3 Nov 2016

Als de Heer het huis (niet) bouwt

Als de Heer het huis niet bouwt, heeft het geen zin dat de bouwers hard zwoegen. Als de Heer de stad niet beschermt, heeft het geen zin dat de wachtposten de stad bewaken. Psalm 127:1

Feest in huiskring
Pas geleden hebben we met twee leidinggevenden van onze gemeente Bet El mee gedaan aan een internationale trainingsweek van Iglecrecimiento in Trujillo (6 uur met de bus naar de kust). Het waren vier dagen van seminars over huiskringen, die er specifiek op gericht zijn te evangeliseren en gemeentegroei. In Nederland is dit misschien een algemeen aanvaard begrip, maar in onze kringen nog vrij nieuw. Sommige mensen vinden het moeilijk “de deuren van de tempel op bepaalde dagen te sluiten”. Deze ervaring was daarom special, waarbij we Gods Geest hebben mogen zien bewegen en jongeren vullen met passie om het evangelie met anderen te delen, ook in de huizen.

Wat deze huiskringen anders maakt, is dat er geen Christenen bij elkaar komen, maar dat het gericht is op niet-Christenen als VIP gasten van het gemeente-team dat ze uitnodigt en ontvangt. Dit team bidt en vast van te voren individueel voor elk van de genodigden. Ik had het voorrecht bij een van de afsluitende bijeenkomsten te zijn in Trujillo, waarbij een waar feest wordt georganiseerd. Er waren zo´n 20 gasten, jong en oud. Er wordt gezongen, aanbeden en geëvangeliseerd. 11 mensen kwamen die avond tot geloof! De “nieuwe Christenen” worden in het vervolgprogramma van discipelschapstraining opgenomen. Deze kerk heeft bijna 80 van zulke huiskringen!


Dramastuk tijdens straatevangelisatie
Ik weet dat er veel methodes zijn, en sommige stromingen hebben zelfs verwarring of verdeeldheid gebracht. Wat mij persoonlijk heeft geraakt in deze trainingsweek, is dat alles draait om het zoeken van Gods leiding en aanwezigheid door Bijbelstudies, vasten en aanbidden in elke huiskring en elk teamlid in zijn eigen geestelijk leven. Daarom wil ik de openingstekst benadrukken: Psalm 127. Het maakt niet uit wat of hoe we iets doen, we zullen alleen vrucht dragen als de Heer het huis bouwt, als Hij zelf het fundament is!
Straatevangelisatie

Wilfredo & Judith