16 Apr 2019

En wat jij ook gedaan hebt, voor de minste van mijn broeders...

Na 7 dagen onderweg te zijn geweest, te voet en per bus, kwam Edward (45 jr.) in Lima aan, de hoofdstad van Peru. Hij werkte 2 weken als buschauffeur, maar degene die hem beloofde te helpen met zijn papieren, gaf hem zijn rijbewijs nooit meer terug. Teleurgesteld en met het weinige geld dat hij nog had, reisde hij verder en kwam naar Cajamarca, waar zijn schoonzoon ook al was. Het maakte niet uit waarin, als hij maar werk kreeg om te eten. Hij werkte een paar weken bij een autogarage, maar de eigenaar vernederde hem alleen maar en betaalde hem uiteindelijk niet.

Ivey en Edward 
Edward kwam op een zondagochtend onze kerk binnenlopen. Hij komt uit Venezuela. Liet daar zijn gezin achter op zoek naar een beter bestaan en geld te kunnen sturen, want zijn salaris ging bijna helemaal op aan één kilo vlees. Hij vertelde later dat hij toevallig langs de kerk liep en het verlangen had naar binnen te stappen en dat hij toen zijn hart uitstortte bij God. Zo kwam hij bij ons. Uitgeput: lichamelijk, emotioneel en geestelijk.

We kenden Edward nog niet. We hadden net een nare ervaring gehad met een bezoeker die zo in de kerk kwam en onrust zaaide. Toch weten we wat Jezus van ons vraagt in Matheus 5: 'Als iemand wat van je vraagt, geef het hem dan. En als iemand iets van je wil lenen, zeg dan geen 'nee''. Onze conclusie was: een kerk is een plek waar zondaars, criminelen en prostituees kunnen komen en een ontmoeting met God kunnen hebben. Waar we konden, hebben we Edward geholpen, financieel en met eten. Met kerst hebben we hem in huis uitgenodigd. Toen kwam hij met zijn vrouw en neefje, die juist die ochtend waren aangekomen na 5 dagen onderweg te zijn geweest uit Venezuela.
Edward (midden) en Ivey (2de van links)
met dochter (links van Edward),
 schoonzoon, kleinkinderen,
neefje Jhosmar en zwager Jhonny.

Inmiddels werken Edward en zijn vrouw Ivey als conciërges in een school. Het gezin is grotendeels herenigd. Afgelopen zondag zaten ze met z'n tienen in de kerk en nog eens drie gaan mee naar de huiskring. Is dat niet geweldig? Is dat niet waar we gemeente voor zijn? Hebreeën 13: “Verder brengen we Hem offers door vriendelijk, gul en goed te zijn voor andere mensen. Dat zijn offers waar God blij mee is.”

Laten we bidden voor Edward en zijn familie. Laten we bidden voor Venezuela!

15 Apr 2019

En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.

Después de haber estado en camino durante 7 días, Edward (45 años) llegó a Lima, la capital del Perú. Trabajó como conductor de autobuses durante 2 semanas, pero la persona que prometió ayudarlo con sus papeles nunca le devolvió su licencia de conducir. Decepcionado y con el poco dinero que le quedaba, viajó y vino a Cajamarca, donde ya estaba su yerno. No importaba dónde, si solo tuviera trabajo para comer. Trabajó en una mecanica durante algunas semanas, pero el dueño solo lo humilló.

Edward vino a nuestra Iglesia un domingo por la mañana. El es de Venezuela. Dejó a su familia atrás en busca de una vida mejor y poder enviar dinero, porque un salario se gastaba casi por completo en un kilo de carne. Más tarde nos conto que pasó por la iglesia y tuvo el deseo de entrar y luego quebrantar su corazón ante Dios. Así fue como llegó a nosotros. Agotado: físicamente, emocionalmente y mentalmente.

No conocíamos a Edward todavía. Acabábamos de tener una experiencia desagradable con un visitante que vino a la iglesia y causó desorden y desunion. Sin embargo, sabemos lo que Jesús nos pide en Mateo 5: "Si alguien te pide algo, dáselo. Y si alguien quiere pedirte algo prestado, no digas "no". Nuestra conclusión fue: una iglesia es un lugar donde los pecadores, criminales y prostitutas pueden venir y tener un encuentro con Dios. Donde estaba dentro de nuestro alcance, ayudamos a Edward, economicamente y con biberes. Lo invitamos a la casa por Navidad. Vino con su esposa y su sobrino, que acababan de llegar esa mañana, después de haber estado en camino desde Venezuela durante 5 días.

