27 Aug 2020

Zelfs als ik door een diep, donker dal ga...

Jezus zei: "IK BEN de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is. Joh. 11:25

Cijfers

We kunnen spreken over cijfers, over dat Perú percentueel het ergst getroffen land van Latijns América is door COVID-19, over het tekort aan ziekenhuisbedden omdat er nooit genoeg geïnvesteerd is in gezondheidszorg, over de schaarste van betaalbare medicijnen, over zuurstoftekort… maar het zijn niet alléén cijfers, het zijn voor ons geen statistieken meer: het zijn voor ons gemeenteleden, collega voorgangers, vrienden, familie…

Chaos en Strijd

Juan Victor Chuquiruna Arteaga werd 74 jaar. Hij was een fitte, vrolijke man. Hij is voorganger geweest, als een vader voor velen, onder anderen voor de 9 kleinkinderen die bij hem in huis woonden.

Juan Victor Chuquiruna Arteaga werd 74 jaar. 
Hij was een fitte, vrolijke man. 
Hij is voorganger geweest, als een vader voor velen, 
onder anderen voor de 9 kleinkinderen 
die bij hem in huis woonden.

We gingen met vader Juan naar het ziekenhuis, want hij kreeg geen lucht meer, maar we werden met een zakje met medicijnen naar huis gestuurd, want er waren geen bedden en geen zuurstoftanks beschikbaar… een week lang heeft Wilfredo heel Cajamarca afgezocht om twee zuurtsoftanks per dag vol te krijgen, maar de gezondheid van zijn vader ging achteruit. We konden dokters alleen virtueel raadplegen, want ook zij zijn bang in de huidige situatie. De longarts kon niets meer voor ons betekenen. We moesten toch weer naar het “ziekenhuis”, nou ja, een omgebouwde polikliniek. Een dag met hem in de rij zitten wachten op een bankje, eigen zuurstoftank ernaast vóór hij werd opgenomen… toen begon het waken in het slagveld binnen in het ziekenhuis. Door tekort aan personeel, blijft één familielid per patiënt bij hun; ruim 20 patiënten in twee kleine geïmproviseerde kamertjes, één jonge arts en één verpleegkundige.

8 dagen strijden voor zijn leven, 8 dagen omringd door ziekte en dood. Letterlijk, want lijken werden op de grond gelegd tot geregeld werd dat de overledene begraven kon worden in de overvolle begraafplaats. Mensen hoesten, worden gereanimeerd, stikken, allemaal in dezelfde ruimte. Wilfredo liet vader Juan preken horen en las voor uit de Bijbel te midden van deze chaos. Ineens hoorde hij: “meneer!” … “kan het niet wat harder? Ik denk dat iedereen het hier wel wil horen!”.

God is erbij

Wilfredo, vader Juan (74) en moeder Rosalia (71).

Na 8 dagen gaf het lichaam van vader Juan het op. Hij was uitgeput en er waren geen ic-bedden. Ook hij werd rechtstreeks naar de begraafplaats gebracht: geen afscheid, geen herdenking, alleen herinneringen. En toch kunnen we zeggen: “God is erbij”; tijdens het Bijbel lezen voor alle patiënten, in het samen zorgen voor hem, in de bescherming van de gezondheid van Wilfredo die de hele dag of de hele nacht bij hem bleef… We hebben ook wonderen gezien, zoals in het leven van een jonge bevriende arts, die 10 dagen op IC aan de beademing lag en toen 2 dagen later het ziekenhuis uitliep. 


Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik niet bang, want U bent bij mij. Psalm 23:4


Persoonlijk nieuws

We proberen thuis alles verder goed te laten verlopen. Efrani, Esther en Christy gaan door met hun online-lessen en oma Froukje verzorgt heerlijke maaltijden. Toch is het plaatje buitenshuis zo anders. We krijgen steeds meer overlijdensberichten, telefoontjes van mensen die op zoek zijn naar zuurstofflessen of beademingsmachines en daarnaast proberen we op de een of andere manier het verlies van vader Juan een plek te geven. Het is emotioneel en vaak lichamelijk heel zwaar en tegelijkertijd zijn we enorm dankbaar voor ons kleine stukkie oase thuis.

Elke zaterdag doen de meiden onderhoud 
van de tuin 
J
Projecten

Uitdelen in Sucre

Eind april maakten we de eerste Tas Vol Hoop met levensmiddelen voor de noodlijdende families van onze gemeente. Ze hadden toen al ruim een maand geen inkomen gehad en sommigen hadden niets meer te eten wegens de lockdown. Tot augustus hebben we inmiddels 358 tassen twv €15,- pp mogen uitdelen, dankzij jouw hulp. Veel mensen zijn hun baan kwijt, of hun werkgevers zijn failliet. We verwachten dat deze hulp in ieder geval tot december nodig blijft, dus alle steun is hartelijk welkom. We willen het zelfs uitbreiden, omdat de ziekenhuizen vol zijn, medische hulp schaars is en medicijnen peperduur. 

Sommigen mochten we ook een 
Nieuw Testament geven.


We weten nu hoe belangrijk het is een zuurstoftank te kunnen lenen en dat het 65 euro kost deze te vullen, waar iemand een halve dag lucht mee krijgt. Wil je hieraan bijdragen, stuur dan een gift ovv “Geef Cajamarca lucht”.


