13 Jul 2011

Weer een volle bak!

Jeugdweekend in het binnenland

Terwijl in Nederland veel in het teken staat van de zomervakantie, werken we in Perú juist in de droge maanden door, omdat de wegen in de regentijd onbegaanbaar worden.

Afgelopen weekend is het jeugdweekend in Oxamarca geweest, zo´n 6 uur rijden van Cajamarca het binnenland in. Ook hier moesten we een limiet stellen aan het aantal dat mee kon doen, omdat de belangstelling naar dit soort bijeenkomsten van jongeren steeds meer groeit, maar we zelf nog beperkt personeel mee krijgen.

De organisatie doen we nu iets meer op z´n Europees, zodat we van tevoren ongeveer weten hoeveel deelnemers we zullen hebben en daar ons materiaal op aanpassen. Een week voor het evenement moet de jeugd zich bij hun voorganger hebben ingeschreven, die het de dag erna aan ons doorgeeft en wij vervolgens de inkopen kunnen doen. Toch is het niet zo simpel als t klinkt in een Latijns-Amerikaanse cultuur, zeker niet in het binnenland, waar altijd zoveel onzekerheidsfactoren spelen, waardoor ze gewend zijn alles tot op het laatst open te houden. Ook al hadden we nogmaals gebeld en hen eraan herinnerd, en stond het ook op de kleine posters die ze een maand van te voren mee kregen, moest de voorganger van Oxamarca persoonlijk een paar uur lopen naar een paar dorpen om de lijst op te nemen. Toch proberen we beetje bij beetje hen te leren te plannen en prioriteiten te leren stellen. Al me al, waren de materialen net een dag voor het vertrek binnen.
De stille tijd werd door één van hen gedaan
 
In de dagen voor het jeugdweekend waren er weer meer aanvragen tot inschrijving geweest, maar we waren de limiet van 55 alweer gepasseerd, dus zullen die jongeren moeten wachten tot een volgende keer. Met deze ontwikkelingen, zien we dat er veel interesse is vanuit de jongeren in het samenkomen en God als persoonlijke vriend en verlosser te leren kennen. Daarom zijn we aan het bidden en zoeken naar een alternatief: misschien twee verschillende weekenden voor verschillende leeftijden, of twee verschillende weekenden voor de jeugd uit de kerk en daar buiten, en nog altijd zoeken naar meer werkers, die in dit werk mee willen doen en daar enthousiast voor zijn.

Actief meedoen

Praktische workshop en presentatie
Het vorige jeugdweekend was dichter bij de stad; de jongeren van het binnenland zijn duidelijk meer verlegen. Dit is in alles te merken, maar vooral in de spelletjes. Toch zien we ook dat het gevarieerde programma en workshops, waarin ze zelf bepaalde vraagstukken op moeten lossen, erg goed helpen om losser te worden en actiever mee te doen. De zaterdagavond, rondom het kampvuur, werd er veel gelachen, gezongen en werden spelletjes gedaan. We hebben een hele goede tijd gehad samen.

Oxamarca is één van de dorpen, waar ze het eerst zelf het werk met de jongeren hebben opgepakt. Wekelijks komen ze samen met een behoorlijke groep, zodanig dat ze het in twee leeftijdgroepen verdeeld hebben. Eén van de jongens die in de leiding zit, vroeg in het laatste trainingsweekend of hij meer copieën van theater-drama-stukjes kon krijgen en daar hebben we voor gezorgd. Hij heeft in zijn dorp een groepje jongeren bijeen gebracht en hard geoefend voor dit weekend, om het voor de rest uit te voeren. Wat is het toch waardevol om ook eigen initiatieven te zien vanuit henzelf. We denken eraan om beetje bij beetje bepaalde groepen te motiveren om, apart van “onze” jeugdweekenden, zelf dit soort activiteiten te organiseren. We proberen steeds meer hen erbij te betrekken in het programma, zodat ze een idee krijgen hoe de zaken werken, en steeds meer kunnen overnemen. Ook nu in Oxamarca zijn de voorgangers en de jeugdleiding vooral organisatorisch heel erg actief en behulpzaam geweest, zo hebben ook Ger en Froukje hard "meegerend" :).

Piobamba is een dorp waar ze net dit jaar met dit werk zijn begonnen. Een groep van 11 jongelui kwamen drie uur lopen naar Oxamarca, om dit weekend mee te mogen maken.

We danken God voor dit groeiende werk en bidden dat Hij, als Heer van de oogst, meer werkers zal doen opstaan, om samen te zaaien en te zien hoe groot Zijn plannen zijn voor deze jongeren en hun dorpen. Bid u met ons mee?

In een spel moesten ze de wapenrusting bij elkaar winnen

Jeugdleider van Piobamba


Wilfredo & Judith