15 Feb 2019

Dankdienst voor mijn vader´s leven

Vandaag hebben we een dankdienst gehad voor het leven van mijn vader. We missen zijn lach, we zouden hem een knuffel willen geven, maar bovenal hebben we vrede en zijn we dankbaar voor wie hij voor ons was.
Heel hartelijk dank voor alle berichtjes op Facebook, whatsapp, e-mails, kaartjes, telefoontjes en voor degenen die er vandaag in de dienst bij waren. We voelen ons gedragen en omarmd. Graag deel ik nog de tekst uit Filippenzen die ik vandaag in de dienst voorlas: “Leven betekent voor mij: leven voor Christus. Maar als ik sterf, betekent dat voor mij nog iets veel beters. Want dan ben ik bij de Heer. “

Hoy hemos tenido un culto de agradecimiento por la vida de mi papi. Extrañamos su sonrisa, nos gustaría darle un abrazo, pero sobre todo tenemos paz y estamos agradecidos por quien fue para nosotros.
Muchas gracias por todos los mensajes en Facebook, WhatsApp, correos electrónicos, tarjetas, llamadas telefónicas y por aquellos que estuvieron presentes en el culto de hoy. Nos sentimos apoyados y amados. Me gustaría compartir el versículo de Filipenses que leí hoy en el servicio: "La vida significa para mí: la vida para Cristo. Pero si muero, eso significa algo mucho mejor para mí. Porque entonces estoy con el Señor. "9 Feb 2019

Agradecimiento por la vida de Ger Prakken

Unos días después de llegar juntos a Holanda, mi padre Ger Prakken se enfermó gravemente. Todo su sistema inmunológico se vio afectado y, aunque parecía mejorar primero, pronto empeoró. 
El jueves 7 de febrero, él fue al Señor, a quien tanto amaba. Aunque tenemos tristeza y sentimos una gran pérdida: nuestro sabio y divertido papá y nuestro abuelo amoroso; sabemos que hay fiesta en el cielo. Sentimos gozo porque ya no tiene ninguna limitación física y Dios nos rodea y nos consuela en cada momento con Su paz, que sobrepasa todo entendimiento.

¡Qué increíblemente grande es la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Qué difícil es entender sus planes y explicar sus obras! Pero todas las cosas vienen de Dios, existen a través de Dios y son para Dios. ¡Para Él es todo honor por los siglos de los siglos! Amén Romanos 11: 33.36.

Si quieres venir: el servicio de gratitud por la vida de Ger (y las huellas que dejó) será el Viernes 15 de Febrero a las 13.00 en Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo en Oldebroek. Desde las 12.00 puede despedirse de el en el mismo lugar. Enviaremos una tarjeta oficial (digital), pero ya puede ver la agenda si desea asistir.Dankdienst voor het leven van Ger Prakken

Een paar dagen nadat we samen aankwamen in Nederland werd mijn vader Ger Prakken erg ziek. Heel zijn immuunsysteem werd aangetast en ook al leek hij eerst beter te worden, werd het al snel weer erger. 

Donderdag 7 februari is hij naar de Heer gegaan, waar hij zo veel van hield. Ook al hebben wij verdriet en een groot gemis: onze wijze, grappige papa en liefdevolle opa; weten we dat er feest is in de hemel. We voelen vreugde omdat hij geen enkele lichamelijke beperking meer heeft en God ons ieder moment met Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat, omringt en troost.

Wat zijn Gods wijsheid en kennis toch onbegrijpelijk groot! Wat is het moeilijk om zijn plannen te begrijpen en zijn daden uit te leggen! Maar alle dingen komen van God, bestaan door God en zijn voor God. Voor Hem is alle eer voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het! Romeinen 11:33,36

Als je wil komen: de dankdienst voor zijn leven (en nalatenschap) zal VRIJDAG 13.00 uur 15 FEBRUARI in Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo te Oldebroek zijn. Vanaf 12.00 uur kunt u afscheid van hem nemen op dezelfde locatie. De officiële (digitale) kaart zullen we nog sturen, maar zo kan het vast in de agenda, als jullie dit graag willen bijwonen.

8 Jan 2019

Nieuwsflits januari

Allereerst een heel Gezegend en Voorspoedig 2019.
Het nieuwe jaar begonnen we afgelopen zondag met een hele mooie tekst uit 1 Petrus 4, die we graag met jullie delen:
“Wees gastvrij voor elkaar zonder te mopperen. Dien elkaar met de gaven die God uit liefde aan ieder van jullie heeft gegeven. Want dát is waarvoor God al die soorten gaven geven heeft…” En welke gaven heb jij gekregen om Hem en anderen te dienen?
Dankpunten
·         BEURZEN: Vorige week hebben we 22 beurzen mogen geven aan tieners van Oxamarca en Sucre, die allemaal het afgelopen schooljaar 7 gemiddeld hebben gehaald. Giler, 15 jaar oud uit La Quinua, heeft ook een beurs gekregen als de beste van zijn klas. Hij komt uit een extreem arm gezin en ouders met een verstandelijke beperking. Hij begint in maart aan zijn laatste jaar en wil dan proberen ingeloot te worden bij een artsenopleiding.

