24 Aug 2018

God laat politieman niet los

Ik herkende hem bijna niet. Hij was een stoere jonge politieagent van 23 jaar geworden. Voor mij was Greydi die verlegen jongen van 13 jaar die in de jeugdgroep vooral naar de grond keek. Hij was gaan studeren in de grote stad, en was zich daar gaan vermaken met drank, feesten en hij bezocht veel discotheken. Greydi zei me: ’Toch voelde ik me juist leeg.’ 

Greydi en zijn oma Silveria kwamen naar
Cajamarca om de beurs te ontvangen
Greydi komt oorspronkelijk uit het kleine dorp Conga del Granero in de bergen. Het telt 76 huizen en ligt dicht bij Oxamarca. Zoals zo veel kinderen hier werd hij door zijn grootouders grootgebracht. Hij miste in zijn jeugd vooral zijn vader en een stukje intimiteit. Gelukkig nam zijn oma hem wel mee naar de kerk.

Dopen
Greydi en Enedina, voorgangersvrouw van Oxamarca
Wij leerden hem als tiener kennen tijdens de jeugdweekenden. Door giften uit Nederland kon hij een prestatiebeurs ontvangen zodat hij de middelbare school kon afmaken. In die tijd is hij actief geweest in zijn jeugdgroep. Op zijn 17de liet hij zich dopen. Ik weet nog goed hoe hij was in de seminars voor jeugdleiders. Een verlegen jongetje, keek vooral naar de grond en sprak zachtjes.

Na de middelbare school bood een oom hem aan financieel te helpen met een studie. Gezien zijn oom in het leger zit, vond hij dat Greydi het beste bij de politie kon gaan. Dit is geen uitzondering in ons land: je studeert wat de familie kan betalen, dus veel keuze heb je niet. Op zijn 19de ging hij het uit huis, uit het dorp, naar een compleet vreemde grote stad. Zijn leven werd heel anders. Met feestjes, drank en discotheken probeerde Greydi zijn leven zin te geven, op zoek naar geluk. 

Uitgaan

Politieman Greydi
Na een periode van uitgaan en feesten was Greydi klaar met de politieopleiding. ‘Ik wilde terug naar God, want ik voelde me leeg, ver van Hem.’ Hij werd in Moyobamba gestationeerd, zo’n twee dagen met de bus van zijn dorp verwijderd. In Moyobamba bezocht hij een christelijke gemeente, en vond hij de God van zijn jeugd terug. Greydi: “Ik dank God voor al die mensen die Hij op mijn pad heeft gebracht. Ook de mensen die mij in mijn tienertijd financieel hebben gesteund. Alles is deel van Gods plan met mijn leven.”


U kunt jongeren als Greydi al een prestatiebeurs voor de middelbare school geven voor € 100,- per jaar. Vermeld op de acceptgiro of per e-mail ‘Steun voor Wilfredo en Judith, prestatiebeurs’ Persoonlijk
Sinds april is de bouw van ons eigen huisje begonnen. De buitenkant schiet lekker op en we hebben tot nu toe geen problemen ondervonden. Over twee weken hopen we dat het betonnen dak erop kan, zodat we aan de binnenkant verder kunnen. Zo´n dak “gieten” is een dag hard werken, na weken voorbereidingen. Voor die dag worden extra mensen ingehuurd, want bijna alles is handwerk. De huisbaas (wij dus) verzorgt een flinke maaltijdsoep als ontbijt en daarna een warme middagmaaltijd. Daarna volgt traditioneel meestal een kleine viering. We zullen zeker samen de Heer danken en de voortgang weer in Zijn handen leggen!