Edward y su esposa Ivey ahora trabajan en una escuela. La familia en gran parte se ha podido reunir de nuevo. El domingo pasado estuvieron en la iglesia entre diez y otros tres fueron al grupo familiar de la Iglesia. ¿No es genial? ¿No es para eso que somos Iglesia? Hebreos 13: “También le hacemos sacrificios a Él siendo amables, generosos y buenos con otras personas. Estos son sacrificios que hacen feliz a Dios ".

Oremos por Edward y su familia. Oremos por Venezuela!

15 Feb 2019

Dankdienst voor mijn vader´s leven

Vandaag hebben we een dankdienst gehad voor het leven van mijn vader. We missen zijn lach, we zouden hem een knuffel willen geven, maar bovenal hebben we vrede en zijn we dankbaar voor wie hij voor ons was.
Heel hartelijk dank voor alle berichtjes op Facebook, whatsapp, e-mails, kaartjes, telefoontjes en voor degenen die er vandaag in de dienst bij waren. We voelen ons gedragen en omarmd. Graag deel ik nog de tekst uit Filippenzen die ik vandaag in de dienst voorlas: “Leven betekent voor mij: leven voor Christus. Maar als ik sterf, betekent dat voor mij nog iets veel beters. Want dan ben ik bij de Heer. “

Hoy hemos tenido un culto de agradecimiento por la vida de mi papi. Extrañamos su sonrisa, nos gustaría darle un abrazo, pero sobre todo tenemos paz y estamos agradecidos por quien fue para nosotros.
Muchas gracias por todos los mensajes en Facebook, WhatsApp, correos electrónicos, tarjetas, llamadas telefónicas y por aquellos que estuvieron presentes en el culto de hoy. Nos sentimos apoyados y amados. Me gustaría compartir el versículo de Filipenses que leí hoy en el servicio: "La vida significa para mí: la vida para Cristo. Pero si muero, eso significa algo mucho mejor para mí. Porque entonces estoy con el Señor. "9 Feb 2019

Agradecimiento por la vida de Ger Prakken

Unos días después de llegar juntos a Holanda, mi padre Ger Prakken se enfermó gravemente. Todo su sistema inmunológico se vio afectado y, aunque parecía mejorar primero, pronto empeoró. 
El jueves 7 de febrero, él fue al Señor, a quien tanto amaba. Aunque tenemos tristeza y sentimos una gran pérdida: nuestro sabio y divertido papá y nuestro abuelo amoroso; sabemos que hay fiesta en el cielo. Sentimos gozo porque ya no tiene ninguna limitación física y Dios nos rodea y nos consuela en cada momento con Su paz, que sobrepasa todo entendimiento.

¡Qué increíblemente grande es la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Qué difícil es entender sus planes y explicar sus obras! Pero todas las cosas vienen de Dios, existen a través de Dios y son para Dios. ¡Para Él es todo honor por los siglos de los siglos! Amén Romanos 11: 33.36.

Si quieres venir: el servicio de gratitud por la vida de Ger (y las huellas que dejó) será el Viernes 15 de Febrero a las 13.00 en Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo en Oldebroek. Desde las 12.00 puede despedirse de el en el mismo lugar. Enviaremos una tarjeta oficial (digital), pero ya puede ver la agenda si desea asistir.Dankdienst voor het leven van Ger Prakken

Een paar dagen nadat we samen aankwamen in Nederland werd mijn vader Ger Prakken erg ziek. Heel zijn immuunsysteem werd aangetast en ook al leek hij eerst beter te worden, werd het al snel weer erger. 

Donderdag 7 februari is hij naar de Heer gegaan, waar hij zo veel van hield. Ook al hebben wij verdriet en een groot gemis: onze wijze, grappige papa en liefdevolle opa; weten we dat er feest is in de hemel. We voelen vreugde omdat hij geen enkele lichamelijke beperking meer heeft en God ons ieder moment met Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat, omringt en troost.