·       ESTHER: ´ons Sterretje´ wordt 10 januari 7 jaar. Ze heeft haar eerste klas van de basisschool uitstekend afgerond en daarom van haar juf een diploma gekregen. We gaan morgen een middag thuis knutselen met vriendjes en vriendinnetjes. Ze heeft de laatste tijd onrustige nachten en nachtmerries. Bid ook voor haar.

·       GIFTEN: Deze laatste week proberen we nog zo veel mogelijk inkopen te doen voor de bouw van ons huis. Het is racen tegen de klok. We hebben iemand ingehuurd om toe te zien op de voortgang als we weg zijn, want het is nog lang niet bewoonbaar en we hadden graag iemand daar in huis gelaten om op te passen als we weg zijn. Bid voor bescherming tegen diefstal tijdens onze afwezigheid. We zijn ongelooflijk dankbaar voor de extra giften die we onlangs kregen en op dit vlak Gods voorziening steeds weer mogen zien!
Gebedspunten
·         BET EL: bid voor de diakenen van Bet El die samen het werk van de kerk en huiskring op zich zullen nemen in onze afwezigheid. Marcela is op het moment in de hoofdstad Lima met haar zus, die een negatieve diagnose heeft gehad voor kanker. We zien haar misschien niet meer vóór onze reis. Esther´s man is in de regentijd vaker ernstig ziek. Hij heeft een chronische longaandoening. Bi voor kracht voor beiden. Bid ook voor Carmela en Richard. Carmela is deel van de leiding van de huiskring en haar man heeft pas geleden, na een tijd van afwezigheid, weer de keuze gemaakt om God te willen dienen.
·         SCHOOLPAKKETTEN: in maart gaan de scholen weer van start en daarom zijn we druk met het voorbereiden van de schoolpakketten voor de arme kinderen van het binnenland. We hebben de bestelling gedaan en lijsten gemaakt voor het uitdelen van de spullen. Lucy en Elsyta zullen de pakketten samenstellen, zodat het in 13 dorpen kan worden uitgedeeld. Bid dat alles op tijd klaar is.
·         REIS NAAR NEDERLAND: Bid a.u.b. voor een veilige en rustige reis met de kinderen. Bid voor onze gezondheid. Vooral voor Christina, die snel en heftig ziek wordt. We hebben van de kinderarts extra medicijnen meegekregen, maar hopen die niet te gebruiken. Ook al is het hier niet tropisch, zijn we hele lage temperaturen niet gewend.
Heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid,
Wilfredo en  Judith, Esther en ChristinaBeurzen: Groep tieners van Oxamarca.
Rechtsonderaan Giler uit La Quinua. 
Esther met haar juf Leli
Voortgang van de bouw van het huis

Christy wil heel graag een echte sneeuwpop zien!
We zullen zien óf dat kan en
of het met die temperaturen nog leuk is J

15 Dec 2018

Voor de Feestdagen en het Nieuwe Jaar

Lieve vrienden,

Het jaar loopt al bijna ten einde en onze reis naar Nederland komt dichterbij. Daarom wilden we jullie in dit filmpje groeten en heel kort wat laten zien waar we mee bezig zijn. (onderaan de link)

Afgelopen jaar zijn we druk geweest. Naast de regelmatige bezoeken aan het binnenland voor jeugdweekenden en conferenties met de kerkleiders, hadden we het werk met de huiskringen van Bet El en reorganisatie in het leidersteam. Tegelijkertijd is Wilfredo druk met de bouw van ons huis. In het filmpje zie je een beetje hoe het wordt. Judith is weer parttime gaan lesgeven op een Christelijke middelbare school, wat best pittig bleek naast de opvoeding thuis met twee jonge meiden.

Esther is bijna 7. Nog een paar examens komende week en het jaar is eindelijk voorbij! Ze heeft afgelopen jaar naast Spaans op school, helemaal zelf ook Nederlands leren lezen! Ze heeft zin in de vakantie en hoopt op sneeuw. Hopelijk vindt ze ok kindjes in NL om mee te spelen, want die hebben dan geen vakantie natuurlijk.

