelfs in de keuze van opleiding en Universiteit heeft hij duidelijk Gods leiding ervaren. Na een moeilijke tijd van beproeving en verleiding in de stad, besloot hij toch weer op zoek te gaan naar een kerk. Hector had gemerkt dat feesten of relaties met meisjes die leegte in hem niet konden vullen. Hij was de vrede kwijt geraakt, die hij ervoer toen hij besloot Jezus te volgen. Hij bad tot God en die maakte hem beetje bij beetje duidelijk wat hij moest opruimen in zijn leven.

Terug naar Oxamarca

Toen Hector in de gemeente Bet-El kwam, zag hij een vrouw vooraan spreken en ging ervan uit dat zij de voorganger was. Tijdens het verjaardagsfeest van de kerk in maart, toen wij in Nederland waren, werd een groet van de ons gepresenteerd. “Hé”, zei hij, “die ken ik!” Ooit was hij bij een jeugdweekend geweest in Oxamarca. Dat was hij nooit vergeten.

Twee weken terug hebben wij hem mee terug genomen naar een jeugdweekend met 55 jongeren. Dit keer om mee te helpen. Het thema: ik ga Hem ontmoeten. Want zonder een persoonlijke ontmoeting, een vriendschap met Jezus, zijn alle veranderingen uiterlijk en normen en waarden veranderlijk. Hij heeft nu zijn getuigenis met zijn dorpsgenoten mogen delen. Wat zijn Gods wegen toch wonderlijk!
Vergeving
Groepsfoto tijdens het jeugdweekend


Voorgangers in Oxamarca: 
Gilmer en Enedina.
Bid voor hun werk met de jongeren.

Wilfredo helpt bij een praktische workshop
over hoe God levens verandert in de Bijbel22 Apr 2017

Ontmoetingen

“Daar zal ik jou ontmoeten om met jou te spreken.” Exodus 29:42b
Ons verlof zit er bijna op. Het bezoek aan Nederland staat altijd in het teken van ontmoetingen. Ontmoetingen met verschillende gemeentes die het werk in Peru ondersteunen, ontmoetingen met broeders en zusters die bij ons persoonlijk betrokken zijn, ontmoetingen met familie die we om de 2-3 jaar zien en ontmoetingen met vrienden en vriendschapen die ondanks de afstand en tijd, nog altijd blijven: vriendschappen die we thuis in Cajamarca vaak moeten missen. Toch is er maar één soort ontmoeting die je leven totaal kan veranderen en vullen, en dat is een persoonlijke ontmoeting met God zelf. 

Ik werd bepaald bij de tekst van Exodus 29:42-43 toen ik me voorbereidde op ons verlof. God heeft iedere gemeente waar we waren specifiek aangesproken. We hebben gemerkt dat Hij die ontmoetingen al had voorbereid, om aan te sporen en te bemoedigen. We mochten zien dat gebroken relaties binnen de kerken hoop op herstel kregen. 

We zien in de Bijbel dat God zelf naar ons toe komt en een ontmoeting met ons wil hebben. Waarom? Hij wil de omstandigheden van ons leven veranderen, zoals hij dat deed bij de Samaritaanse vrouw. Jezus ging speciaal door Samaria heen voor haar, om haar het levende water te geven. Maar God wil ons ook ontmoeten, omdat hij ons hoop en herstel wil geven, zoals hij dat bij Petrus deed. Petrus was verslagen en beschaamd toen hij zijn Meesten verloochend had, maar Jezus had al aan hem gedacht, toen de engel zei dat de vrouwen in het bijzonder aan aan Petrus moesten vertellen dat Jezus was opgestaan. En God wil vooral een ontmoeting met jou hebben, om iedere dag, door zijn Woord heen, tot jou persoonlijk te spreken. Begin gewoon de Bijbel te lezen en je zult het zien!

