8 Jan 2021

Begin project schoolspullen

Vandaag zijn we begonnen met de organisatie van het schoolspullen en beurzen project in overleg met voorgangers Gilmer en Marciano.

Het hele schooljaar 2020 is op afstand geweest en online in het beste geval, maar via radio in vele dorpen. Vorig jaar hadden we gelukkig nog net de schoolspullen kunnen uitdelen vóór alles op slot ging (foto van de scholieren vorig jaar).

Aankomend schooljaar, in maart, zal het onderwijs iig op dezelfde wijze beginnen: thuisonderwijs. Gezien de tweede golf aan de kust is begonnen en hier snel oploopt, willen we zo snel mogelijk de schoolspullen naar het binnenland kunnen brengen

En we willen een beurzen-systeem opzetten zodat de leerlingen van de middelbare school het geld - dat normaal naar uniformen ging - goed kunnen investeren in printen en internet. Dat hebben de meesten niet in huis, maar moeten ze per half uur en per geprint blaadje betalen. 

Een heel gepuzzel, maar heel belangrijk om ze te helpen in deze toch al zo moeilijke tijd zonder hulp van leraren en vaak ook onvermogen van ouders.

24 Dec 2020

Het Licht schijnt in het donker

Het is (weer) een bewogen jaar geweest en voor velen van jullie ook. We hebben te maken gehad met ziekte, met verdriet door afscheid, met nood om ons heen… maar juist ten midden van alles hebben we Gods hand gezien, HOOP mogen brengen aan veel gezinnen en vrede mogen ervaren, ondanks de duisternis en moeilijkheden.

Daarom wilden we deze tekst met jullie delen: Het Licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. Johannes 1:5

Laten we licht zijn, elke dag! En ZIJN licht zo laten schijnen en liefde uitdelen.

Wilfredo&Judith

Esther, Christy en Efrani In de vorige brief schreven we over de kinderclub van Rosalym. Door een extra gift hebben we Kinderbijbels voor ze kunnen kopen. Zie hier hoe ze kerst hebben gevierd!
27 Nov 2020

Delen met iemand die niets heeft

"Als je eten in huis hebt, moet je dat delen met iemand die niets heeft." Lucas 3:11

Alle zekerheid weg

Luis gaf les op een basisschool, toen het hele land op slot ging en alle leerlingen voor de rest van het jaar naar huis werden gestuurd. Hij kreeg te horen dat hij maar 1x per week online les zou geven en slechts die uren uitbetaald zou krijgen. Zijn vrouw Rosalym wist dat ze het daarmee niet zouden redden, dat ze hun vier kinderen hiermee niet genoeg eten konden geven. Sinds ze trouwden, was Luis de enige kostwinner thuis. Wat nu?

Waar komt mijn hulp vandaan?

Een tijd van zorgen en interne strijd volgden, vertelt Rosalym. “Ik moest leren niet meer op mijn man, maar volledig op God te vertrouwen. Het was niet makkelijk. Mijn schoonvader werd ziek, toen mijn man en ik ook. Het geld dat we hadden gespaard om mais te zaaien, ging op aan medicijnen en zuurstof. Ik hield me vast aan de belofte van Psalm 27: De Here is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? Want wanneer kwade tijden aanbreken, verbergt Hij mij in zijn hut.” En juist in die tijd zag ze Gods voorziening: “bekenden en onbekenden brachten aardappels of een zak rijst, en nooit hadden we tekort.”

Hoop

Er groeide een verlangen in Rosalym om de kinderen van de buurt over Gods liefde te vertellen. Ze gaven gehoor aan de uitnodiging. Tijdens de kids-club in haar huis merkte ze dat de kinderen heel slecht konden lezen. Voortaan liet ze ze een uurtje eerder komen. Ze zette haar twee dochters in: Antonela van 10 en Deborah van 16, om bijles te geven. Nu komen 20 kinderen regelmatig naar de kinderdienst; doen ze ook spelletjes en gaan de ze na iets lekkers te eten, weer naar huis. Want in deze tijd heeft Rosalym leren bakken en verkoopt ze cakes, om op die manier extra inkomsten te genereren voor thuis en voor de snacks voor de kinderen.

Een aantal van deze kinderen komt uit erg arme gezinnen en we hebben ze mogen helpen met een
Tas Vol Hoop. De vader van Luis heeft een kruidenierszaak, waar de tassen met levensmiddelen worden samengesteld en zo kunnen we elkaar helpen en tot zegen zijn voor veel gezinnen in nood!