Christina is net 3 geworden. Ze is een pittige tante die weet wat ze wil! Ook al blijven de nachten gebroken en lang voor ons, is ze echt een zonnetje en knuffelbeer overdag. Opa geniet vooral veel van haar. Ze ging af en toe mee om in de kleuterklas mee te draaien, maar vanaf maart 2019 zal dat elke dag zijn, want dat is hier vanaf 3 jaar verplicht. Daar heeft ze gemengde gevoelens over.

Met deze groet hebben we tegelijkertijd een oproep: we willen graag onze vriendenkring en thuisfront in Neerland versterken. Daar willen we extra tijd aan besteden als we daar zijn. Niet meteen om je aan het werk te zetten of tig vergaderingen te hebben. We zoeken vooral mensen die zich betrokken voelen bij ons en ons werk, en die als een soort ambassadeur willen dienen in hun gemeente of kerk. Zodat het contact met de gemeentes vloeiender en persoonlijker zal worden. Denk jij er over na? Dan maken we graag een afspraak of kunnen we je wat meer hierover schrijven.

Rest ons jullie hele fijne feestdagen toe te wensen en misschien zien we elkaar snel!
Onze spreek-agenda vind je op ons blog.

Heel veel liefs uit Perú
Wilfredo en  Judith, Esther en Christina

(vergeet vooral niet de subtitels CC aan te zetten)

Het volk dat in het donker leeft, zal een groot licht zien.
Er komt weer licht voor het volk dat al vlak voor de poorten van de dood leefde. Want er is een Kind geboren: we hebben een Koningszoon gekregen. Hij zal als Koning heersen. Hij wordt Wijze Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredekoning genoemd.

Jesaja 9


30 Oct 2018

Keuzes die levens veranderen

Roner tijdens de leidersconferentie in oktober 2018
Conferenties, trainingen en seminars

Je hebt van die momenten dat je even stilstaat en denkt: heeft alles wat we doen wel zin? Hebben al die seminars en conferenties nog effect? Roner valt wel op in de groep mannen van rond de 50 en 60 jaar, die naar de conferentie kwamen. Hij is nu 30, maar we leerden hem kennen toen hij 19 was.

Hij was de eerste in de kerk van Tupac Amaru, die het kinderwerk opzette. Daarvoor moest hij, samen met een paar andere jongens, eerst 4 uur lopen en dan nog 3 uur met een busje verder om in Sucre te komen. Daar werd de zondagsschool-seminar gehouden, om ze te leren hoe zij het materiaal in de kerk konden gebruiken. 

Een belangrijke keuze

Roner in 2010
Roner kwam ook altijd naar de jeugdweekenden in Sucre. In 2009 ging hij naar voren en maakte een keuze voor zijn leven: hij wilde leider worden in zijn kerk en verschil maken in zijn gemeenschap. Na een jaar of twee droeg hij het kinderwerk met 30 kinderen over en begon zelf aan de seminars voor jeugdleiders, bij ons in Cajamarca. In 2010 deed hij mee, samen met twee andere jongens, aan de trainingen voor jeugdleiders. Vol goede moed ging hij aan het werk in zijn dorp. 

Roner samen met andere jeugdleiders tijdens een training
in 2018 (rood petje, vierde van rechts)
Toen kwam er crisis

Het was ook in 2010 dat we de eerste leidersconferentie hadden in Cajamarca. Vrijwel alle kerken waren vertegenwoordigd en ook uit Tupac Amaru kwamen drie leiders, waaronder Luis, de vader van Roner. Het ging goed met de kerk, een groeiende kerk, waardoor werd besloten een nieuwe kerk te bouwen in het nabijgelegen dorp Chugur. Een deel van de leden ging naar Chugur, onder leiding van Pacífco en een deel bleef in Tupac Amaru, onder leiding van Enrique en Luis. Maar zo´n twee jaar geleden ging het niet meer zo goed. 

De mensen hadden ontdekt dat ze met kaas maken meer geld konden verdienden dan met het land te bewerken. Ook met het kleine bedrijfje van Enrique ging het goed. Geweldig is dat toch? Wel als je een evenwicht weet te vinden, maar dat was ver te zoeken. Enrique was daarvóór een man met veel aanzicht in zijn gemeenschap. Hij was betrouwbaar en werd vaak om raad gevraagd. Hij maakte gebruik van de dorpsvergaderingen om te kunnen delen over Gods liefde en redding, over vooruitgang en persoonlijke ontwikkeling. Toen hij zag dat hij steeds meer geld kon verdienen, bleef hij steeds vaker weg uit de kerk. Hij was de voorganger, maar zei dat hij het niet nodig vond om naar de samenkomst te gaan. Hij was de penningmeester geweest tijdens de bouw van het nieuwe kerkgebouw, maar wilde het overgebleven geld niet meer terug geven. 