Imagen relacionadaWe zijn enorm dankbaar voor de giften die we specifiek voor de bouw van ons huis mochten ontvangen. Zonder die hulp wat het niet mogelijk, omdat leningen bij de bank buitensporig duur zijn. Mocht je nog steeds willen bijdragen, er moet nog genoeg gebeuren! (meer over de voorgang op ons blog: project BOUWEN AAN DE TOEKOMST )

24 Jul 2018

Danken en Bidden

Lieve vrienden,

Graag delen we met jullie de actuele dank- en gebedspunten

Dankpunten
 • JEUGD: In juni hebben we een jeugdweekend gehad met 45 jongelui in Oxamarca. Het is mooi om te zien hoe deze tieners opgroeien, want we zien ze in ieder geval twee keer per jaar. Vijf jongeren gaven hun hart aan Jezus. We spraken uitvoerig met Evelyn en Talita. Zij zijn bijna klaar met de middelbare school en denken eraan naar Cajamarca te komen studeren als dat financieel mogelijk is. Bid voor hen, voor de juiste keuze en dat ze naar ons toe trekken als ze naar de “grote stad” komen. (klik op filmpje Jeugdweekend Oxamarca)
 • We zijn erg dankbaar voor Hector en Melisa, die mee gingen naar het jeugdweekend, om te helpen en ons team te versterken. Mensen van de stad willen vaak niet naar het binnenland. Bid dat ze een roeping krijgen voor de campo en de nood zelf voelen.
 • BOUW: Eind mei zijn we begonnen met de bouw van ons huisje. Tot zo ver hebben we geen grote problemen gehad en het grove werkt vordert goed. Hier huur je geen bedrijf in, maar mensen die je kent en denkt te kunnen vertrouwen, want er wordt veel gestolen en opgelicht. Financieel is het in ieder geval mogelijk het grote werk af te maken. Dan komen nog deuren, ramen en afwerken. Spannend!
Gebedspunten
 • JEUGD: In augustus zullen we een jeugdweekend in Sucre hebben (3 uur van Cajamarca). In zo´n weekend zien we vooral niet Christen-jongeren, wat een mooie kans geeft voor evangelisatie. Bid voor de jeugdleider van Casa de Oración Sucre: Felix en voor Adrian, die zelf eerst een retraite zullen hebben. Dat het ze zelf worden bemoedigd en de jeugdgroep van de kerk weer zal gaan groeien.
 • KERK: Vorige keer vroegen we gebed voor het leidersteam van Bet El, omdat drie vrouwen weggingen (huiskring, jeugdwerk en kinderwerk). We vragen nog steeds gebed. Wilfredo en twee diakenen: Marcela en Esther, dragen bijna alles in de gemeente. Dit is: preken, huiskringen, kinderwerk en zangdienst. De nieuwe jongeren hebben zeker potentieel en daar willen we dan ook tijd en energie in (kunnen) investeren.
 • Vanaf de maand augustus willen we de diensten van de zondagavond naar de zondagochtend verplaatsen, omdat sommigen van ver moeten komen met openbaar vervoer. De kinderdienst zal dan op de zaterdag plaatsvinden. Dit heeft best wat voeten in aarde. Hier is het over het algemeen de gewoonte alle diensten ´s avonds te doen, net als in Nederland de zondagochtend. Veranderingen zijn vaak moeilijk in een maatschappij met zo veel onzekerheden.
 • POLITIEK: De politieke situatie in ons land is op het moment erg instabiel en zorgelijk. Eigenlijk is corruptie algemeen bekend en aanvaard, maar de omvang ervan is nu zo groot en in alle lagen van het rechtssysteem en congres, dat ze niet weten hoe het op te lossen. Alle “kandidaten” die ze als rechters zouden willen voorleggen, zijn in corruptieschandalen betrokken: van vriendjespolitiek tot vrijspreken van grote criminelen tegen betaling. Er wordt al gesproken van de mogelijkheid dat het leger een staatsgreep zou doen; en velen denken dat dat nu de enige oplossing zou kunnen zijn.
Heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid,
Wilfredo en Judith, Esther en Christina