Wat zijn Gods wijsheid en kennis toch onbegrijpelijk groot! Wat is het moeilijk om zijn plannen te begrijpen en zijn daden uit te leggen! Maar alle dingen komen van God, bestaan door God en zijn voor God. Voor Hem is alle eer voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het! Romeinen 11:33,36

Als je wil komen: de dankdienst voor zijn leven (en nalatenschap) zal VRIJDAG 13.00 uur 15 FEBRUARI in Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo te Oldebroek zijn. Vanaf 12.00 uur kunt u afscheid van hem nemen op dezelfde locatie. De officiële (digitale) kaart zullen we nog sturen, maar zo kan het vast in de agenda, als jullie dit graag willen bijwonen.

18 Jan 2019

Ware rijkdom


Gezin van Lucy (uiterst rechts) tijdens de verjaardag 
van Abraham, hun jongste kind, haar man Julio 
en hun vier kinderen. Leo staat helemaal 
links met hun jongste in de armen.
De man van Lucy zat zeven jaar in de gevangenis. In die tijd, dat ze alleen voor haar kinderen moest zorgen en ze de eindjes aan elkaar moest knopen door een grote schuld die ze samen waren aangegaan, kwam ze in aanraking met een kerk. Eerst gingen de kinderen naar de zondagsschool en later nam ze zelf een beslissing de Heer te volgen. Dit had een grote impact op haar leven, in alle opzichten. Waar ze eerst continu conflicten had met haar buren, de familie van haar man, probeerde ze wat haar betreft vrede te houden. Tegelijkertijd kreeg ze een eigen identiteit, een beter zelfbeeld, waardoor ze durfde voor zichzelf en haar kinderen op te komen en andere keuzes te maken. Ook de schulden loste ze af en begon een spaarplan.

Lucy groeide op in een klein arm dorpje hoog in de bergen. Na de basisschool, hielp een oom haar financieel tot ze klaar was met de eerste klas van de middelbare school, maar meer zat er niet in. De mentaliteit van de rest van de familie is daarom nog steeds: laat je kinderen leren lezen en schrijven en dan moeten ze werken om thuis bij te dragen. Maar sinds Lucy het Evangelie heeft leren kennen, is ze anders gaan denken, zegt ze zelf. Ze wil dat haar kinderen studeren, een eigen beroep leren en verder komen in het leven, ook al krijgt ze daarin weinig steun van haar omgeving.

Groep tieners uit Oxamarca, 
die dit jaar een beurs kregen. Giler (rechts onderaan),
 15 jaar oud uit La Quinua, heeft ook een beurs 
gekregen als de beste van zijn klas. 
Hij komt uit een extreem arm gezin en 
ouders met een verstandelijke beperking. 
Hij begint in maart aan zijn laatste 
jaar en wil dan proberen ingeloot 
te worden bij een artsenopleiding.
Leo is de oudste zoon van Lucy. Hij is 15 en gaat naar de laatste klas van de middelbare school. Hij heeft het niet makkelijk gehad zonder vader. In de pubertijd schopte hij overal tegenaan. Op school ging het ook niet al te best. Tot hij vorig jaar een persoonlijke ontmoeting had met God, met de Heer, waarvan hij op de zondagsschool hoorde en die zijn moeder moed had gegeven om weer op te staan. 

Vorig jaar kwam hij helemaal niet in aanmerking voor een beurs, door zijn lage cijfers. Dit jaar blinkt hij zo ver uit, dat hij op school werd vrijgesteld voor wiskunde en zijn leraar hem gaat klaarstomen voor de Universiteit. Hij krijgt van ons een beurs om de middelbare school af te maken. Omdat het een prestatiebeurs is en hij goede cijfers heeft behaald, komt hij in aanmerking voor een staatsbeurs om naar de Universiteit te gaan. Leo wil graag Communicatiestudies volgen. Maar alles begon met een levens veranderende keuze voor God!De vorige keer schreven we over de beurzen en schoolpakketten, die we jaarlijks geven aan de arme gezinnen van het binnenland. Voor 100 euro per JAAR sponsor je een tiener. In maart gaan de scholen weer van start. We zijn dankbaar voor de € 1005.29 die we hiervoor mochten ontvangen. We willen 23 tieners een beurs geven, omdat ze een 7 gemiddeld hadden het afgelopen jaar. 10 van hen gaan voor het eerst naar de middelbare school. Daarnaast hebben we 179 schoolpakketten samengesteld voor kinderen in 13 dorpen (€ 2500.-). Dus mocht je op je hart hebben een kansarm kind of tiener als Leo te willen helpen, je maakt een groot verschil! 