Schoolproject

We mochten een interview geven voor Metterdaad Project – EO Radio 5 Live op zaterdag 14 april. Daarin hebben we mogen vertellen over twee projecten waar we al jaren aan meewerken in Cajamarca: schoolpakketten voor de basisschool kinderen van de kerkjes in het binnenland en prestatiebeurzen voor de middelbare school kinderen van armere gezinnen. Wil je daar meer over weten of het project financieel steunen, kun je op EO live Radio 5 of Metterdaad projecten van de EO kijken. Project: Investeren in de toekomst met schoolpakketten en beurzen.13 Apr 2017

Help arme kinderen hun school af te maken

Help arme kinderen hun school af te maken
                                    

Context


Peru is verdeeld in 24 departementen, die verdeeld zijn in Provincies. Cajamarca is het één na armste departement en bestaat uit 13 provincies, waarvan Celendin de armste is. Sucre en Oxamarca, waar we werken, zijn districten van deze provincie. Sucre heeft 6073 inwoners en Oxamarca 6937 inwoners en een bevolkingsdichtheid van 33.5 inwoners per KM2. Deze dorpen liggen in de Andes tussen 2600-2850 m bzn.

Het gemiddelde inkomen in het departement, inclusief steden, is 760.5 Nuevos Soles p/m, wat ongeveer 215 euro per maand is. 15.1-23.3 % van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een hoog percentage van de kinderen van 6-11 gaat naar school 93.4 % -, al is de kwaliteit van het onderwijs in de bergdorpen vaak erg karig. 75.1 % van de tieners van 12-16 jaar gaat door naar de middelbare school, waarvan voornamelijk jongens. Meisjes vormen in die leeftijd vaak een gezin en blijven thuis om voor de kinderen en dieren te zorgen. Van de bevolking in het platte land van ons departement is 15,5% analfabeet. De nationale cijfers geven aan dat 8.6% van de vrouwen analfabeet is en 2.8% van de mannen. 10.6 % van de bevolking heeft geen enkele schoolopleiding gehad, 43% heeft alleen basisschool, 37.6 % middelbare school en 8.8 % heeft verder gestudeerd.


Historie van het project

Sinds 2001 werken de missionarissen Ger en Froukje voornamelijk in de Celendin - in de districten Sucre en Oxamarca - om de kleine kerken in het binnenland te ondersteunen met Bijbelonderwijs en ontwikkelingshulp. In 2003 is de training voor zondagschoolleiders begonnen en daarmee ook het programma voor schoolpakketten voor kinderen van de basisschool en in 2004 beurzen voor de middelbare school. Dit wordt dus al 13 jaar gedaan, maar in de loop der jaren zijn er meer criteria aan gekoppeld om duurzaamheid te waarborgen en eigen inzet te bevorderen. Ze zijn bijvoorbeeld in 2013 begonnen met het vragen van een eigen bijdrage aan de kosten van het schoolpakket en is er beter controle op de verantwoording die moet worden afgelegd van de investering van de beurs.

Er zijn nu 12 zondagsscholen in verschillende bergdorpjes die schoolpakketten ontvangen. In de afgelopen 13 jaar hebben we gezien dat meer kinderen de basisschool afmaken en ook doorgaan naar de middelbare school. Vooral in grote gezinnen werden kinderen na twee of drie jaar van school gehaald om de volgende te kunnen laten studeren, met de voorkeur voor de jongetjes. Het aantal beurzen varieert afhankelijk van hoeveel tieners een 7 gemiddeld weten te halen (meestal 15-25 tieners). Het is een goede stimulans om beter hun best te doen, wat ook hun kansen vergroot om na de middelbare school een beurs van de staat te krijgen om een beroepsopleiding of zelfs universitaire opleiding te kunnen doen.

Doelen
  • De gezinnen helpen om (al) hun kinderen te laten studeren en hun basisschool af te laten maken. Zowel jongens als meisjes.
  • Kinderen die de basisschool afmaken de mogelijkheid te geven om door te gaan naar de middelbare school, en tegelijkertijd aan te moedigen beter te presteren om kans te maken op een beurs om verder te studeren en een beroep te leren.
  • De lokale leiders in de kerken te stimuleren in het werk met kinderen en jongeren, zodat er vanuit de kerk ontwikkeling kan komen voor het dorp.