Projecten - kerst

Luis en Rosalym zijn voorgangers van een zustergemeente en met hen stellen we de “TAS VOL HOOP” samen. In een tijd waarin we niemand bereid vonden hierin mee te werken wegens besmettingsgevaar, hebben zij dit met ons willen doen. Dankzij “Geef Cajamarca lucht” mochten we een beetje helpen met de kosten voor zuurstof, toen zijn vader ziek werd.

We willen de kinderen van de kids-club iets extra´s meegeven voor kerst. Misschien wil jij daaraan meewerken? Misschien leuk als actie voor de zondagsschool? Wie weet kunnen we nog meer kids-clubs verrassen! Stuur dan een gift ovv KIDSCLUB naar Zending en Gemeente.
Per mail eenmalig vermelden aan: Administratie@zendingengemeente.nl
ING: NL33 INGB 0002 0476 78 / ABN: NL20 ABNA 0607 7824 12


3 Oct 2020

Nieuwsflits oktober

Beetje bij beetje wordt het rustiger in de ziekenhuizen in Perú, terwijl we horen dat het in Nederland juist spannender wordt. Wereldwijd lijkt alles te draaien om aantallen besmettingen en percentages overledenen, en staat of valt onze “schijnbare zekerheid” hiermee. Maar ondanks onze - nog steeds - zeer karige gezondheidszorg, willen we niet uit het oog verliezen dat God nog altijd de controle heeft en het laatste woord heeft over leven en dood!
Vertrouw met je hele hart op de Heer, en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem. Dan zal Hij je leven leiden. Spr 3:5-6

Dankpunten

·         NOODHULP: Juli en Augustus zijn de zwaarste maanden geweest betreft de gezondheidszorg in Cajamarca: de ziekenhuizen waren overvol! We startten een actie: “Lucht voor Cajamarca”, waarmee we, naast voedselhulp, ook hulp konden geven voor medicijnkosten en zuurstof. We kochten een zuurstoffles om ter beschikking te kunnen stellen waar nodig. Door de aanhoudende droogte is nu in het binnenland minder te oogsten van het land, waarom we ook in Sucre en Oxamarca begonnen zijn met de TAS VOL HOOP voor de armste gezinnen. Hartelijk dank voor de giften!

·         BINNENLAND: vorige week werden in Jelic 2 dagen Bijbelstudies gehouden (6 uur de bergen in). We gaven Josue, onze vriend en voorganger, twee dozen vol met Bijbels en ander materiaal mee, op verzoek van de broeders daar. Het was meteen op!
Wij zijn gevraagd half oktober in Malat Bijbelstudies te geven, en kunnen dan weer meenemen. De voorganger van Malat zei: “de schapen hebben vers gras nodig”
J. Alles onder voorbehoud natuurlijk. De Provincie Cajamarca is nog gedeeltelijk “gesloten”, al is de groei van besmetting op het moment, God dank, lager. Bid voor wijsheid in de beslissingen rondom deze reizen.

·         BIJBELS: niet alleen in het binnenland, maar ook in de stad Cajamarca mochten we verschillende Nieuwe Testamenten uitdelen (Foto 2), waarnaar werd gevraagd bij het uitdelen van de Tas Vol Hoop. Gemeenteleden van Bet El delen de levensmiddelen met familie of buren in nood. Ze leren zelfs gezonder te eten met quinoa en peulvruchten.

·         GEMEENTE BET EL: vijf gezinnen van Bet El zijn getroffen door COVID, maar gelukkig herstellende. Bid voor volledig herstel van Ines, Luis, Reimon, Pilar en hun gezinnen. We zijn dankbaar voor de online diensten die we samen mogen verzorgen via Facebook en ZOOM. Zo deelt elke week een ander gezin hun stille tijd met de rest van de gemeente. (Foto 3)

·        
SCHOOL: onze drie meiden krijgen online les; waarschijnlijk tot en met 2021 L. De school “Diego Thomson” is door het Ministerie van Onderwijs gefeliciteerd voor de wijze waarop de lessen worden gegeven via ZOOM en het interactieve platform waarmee wordt gewerkt. Gelukkig zijn Esther en Efrani heel zelfstandig en maken ze netjes hun huiswerk. J

Gebedspunten

·         GEZONDHEIDSZORG: Ook al is het aantal besmettingen per dag gedaald, hebben we als land het hoogste percentage sterfte ter wereld (ruim 92 per 100.000), wat aan de gebrekkige gezondheidszorg wordt gewijd. In Cajamarca zijn inmiddels twee tijdelijke ziekenhuizen bijgebouwd, maar helaas is het aantal IC-bedden nagenoeg hetzelfde en is er een groot tekort aan personeel.