Team voor jeugdweekend. Achter: l-r- Abner, Hector en Melisa

Supervisie van de bouw door l-r- Christina, Esther en nichtje Fernanda

Jeugdleider Felix (miden) tijdens een jeugdweekend

13 Apr 2018

School, schriften en beurzen


Dankzij beurs kan Kelly naar de Universiteit

‘Help arme kinderen hun school af te maken’ was het project dat vorig jaar bekendheid kreeg via EO Metterdaad Radio 5. Door die giften konden we dit jaar opnieuw 223 kinderen en 16 tieners verder helpen met hun studie. De kinderen krijgen in Peru op school wel boeken, maar moeten schriften, uniform en ander materiaal zelf kopen. Vaak dragen de ouders ook nog bij aan het onderhoud van de school: verf, tafels en stoelen. Dus gratis onderwijs is hier niet echt gratis.

Buiten de boot
Fernando en Miguelina met Yuliza en Jenny,
tekenen voor een beurs
Een van de gezinnen die we hebben geholpen zijn Fernando, Miguelina en hun kinderen. Hij meldde zich dit jaar opnieuw voor een beurs met zijn kinderen Yuliza (14) en Jenny (12).
 
Vorig jaar vielen zijn kinderen net buiten de boot omdat ze gemiddeld lager dan een 7 stonden. Jenny en Yuliza hebben hard gewerkt en tekenden trots voor de ontvangst van het geld voor schoolspullen. In het contract beloven ze het complete bedrag te verantwoorden en hun best te doen om volgend jaar weer in aanmerking te komen.

Apothekersassistent
Gisela en Kelly (midden) tijdens een jeugdweekend
De betere leerlingen kunnen na de middelbare school een beurs aanvragen bij de staat voor een beroepsopleiding. Zo’n prestatiebeurs van ons is dus niet alleen nu, maar ook voor hun toekomst erg mooi.
De twee oudste dochters van Fernando hebben door de bijdrage hun basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Gisela (20) heeft vervolgens de opleiding tot apothekersassistent gevolgd en Kelly (18) studeert nu informatica aan de universiteit in Cajamarca.


Drie uur lopen
Schoolpakketten worden uitgedeeld
In een buitenpost van Sucre 
Dat deze kinderen verder zijn gaan leren is bijzonder. Ze komen uit een klein dorpje op drie uur loopafstand van Sucre. Daar zaten ze op school. Doordeweeks verbleven ze in een kleine kamer in Sucre en in het  weekend liepen ze terug naar Santa Rosa.

Wat kun je een verschil maken met 100 euro voor een beurs en 17 euro voor een schoolpakket per jaar. Steunt u volgend jaar opnieuw een van deze kinderen?

Deze meiden uit Cajen krijgen ook een beurs

Persoonlijk
In maart is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Zowel voor Esther als voor mij een nieuw begin. Esther ging officieel naar de basisschool, al is het wel hetzelfde schoolgebouw, maar ze heeft een andere juf, langere dagen en minder spelen. En ik sta na drie jaar weer een paar dagen in de week voor de klas. Een nieuwe uitdaging, omdat ik eerder les gaf aan verschillende universiteiten en nu aan de middelbare school. Het is leuk weer met mijn vak bezig te zijn – milieu – en meer contact te hebben met tieners, die van alles aan het ontdekken zijn in het leven.
Eerste schooldag


25 Feb 2018

Nieuw kergebouw Sucre CelendinIk was nog maar 6 jaar toen mijn ouders ons als gezin naar Cajamarca en Sucre meenamen voor de inwijding van het kerkgebouw. Ik weet dat nog goed. Gisteren mochten we getuigen zijn van de inwijding van het nieuwe kerkgebouw in Sucre. Wederom met mijn ouders, maar dit keer ook samen met mijn man en twee dochters. Esther is nu ook 6 jaar. Wat bijzonder en wat een voorrecht deel te mogen zijn van dit geweldige werk en getuigen te zijn dat God voorziet. Gefeliciteerd Casa de Oracion en gefeliciteerd aan de voorganger Antonio.

