22 Aug 2020

Geef Cajamarca Lucht

Help CAJAMARCA-PERU weer ademhalen!

De gevolgen van de Coronacrisis worden groter in Peru. Geen werk betekent geen geld. De 70 gezinnen die nu geholpen worden met de tassen van hoop zijn erg dankbaar. De verwachting is dat dit tot en met december nodig blijft. Daar komen de gevolgen van het ziek zijn, het zelf moeten betalen van medicijnen en zuurstof nu extra bij. De medische zorg is zeer beperkt, in Zuid Amerika is Peru het zwaarst getroffen land. Het land heeft de laatste jaren weinig geĆÆnvesteerd in de gezondheidszorg. Met als gevolg dat er te weinig bedden en te weinig personeel is. De familie moet bij opname dag en nacht aanwezig zijn met daarbij het risico op besmetting. Lukt het niet om opgenomen te worden dan is het huren van een zuurstoffles een optie. Waarvoor dan uren in de rij gestaan moet worden. De naaste familie van Wilfredo is getroffen. 

Voor Wilfredo en Judith is de druk zwaar, op henzelf, op hun gezin, op Froukje en op de gemeente.

Wij kunnen helpen! Met GEBED en met onze GIFTEN. We willen opnieuw een beroep doen op uw vrijgevigheid.

Ter illustratie: een TAS VAN HOOP kost €15,-. het huren van een ZUURSTOFFLES €40,- per dag en het vullen €65,- per keer. Gemiddeld heeft een CoronapatiĆ«nt 2-6 weken zuurstof nodig.

Help de naaste familie en gemeenteleden op adem komen!
U kunt uw gift sturen naar Stichting Zending en Gemeente 
ovv 027 'lucht voor Cajamarca' Zendingswerk fam. Chuquiruna-Prakken
NL33 INGB0002 047678 of
NL20 ABNA0607 782412
Graag gift ook per mail vermelden aan administratie@zendingengemeente.nl

Hartelijke groeten van de Thuisfrontcommisie


No comments:

Post a comment

Leuk dat je meekijkt!

Wilfredo & Judith