·         BIJBELWINKEL: Veel vrienden om ons heen zijn zwaar getroffen door COVID, zowel lichamelijk als economisch. Wilt U bidden voor Juvenal? Hij is eigenaar van de Bijbelwinkel, die maanden dicht was, en waar zo goed als geen schoolspullen meer worden verkocht, waar de investering mee werd betaald. Hij is daarnaast herstellende van COVID en heeft nog een lange weg te gaan om de longen sterker te maken. (Foto 1)

·         FAMILIE: Bid voor Wilfredo´s moeder Rosalía, die geen afscheid kon nemen van haar man, die in Augustus overleed in het ziekenhuis. Daarnaast was ook zij ernstig ziek. We zijn dankbaar voor het herstel dat er al is, maar haar zuurstofgehalte is nog laag. Bid ook voor volledig herstel van haar dochter Pati.

Bid voor de oom van Efrani in Venezuela: Samuel.Hij ligt in het ziekenhuis met COVID en er zijn geen medicijnen beschikbaar. Zijn moeder van 75 zorgt nu voor hem en zijn vrouw.

·         LEVERANCIERS: Voor het verzorgen van de Tas Vol Hoop, hebben we vaak van leverancier moeten wisselen, omdat steeds minder mensen bereid waren het risico te nemen. Bid voor Adelina: ze heeft haar broer in deze tijd verloren en heeft neurologische problemen, nadat ze zelf ook ziek werd. Bid voor Luis en zijn vader Segundo, die beiden ziek werden en al hun spaargeld aan zuurstof uitgaven. (Foto 4)

·         PERUAANSE REGERING: De corruptie in het land is alom bekend en helaas ook algemeen geaccepteerd. Er zijn constant conflicten tussen de president en het congres, waardoor het land niet regeerbaar wordt, wat essentieel is om uit deze economische, sociale en gezondheidscrisis te komen. Bid voor ons land PERU!


📸


27 Aug 2020

Zelfs als ik door een diep, donker dal ga...

Jezus zei: "IK BEN de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is. Joh. 11:25

Cijfers

We kunnen spreken over cijfers, over dat Perú percentueel het ergst getroffen land van Latijns América is door COVID-19, over het tekort aan ziekenhuisbedden omdat er nooit genoeg geïnvesteerd is in gezondheidszorg, over de schaarste van betaalbare medicijnen, over zuurstoftekort… maar het zijn niet alléén cijfers, het zijn voor ons geen statistieken meer: het zijn voor ons gemeenteleden, collega voorgangers, vrienden, familie…

Chaos en Strijd

Juan Victor Chuquiruna Arteaga werd 74 jaar. Hij was een fitte, vrolijke man. Hij is voorganger geweest, als een vader voor velen, onder anderen voor de 9 kleinkinderen die bij hem in huis woonden.

Juan Victor Chuquiruna Arteaga werd 74 jaar. 
Hij was een fitte, vrolijke man. 
Hij is voorganger geweest, als een vader voor velen, 
onder anderen voor de 9 kleinkinderen 
die bij hem in huis woonden.

We gingen met vader Juan naar het ziekenhuis, want hij kreeg geen lucht meer, maar we werden met een zakje met medicijnen naar huis gestuurd, want er waren geen bedden en geen zuurstoftanks beschikbaar… een week lang heeft Wilfredo heel Cajamarca afgezocht om twee zuurtsoftanks per dag vol te krijgen, maar de gezondheid van zijn vader ging achteruit. We konden dokters alleen virtueel raadplegen, want ook zij zijn bang in de huidige situatie. De longarts kon niets meer voor ons betekenen. We moesten toch weer naar het “ziekenhuis”, nou ja, een omgebouwde polikliniek. Een dag met hem in de rij zitten wachten op een bankje, eigen zuurstoftank ernaast vóór hij werd opgenomen… toen begon het waken in het slagveld binnen in het ziekenhuis. Door tekort aan personeel, blijft één familielid per patiënt bij hun; ruim 20 patiënten in twee kleine geïmproviseerde kamertjes, één jonge arts en één verpleegkundige.