Bidden

Dankpunten:

· Dankbaar voor de Tas Vol Hoop, die via 4 lokale kerken wordt uitgedeeld aan noodlijdende families.
· Dankbaar dat we hulp mochten sturen naar het binnenland om ook daar Tassen Vol Hoop uit te delen.
· Dankbaar dat Wilfredo gespaard is gebleven voor deze ziekte, ondanks dat hij hele dagen en nachten in het ziekenhuis bij zijn vader verbleef.
· Dankbaar dat we met de Tas vol Hoop ook het Evangelie en Bijbels mogen delen.

Gebedspunten:

· Bid voor het rouwproces na het verlies van vader Juan. Bid ook voor moeder Rosalia, -die nog herstellende is van COVID- en die vorig jaar ook haar oudste dochter verloor.
· Bid voor voorziening om andere gezinnen te mogen helpen met medicijnen of zuurstof (GEEF CAJAMARCA LUCHT).
· Bid voor bescherming van onze gezondheid en vrede in midden van deze storm.
· Bid voor onze broeders in het binnenland, waar überhaupt geen gezondheidszorg aanwezig is.
· We willen kijken of we Sucre en Oxamarca (binnenland) weer kunnen bezoeken en bemoedigen. Bid voor wijsheid in de besluitvorming en bescherming.


Heel hartelijk gegroet uit Perú,
Wilfredo&Judith
Esther, Christy en Efrani


23 Aug 2020

Tas Vol HOOP 358

Gisteren mochten we weer Tassen Vol Hoop verzorgen voor 62 gezinnen. 358 tot nu toe! Vorige maand hebben we zelfs mogen helpen om in Sucre, in het binnenland Tassen vol Hoop uit te delen. Namens elk van hen: HEEL HARTELIJK DANK! Zonder jouw steun zou het niet mogelijk zijn!
In het korte filmpje een foto van elk gezin.
https://youtu.be/qts0PZZEqBY
U kunt helpen door een extra gift over te maken naar 
Stichting Zending&Gemeente, ovv 027 Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken
“TAS VOL HOOP” of "GEEF CAJAMARCA LUCHT"
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12
Graag ook de gift per mail vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl

22 Aug 2020

Geef Cajamarca Lucht

Help CAJAMARCA-PERU weer ademhalen!

De gevolgen van de Coronacrisis worden groter in Peru. Geen werk betekent geen geld. De 70 gezinnen die nu geholpen worden met de tassen van hoop zijn erg dankbaar. De verwachting is dat dit tot en met december nodig blijft. Daar komen de gevolgen van het ziek zijn, het zelf moeten betalen van medicijnen en zuurstof nu extra bij. De medische zorg is zeer beperkt, in Zuid Amerika is Peru het zwaarst getroffen land. Het land heeft de laatste jaren weinig geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Met als gevolg dat er te weinig bedden en te weinig personeel is. De familie moet bij opname dag en nacht aanwezig zijn met daarbij het risico op besmetting. Lukt het niet om opgenomen te worden dan is het huren van een zuurstoffles een optie. Waarvoor dan uren in de rij gestaan moet worden. De naaste familie van Wilfredo is getroffen. 

Voor Wilfredo en Judith is de druk zwaar, op henzelf, op hun gezin, op Froukje en op de gemeente.

Wij kunnen helpen! Met GEBED en met onze GIFTEN. We willen opnieuw een beroep doen op uw vrijgevigheid.

Ter illustratie: een TAS VAN HOOP kost €15,-. het huren van een ZUURSTOFFLES €40,- per dag en het vullen €65,- per keer. Gemiddeld heeft een Coronapatiënt 2-6 weken zuurstof nodig.

Help de naaste familie en gemeenteleden op adem komen!
U kunt uw gift sturen naar Stichting Zending en Gemeente 
ovv 027 'lucht voor Cajamarca' Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken
NL33 INGB0002 047678 of
NL20 ABNA0607 782412
Graag gift ook per mail vermelden aan administratie@zendingengemeente.nl

Hartelijke groeten van de Thuisfrontcommisie


11 Aug 2020

Juan Victor Chuquiruna Arteaga

Gisteravond is (schoon)vader Juan door de Heer thuisgehaald, na 17 dagen ziekte. Het leek eerst beter te gaan, maar het zuurstofgehalte daalde zondag ineens erg veel. Zijn lichaam was uitgeput. Hij werd 74 jaar. Hij was een fitte, vrolijke man. Hij is voorganger geweest. Als een vader voor velen, onder anderen voor de 9 kleinkinderen die bij hem woonden. Vorig jaar haalde hij Christy altijd van school totdat wij haar samen met Esther konden ophalen. Zij missen hem ook. Het is een groot gemis.

Vanochtend lazen we deze Psalm 147:3: Hij troost de bedroefde mensen. Hij verbindt hun wonden.
Laten we bidden voor de familie en vooral zijn vrouw, onze (schoon)moeder Rosalía

Anoche nuestro padre, suegro y abuelo Juan fue llevado a casa por el Señor, después de 17 días de enfermedad. Al principio parecía mejorar, pero el nivel de oxígeno de repente bajó mucho el domingo. Su cuerpo estaba agotado. Tenía 74 años. Era un hombre alegre y activo. Fue pastor. Como padre para muchos, incluidos los 9 nietos que vivían con él. El año pasado siempre recogía a Christy del jardín hasta que vayamos también por Esther. Ellas también lo extrañan. Es una gran perdida.

Esta mañana leímos este Salmo 147: 3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
Oremos por la familia y en especial por su esposa, nuestra mamá y suegra Rosalía.

Wilfredo & Judith