Tenia solo 6 años cuando mis padres nos llevaron a mi y a mis hermanos a la fiesta espiritual de Sucre. Fue la inauguración del templo y lo recuerdo muy bien. Ayer pudimos ser testigos de la inauguración del nuevo templo en Sucre. Nuevamente con mis padres, pero esta vez también con mi esposo y mis hijas. Esther ahora también tiene 6 años. Qué emoción y qué privilegio ser parte de este gran trabajo y ser testigos de la mano proveedora de Dios en todo. ¡Felicidades Casa de Oración y felicidades Pastor Antonio!
21 Jan 2018

Alles op ZIJN tijd

ALLES OP ZIJN TIJD
Met de makelaar en vorige eigenaar een dag bij
de notaris voor de overdracht na aankoop 


In november hadden we nog een rondje gedaan in de wijken rondom de kerk: op zoek naar een stukje grond voor het bouwen van een kerkgebouw en daarboven studentenhuis voor arme jongeren van het binnenland. Het was de zoveelste keer dat we teleurgesteld terug kwamen. Niet omdat er geen stukjes grond te koop staan, maar omdat de prijzen irreëel hoog zijn door de speculatie over nieuwe mijnprojecten in de buurt. Toch knaagde het nu meer, omdat we begin 2017 heel sterk het idee hadden dat het dit jaar zou gebeuren en daarin werden bevestigd door verschillende mensen. 


Activiteiten voor fondswerving van de kerk
Half december kregen we een telefoontje: iemand wil een stuk grond verkopen dicht bij jullie kerk. Toen we de prijs hoorden, dachten we argwanend dat er vast iets (legaal) mis was. Toch gingen we kijken. Het was aan het eind van een klein straatje: voor en achter ingang. We vroegen het na bij een bevriende advocaat en accountant, die geen problemen zagen. Andere nabije stukken grond waren veel duurder… Het was alsof we een knipoog kregen van boven: het is in MIJN tijd, niet in die van jullie, en die tijd is NU.

Garageverkoop in de kerk ten behoeve van de aankoop van grond
Toen we met een aantal vrouwen van de kerk naar de plaats liepen, zei één van hen: hier zijn kinderen voor de zondagschool! Het is een heel gevarieerde buurt. Veel gezinnen die hun akkers hebben ingeruild voor een huis in de stad, in de hoop werk te vinden. Anderen die grote gebouwen hebben neergezet, met het geld dat ze bij de mijnen verdienen. Sommigen leven van mototaxi rijden en anderen rijden rond in grote pick-ups. We zijn als gemeente er ter plekke gaan danken. De weg is nog lang, want bouwen kost veel geld, maar daar gaan we weer voor aan het werk! Heel hartelijk dank aan ieder die met speciale giften heeft bijgedragen om de aankoop van deze grond mogelijk te maken! We zijn er zeker van dat God harten zal raken om de volgende stap te kunnen zetten.


GEBEDSPUNTEN 

Dankpunten: 
Mimestuk tijdens de kerstdienst
 • In december hebben we voor het eerst met kerstavond een dienst gehouden. We hadden zelf niet verwacht dat er veel mensen zouden komen, omdat het de gewoonte is die dag bij familie door te brengen. Toch was de kerk vol, ook veel mensen van buiten: familie van de kinderen die een mimestuk opvoerden en zelfs de mannen van vrouwen van de kerk, die nooit met ze mee willen komen. 
 • We zijn heel erg dankbaar voor de aankoop van een stuk grond voor de latere bouw van kerkgebouw en studentenhuis. We vragen gebed voor wijsheid voor de financiën en het ontwerp voor dit project. Ook voor goed contact met de buren, die schijnen nogal van feestjes te houden. 
Gebedspunten: 
Voorstellen van leiding voor het nieuwe jaar 2018
Esther derde van rechts, Rosa tweede van links