8 dagen strijden voor zijn leven, 8 dagen omringd door ziekte en dood. Letterlijk, want lijken werden op de grond gelegd tot geregeld werd dat de overledene begraven kon worden in de overvolle begraafplaats. Mensen hoesten, worden gereanimeerd, stikken, allemaal in dezelfde ruimte. Wilfredo liet vader Juan preken horen en las voor uit de Bijbel te midden van deze chaos. Ineens hoorde hij: “meneer!” … “kan het niet wat harder? Ik denk dat iedereen het hier wel wil horen!”.

God is erbij

Wilfredo, vader Juan (74) en moeder Rosalia (71).

Na 8 dagen gaf het lichaam van vader Juan het op. Hij was uitgeput en er waren geen ic-bedden. Ook hij werd rechtstreeks naar de begraafplaats gebracht: geen afscheid, geen herdenking, alleen herinneringen. En toch kunnen we zeggen: “God is erbij”; tijdens het Bijbel lezen voor alle patiënten, in het samen zorgen voor hem, in de bescherming van de gezondheid van Wilfredo die de hele dag of de hele nacht bij hem bleef… We hebben ook wonderen gezien, zoals in het leven van een jonge bevriende arts, die 10 dagen op IC aan de beademing lag en toen 2 dagen later het ziekenhuis uitliep. 


Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik niet bang, want U bent bij mij. Psalm 23:4


Persoonlijk nieuws

We proberen thuis alles verder goed te laten verlopen. Efrani, Esther en Christy gaan door met hun online-lessen en oma Froukje verzorgt heerlijke maaltijden. Toch is het plaatje buitenshuis zo anders. We krijgen steeds meer overlijdensberichten, telefoontjes van mensen die op zoek zijn naar zuurstofflessen of beademingsmachines en daarnaast proberen we op de een of andere manier het verlies van vader Juan een plek te geven. Het is emotioneel en vaak lichamelijk heel zwaar en tegelijkertijd zijn we enorm dankbaar voor ons kleine stukkie oase thuis.

Elke zaterdag doen de meiden onderhoud 
van de tuin 
J
Projecten

Uitdelen in Sucre

Eind april maakten we de eerste Tas Vol Hoop met levensmiddelen voor de noodlijdende families van onze gemeente. Ze hadden toen al ruim een maand geen inkomen gehad en sommigen hadden niets meer te eten wegens de lockdown. Tot augustus hebben we inmiddels 358 tassen twv €15,- pp mogen uitdelen, dankzij jouw hulp. Veel mensen zijn hun baan kwijt, of hun werkgevers zijn failliet. We verwachten dat deze hulp in ieder geval tot december nodig blijft, dus alle steun is hartelijk welkom. We willen het zelfs uitbreiden, omdat de ziekenhuizen vol zijn, medische hulp schaars is en medicijnen peperduur. 

Sommigen mochten we ook een 
Nieuw Testament geven.


We weten nu hoe belangrijk het is een zuurstoftank te kunnen lenen en dat het 65 euro kost deze te vullen, waar iemand een halve dag lucht mee krijgt. Wil je hieraan bijdragen, stuur dan een gift ovv “Geef Cajamarca lucht”.


Bidden

Dankpunten:

· Dankbaar voor de Tas Vol Hoop, die via 4 lokale kerken wordt uitgedeeld aan noodlijdende families.
· Dankbaar dat we hulp mochten sturen naar het binnenland om ook daar Tassen Vol Hoop uit te delen.
· Dankbaar dat Wilfredo gespaard is gebleven voor deze ziekte, ondanks dat hij hele dagen en nachten in het ziekenhuis bij zijn vader verbleef.
· Dankbaar dat we met de Tas vol Hoop ook het Evangelie en Bijbels mogen delen.

Gebedspunten:

· Bid voor het rouwproces na het verlies van vader Juan. Bid ook voor moeder Rosalia, -die nog herstellende is van COVID- en die vorig jaar ook haar oudste dochter verloor.
· Bid voor voorziening om andere gezinnen te mogen helpen met medicijnen of zuurstof (GEEF CAJAMARCA LUCHT).
· Bid voor bescherming van onze gezondheid en vrede in midden van deze storm.
· Bid voor onze broeders in het binnenland, waar überhaupt geen gezondheidszorg aanwezig is.
· We willen kijken of we Sucre en Oxamarca (binnenland) weer kunnen bezoeken en bemoedigen. Bid voor wijsheid in de besluitvorming en bescherming.


Heel hartelijk gegroet uit Perú,
Wilfredo&Judith
Esther, Christy en Efrani


Wilfredo & Judith