Financieel plaatje

We verwachten van de ouders dat ze een bijdrage leveren van 10 soles per pakket (ongeveer 3 euro). Elk pakket is ongeveer 17 euro waard. Deze bijdrage wordt mede gebruikt voor het transport van de dozen met schoolspullen en van de persoon die ze ophaalt, waarna de rest de kas ingaat voor de schoolpakketten van het volgende jaar. We verwachten ongeveer 300 kinderen en 15-20 beurzen in 2018. Dit is voor een bedrag van ongeveer 5400 euro. Een beurs bedraagt 100 euro per tiener. Het is een jaarlijks terugkerend project, omdat we vinden dat het van essentieel belang is dat de scholing van deze kinderen in arme dorpen toch door kan gaan! Help door te delen op FB en/ of te geven.

Klik voor meer informatie op:

Of


Interview op EO Live Radio 5 op ZATERDAG
14 April, 20.00 u.

3 Feb 2017

Verlof voorjaar 2017

Binnenkort hopen we in Nederland te zijn voor een (werk)verlof. We zien jou daar graag. We zullen in verschillende gemeentes in Nederland spreken, waar je ons kunt ontmoeten. Je kunt ons ook schrijven voor een presentatie/spreekbeurt door de weeks. We zijn beschikbaar van 4 maart tot en met 22 april 2017

Wil je ons ontmoeten in een dienst dichtbij? Dit is onze agenda:
12 maart - Morgenstond Nieuwegein
19 maart - VEG Schutse Rotterdam
26 maart - Vredekerk den Haag (24 maart jeugd)
02 april - Euregiogemeente Aalten
05 april - VEG t Goudse Moordrecht
09 april - Pinkstergemeente Vlissingen 3pm
16 april - VEG Sion Gorkem
23 april - Spoorzicht Winterswijk

Hartelijke groeten,
Wilfredo, Judith, Esther en Christina


Ik heb weer familie!

Javier was al vaker langs de kerk gelopen, maar durfde niet naar binnen. Hij hoorde een stem diep in hem, die hem daartoe uitnodigde. Een paar keer ging hij toch, maar voordat alles afgelopen was, liep hij snel naar buiten.
Links Javier en rechts zijn twee vrienden

Javier is 50 jaar, heeft een moeilijk verleden, afgewezen door zijn biologische ouders. Hij heeft geen eigen familie, komt uit Lima en werkt in Cajamarca. Ooit was hij naar de kerk geweest, maar zoals hij zelf zegt, hij had zich van God afgekeerd. Toch liet God hem niet los. Javier vertelde ons een beetje over zichzelf; dat hij nu ziet dat God er altijd was, er altijd is en altijd zal zijn, dat God zich niet van hem had afgekeerd, al voelde Javier het toen niet zo.

Op een dag wist hij het zeker en nam een besluit; hij wilde gehoor geven aan die stem in hem. Er ging geen emotioneel verhaal aan vooraf, geen zachte muziek, hij wist gewoon dat hij die dag terug naar zijn Heer wilde en dat deed hij. Hij kwam in de kerk en verzoende zich die avond met God. Daarna stuurde Javier een berichtje naar een bevriende zuster van de kerk: dit is de mooiste dag van mijn leven!

Er is feest in de huiskringen om te vieren dat mensen de Heer vinden
Javier heeft twee huisgenoten. Ook met hen heeft hij dit Goede Nieuws gedeeld. Een van hen heeft tatoeages en kleedt zich 'anders'. Deze jongen vroeg zich af of hij ook zo geaccepteerd zou worden. Natuurlijk, zei Javier, God maakt geen onderscheid! De twee vrienden kwamen vorige week mee naar de huiskring en werden geraakt. Javier vindt deze groepen heel belangrijk om anderen mee te nemen en te delen over wie God voor hem en ons kan zijn. "In de kerk komen we samen om geestelijk te kunnen groeien". Daar wil hij ze ook mee naartoe nemen.

Hij besluit: God is soeverein en alles gebeurt binnen Zijn plannen en Zijn doelen. Ik heb weer familie en dat zijn jullie allemaal!

Team leiders huiskring nr 1 - rechts naar links
Edwar, Marcela, Esther, Carmela en Rosa

Team leiders huiskring nr 2 - Links naar rechts
Tony, Katty, Luz, Maricela en Wilfredo (ik)

Wilfredo & Judith