20 Jan 2010

Hart voor Haiti

Haiti is getroffen door een van de verschrikkelijkste rampen die het land ooit heeft gekend. Het land wat bekend staat als het armste land van het westelijk halfrond is lam geslagen en heeft hulp nodig om de gevolgen van de aardbeving te boven te komen. Johan Smoorenburg werkt er al jaren onder "Zending en Gemeente". Als stichting HART VOOR HAÏTI doen ze alles wat op dit moment binnen de mogelijkheden ligt om hierin mee te helpen. Wilt u ook helpen?? Maak uw gift over op bankrekeningnummer: ABN/AMRO 50.11.62.194 (Pijnacker) onder vermelding van "Noodhulp Haiti" of maak gebruik van IDeal betaalmogelijkheid rechtsonderaan deze website: http://www.hartvoorhaiti.nl/ Bedankt voor uw steun en gebed.
(klik op het artikel om te vergroten)
Kijk ook naar het verslag op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=gxU5WqBvY_I

15 Jan 2010

Weer THUIS

Na een werk-bezoek aan Nederland (ook wel “verlof” genoemd) - voor mijn ouders langer dan voor Wilfredo en mij - verlangden we weer naar ons eigen plekkie in Cajamarca, waar we nu net een weekje zijn.
De tijd in Nederland is heel goed geweest. Wilfredo en ik hebben mogen delen in de zegen, die de gemeentes in Nederland zijn voor de gemeenteopbouw en ontwikkelingshulp in Perú, door het zendingwerk financieel maar vooral geestelijk te ondersteunen. We hebben veel nieuwe mensen leren kennen en veel mensen hebben ons, en ons aandeel in het werk, kunnen horen en zien. Dat was heel intensief, maar ook interessant en gezegend. We hebben kunnen merken dat er anders tegen zendingswerk wordt aangekeken dan vroeger, dat er veel korte zendingsmissies zijn en dat het zendingwerk op zich ook een ontwikkeling ondergaat. Het evangelie is integraal, het evangelie werkt aan de geestelijke én materiële noden. De zending moet ook gehoor geven aan Galaten 2:10 “Onze enige verplichting was (is) dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik me heb ingezet.”
In oktober 2009 hebben we het programma van 2009 afgesloten met een evaluatie van alle activiteiten van het afgelopen jaar en voorstellen gedaan tot verbetering van de resultaten in het nieuwe jaar. De afgelopen 9 jaar hebben de kerkjes les “aan huis” gekregen, waarbij de leiders in een centrale kerk dichtbij hun dorp bijeenkwamen en basis Bijbelkennis kregen toegediend. Dit jaar willen we hun kennis en vaardigheden meer verdiepen door ze intensief, om de twee maanden, in een lesprogramma hier in Cajamarca op te leiden in thema’s als: taken van het pastorale team, muziek binnen de kerken, pastorale zorg, taak van de kerk binnen de samenleving, afgewisseld met praktische workshops. Daarvoor moeten ze hun dieren onderbrengen en moet voor hun akkers worden gezorgd in de week dat ze afwezig zijn. Daarnaast zullen wij moeten zorgen voor onderkomen, eten en leraren. Voor beide partijen dus logistiek veel werk, maar een hele uitdaging om iedere keer weer meer echte, onafhankelijke, geestelijk volwassen en toegewijde leiders te mogen vormen!
Wilfredo en ik staan dit jaar voor de uitdaging gericht van start te gaan met jeugdleiders te vormen. Voor het eerst, sinds we de jeugdweekenden organiseren, komt de jeugd in ieder geval in drie dorpen nog altijd bij elkaar. Vorige jaren viel de groep uiteen na een gezellig weekend samen God zoeken. Opeens krijgen we de vraag of we ook speciaal werkmateriaal voor tieners en jeugd hebben, voor een wekelijks programma! Naast de gewoonlijke jeugdweekenden in drie dorpen, zullen we ook minstens twee keer een intensieve seminar in Cajamarca organiseren, waarin ze worden opgeleid tot leiders, het programma met ze wordt doorgenomen, didactische spelletjes worden aangeleerd en schriftelijk materiaal wordt meegeven.
Maar niet alles zal in Cajamarca plaatsvinden, want de huwelijksconferentie, die vorig jaar voor het eerst werd gegeven met 75 echtparen, zal nog altijd in de dorpen worden gedaan. We hopen dat de voorgangers, die deze speciale bediening hebben, de tijd vinden om samen met ons in verschillende kleinere groepen de thema’s te kunnen gaan uitdiepen. Zo ook worden de zondagschool-seminars nog altijd in de verschillende dorpen gehouden. Niet te geloven dat 8 jaar geleden die kinderen voor de ouders alleen nog dienden om op het vee te passen of te werken op het land!
Naast dit werk IN de kerken, promoten we ook werk VANUIT de kerken, dat valt onder het werk van de NGO ACSICOR. Misschien herinnert U zich nog wel het timmerwerkplaats-project. Daarmee hebben een aantal mensen onderwijs gekregen in: houtbewerking, organisatie en commercialisering van hun producten. We willen dit project graag goed afsluiten wat betreft de workshops, maar tegelijkertijd juist de mensen stimuleren nu zelf aan de slag te gaan en in praktijk te brengen wat ze hebben geleerd. Een nadeel is dat de timmerwerkplaats niet voor iedereen erg dichtbij is en sommigen ongeveer 4 uur moeten lopen om de machines te kunnen gebruiken. Dan kun je je voorstellen dat je het liever even snel op de oude simpele manier ruw afwerkt… maar we willen er toch graag een voortzetting aan geven en zien of het lukt ze enthousiast te maken om door te gaan en eigen inkomens te voorzien.
We hebben dus weer een vol programma dat officieel pas in april van start zal gaan, maar de voorbereidende vergaderingen zijn al afgelopen week begonnen.

14 Jan 2010

Nieuw e-mail adres Ger en Froukje Prakken

Door problemen met de oude provider van amauta, hebben we een nieuw e-mail adres. We verzoeken U het oude adres te verwijderen en door het volgende te vervangen: gerprakken@gmail.com Ger en Froukje Prakken

1 Jan 2010

ZATERDAG Afscheid

Onze tijd in Nederland zit er weer op, de tijd is natuurlijk veel te kort geweest om alle mensen te kunnen bezoeken die wij (en ons) ook graag hadden gezien. Daarvoor zouden we toch geloof ik hier moeten gaan wonen :) , maar nu is onze plek en verantwoordelijkheid in Peru en dáár gaan we dan ook vol moed weer heen… de grootste uitdaging nu is weer contacten aanspreken voor het zoeken van (tijdelijk) werk om in onze levensbehoeftes te kunnen voorzien. Maar we zien er ook erg naar uit, nieuwe lesprogramma’s te ontwikkelen voor de kerkleiders en een “opleiding” voor jeugdleiders te ontwerpen. We zien uit naar wat God door ons heen gaat doen dit komende jaar, HIJ geeft ons zekerheid, niet het werk of materiële zaken, maar als Ontwerper van ons leven, weet Hij beter waar t allemaal heen gaat. "Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths" (Proverbs 3:5,6).

WAT: Afscheidsdienst en uitzegenen

DATUM: Zaterdag 02-01-10

TIJD: 14.30 uur

ADRES: Larikslaan 14, 3833 AM LEUSDEN

Wilfredo & Judith