(mocht je een gift willen overmaken, vermeld het dan als “schoolproject Wilfredo&Judith”)

8 Jan 2019

Nieuwsflits januari

Allereerst een heel Gezegend en Voorspoedig 2019.
Het nieuwe jaar begonnen we afgelopen zondag met een hele mooie tekst uit 1 Petrus 4, die we graag met jullie delen:
“Wees gastvrij voor elkaar zonder te mopperen. Dien elkaar met de gaven die God uit liefde aan ieder van jullie heeft gegeven. Want dát is waarvoor God al die soorten gaven geven heeft…” En welke gaven heb jij gekregen om Hem en anderen te dienen?
Dankpunten
·         BEURZEN: Vorige week hebben we 22 beurzen mogen geven aan tieners van Oxamarca en Sucre, die allemaal het afgelopen schooljaar 7 gemiddeld hebben gehaald. Giler, 15 jaar oud uit La Quinua, heeft ook een beurs gekregen als de beste van zijn klas. Hij komt uit een extreem arm gezin en ouders met een verstandelijke beperking. Hij begint in maart aan zijn laatste jaar en wil dan proberen ingeloot te worden bij een artsenopleiding.

·       ESTHER: ´ons Sterretje´ wordt 10 januari 7 jaar. Ze heeft haar eerste klas van de basisschool uitstekend afgerond en daarom van haar juf een diploma gekregen. We gaan morgen een middag thuis knutselen met vriendjes en vriendinnetjes. Ze heeft de laatste tijd onrustige nachten en nachtmerries. Bid ook voor haar.

·       GIFTEN: Deze laatste week proberen we nog zo veel mogelijk inkopen te doen voor de bouw van ons huis. Het is racen tegen de klok. We hebben iemand ingehuurd om toe te zien op de voortgang als we weg zijn, want het is nog lang niet bewoonbaar en we hadden graag iemand daar in huis gelaten om op te passen als we weg zijn. Bid voor bescherming tegen diefstal tijdens onze afwezigheid. We zijn ongelooflijk dankbaar voor de extra giften die we onlangs kregen en op dit vlak Gods voorziening steeds weer mogen zien!
Gebedspunten
·         BET EL: bid voor de diakenen van Bet El die samen het werk van de kerk en huiskring op zich zullen nemen in onze afwezigheid. Marcela is op het moment in de hoofdstad Lima met haar zus, die een negatieve diagnose heeft gehad voor kanker. We zien haar misschien niet meer vóór onze reis. Esther´s man is in de regentijd vaker ernstig ziek. Hij heeft een chronische longaandoening. Bi voor kracht voor beiden. Bid ook voor Carmela en Richard. Carmela is deel van de leiding van de huiskring en haar man heeft pas geleden, na een tijd van afwezigheid, weer de keuze gemaakt om God te willen dienen.
·         SCHOOLPAKKETTEN: in maart gaan de scholen weer van start en daarom zijn we druk met het voorbereiden van de schoolpakketten voor de arme kinderen van het binnenland. We hebben de bestelling gedaan en lijsten gemaakt voor het uitdelen van de spullen. Lucy en Elsyta zullen de pakketten samenstellen, zodat het in 13 dorpen kan worden uitgedeeld. Bid dat alles op tijd klaar is.
·         REIS NAAR NEDERLAND: Bid a.u.b. voor een veilige en rustige reis met de kinderen. Bid voor onze gezondheid. Vooral voor Christina, die snel en heftig ziek wordt. We hebben van de kinderarts extra medicijnen meegekregen, maar hopen die niet te gebruiken. Ook al is het hier niet tropisch, zijn we hele lage temperaturen niet gewend.
Heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid,
Wilfredo en  Judith, Esther en ChristinaBeurzen: Groep tieners van Oxamarca.
Rechtsonderaan Giler uit La Quinua. 
Esther met haar juf Leli
Voortgang van de bouw van het huis

Christy wil heel graag een echte sneeuwpop zien!
We zullen zien óf dat kan en
of het met die temperaturen nog leuk is J

Wilfredo & Judith