 • In februari gaan we weer van start met de huiskringen. We hebben gemerkt dat het een goed instrument is om mensen uit te nodigen en over het evangelie te vertellen. Tegelijkertijd is het soms zwaar voor de kringleiders. Houdt zusters Esther en Rosa in gebed. 
 • Bid voor Judith ´s gezondheid. De intensieve zorg en spanning rondom Christina, de eerste twee jaar van haar leven, heeft zijn tol geëist en daarom is ze overspannen. Het is moeilijk een nieuw evenwicht te vinden om het lichaam weer te doen herstellen.
Kinderen die meededen aan het mimestuk voor kerst

ACTUALITEITEN

In december is er gratie verleend aan de ex-president Fujimori. Daar is veel onrust omheen (geweest), omdat deze is berecht en veroordeeld om mensenrechten schendingen tijdens zijn regering in de jaren 90. Tegelijkertijd is een grote groep Peruanen nog altijd dankbaar, dat ten tijde van zijn regering de terroristische organisatie Lichtend Pad werd ontmanteld en de rust weder keerde na 10 jaar interne oorlog, waar we zelf in de jaren 80 middenin hebben geleefd.

21 Dec 2017

Terugblik en Vooruitblik


Het is gewoonte, maar toch een mooie traditie, om elkaar aan het einde van het jaar een kaartje toe te sturen met warme groeten. Op de een of andere manier kijken we ook even terug en evalueren, vóór we vooruit kijken en gaan plannen.

Het is alsof het vorig jaar was, maar toch waren we in het voorjaar nog in Nederland. Wel eens waar vroor het toen nog af en toe 's nachts, maar de ontmoetingen waren warm. Toen we terug kwamen in Peru, hebben we alles weer vol opgepakt en hebben we vooral veel aandacht besteed aan de huiskringen, om daarmee buiten de muren van de kerk, Gods liefde met anderen te delen. Zo mochten we pas geleden nog met tien nieuwe mensen samen dineren en ze een Bijbels dagboekje voor 2018 kado doen. Na een paar jaar werken en sparen als gemeente, hebben we nu eindelijk reëel zicht op de koop van een stukje grond in de buurt van ons gehuurde lokaal, om een kerkgebouw en daarop studentenhuis voor jongeren uit het binnenland, te kunnen bouwen.

Wat betreft ons gezin, zijn we blij dat Christina's gezondheid stabieler is en dat ze geniet van het kinderdagverblijf, waar ze regelmatig heen gaat. Ze werd afgelopen week 2 jaar. Esther (bijna 6) heeft de kleuterschool afgerond met een groot feest en formele ceremonie met toga. Hier is dat de gewoonte. Ze begint nu uit zichzelf te lezen en heeft echt zin in de basisschool. Daarvoor moet ze nog even wachten, want het is bijna grote vakantie tot maart 2018.
Zelf hopen we een beter evenwicht te kunnen vinden tussen werk en thuis, zodat onze gezondheid er minder onder lijdt. Rust inplannen is ook een kunst! (en een noodzaak). Ook hopen we eindelijk te kunnen beginnen met de bouw van ons eigen huisje. Hierover schreven we al eerder op ons blog.

We zijn dankbaar voor ieder die met ons meeleeft, meebidt en ondersteunt. We zijn bovenal dankbaar aan onze Heer voor de kracht die hij ons geeft, iedere dag weer, en bidden voor wijsheid voor beslissingen thuis en in de kerk. Blijf in het nieuwe jaar ook in gebed met ons verbonden.

God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat Hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Romeinen 15:13

Liefs uit Peru
Wilfredo&Judith, Esther&Christina

Christina´s verjaardag

Esthers "afstudeerceremonie" van de kleuterschool

Wilfredo & Judith