Weer keuzes maken

Een grote klap voor de kerk en een grote klap voor Roner. De jeugdgroep kwam niet meer samen, omdat een aantal van hen naar de kust was vertrokken voor werk en anderen een eigen gezin hadden gevormd. Met de gezondheid van Luis, zijn vader, ging het ook niet goed, dus stond hij er eigenlijk alleen voor. Toen wist hij dat er keuzes gemaakt moesten worden. Hij zei dit tegen de mensen die nog in de kerk kwamen: we volgen geen mensen, maar we volgen Christus. Dus we gaan verder! 

Roner is nu 30 jaar jong, getrouwd met Carmela toen hij 20 was. Ze hebben twee jongens: Yarik is 7 en Jheiman is 3 jaar. Hij heeft tot de 1ste klas van de middelbare school gestudeerd en is daarna op het land gaan werken. Ze verbouwen voornamelijk aardappels en leven voornamelijk daarvan. Maar hij wil ook zaaien voor de Heer. De zondagsschool in de kerk is weer begonnen. Zijn zus Hermelinda heeft een groep van 10 kinderen. Misschien dat het jeugdwerk ooit een keer weer opgezet wordt, maar nu heeft hij als taak, samen met zijn vader Luis, de kerk van 12 leden weer op te bouwen, op de rots, het enige vaste fundament, en dat is Jezus!Persoonlijk nieuws

Wilfred spreekt met leerlingen van de middelbare school
over verliefdheid en seksualiteit
Sinds Judith les geeft op een Christelijke school, worden we wel eens gevraagd om advies te geven. Zo werd Wilfredo gevraagd om de Bijbelse kijk op discipline uit te leggen aan de ouders van de klas van onze oudste dochter Esther. Veel van hen zijn niet Christen en er ging een wereld voor ze open. We mochten ook tijdens een jeugdweekend praten over seksualiteit met de leerlingen van de middelbare school. We zijn samen gevraagd om een thema te geven voor de echtparen. Bid voor open harten en dat Gods Woord zal gaan werken in de gebroken gezinnen.


Christina (2) gaat soms een half dagje naar de kleuterschool,
als mama ook les gaat geven op de middelbare school.

13 Oct 2018

Nieuwsflits october


Dankpunten
  •  CHRISTINA: Misschien niet voor te stellen, maar na bijna drie jaar heeft Christina voor het eerst een hele nacht doorgeslapen. Eten en slapen was altijd moeilijk. Toen ze twee jaar werd, ging ze goed eten, maar slapen bleef moeilijk. Prikkels of spanning, we kunnen alleen gissen naar de oorzaak. Maar een paar keer wakker per nacht en weer slapen, of een paar uur wakker en dan pas doorslapen, is iets waar we mee moesten leren omgaan. Maar van de week sliep ze zomaar twee nachten helemaal door en daar mogen we de Heer voor danken. In de vorige brief vroegen we juist hier gebed voor. We hebben niet de illusie dat het voortaan helemaal goed zal gaan, maar wel de hoop dat het beter wordt!
  • CURSUS: de afgelopen week is er een cursus in Trujillo geweest voor het versterken van de huiskringen. Dat is 6 uur van Cajamarca verwijderd. Wilfredo heeft er nieuwe dingen geleerd en is bemoedigd. Drie andere voorgangers van Cajamarca waren er ook en zullen dit werk in samenwerking voortzetten in onze stad, zodat deze manier van evangelisatie zal worden uitgebreid. 

Gebedspunten

  • DIAKENEN: bid voor de diakenen van Bet El. Esther´s man is ernstig ziek en heeft veel tijd en zorgen nodig. De man van Marcela wil niet dat zij deelneemt aan wat voor activiteiten van de kerk dan ook. Daarom probeert hij op allerlei manieren haar psychologisch te vernederen.
  • LEIDERS CONFERENTIE: van 15 tot en met 18 oktober zullen we samenkomen met ongeveer 30 leiders van de kerken van de Andes van Cajamarca. Deze conferentie is bedoeld voor toerusting, waarvoor we lokale sprekers hebben uitgenodigd. Tegelijkertijd zullen we een ochtend de tijd nemen om samen de activiteiten van dit jaar te evalueren en eventuele moeilijkheden in bepaalde kerken door te spreken. Bid voor wijsheid en een open sfeer.
  • THUISFRONT IN NL: ook al zitten we nog midden in de activiteiten van ons werk hier, zijn we ons ook aan het voorbereiden voor ons werkverlof in Nederland. We mogen (tot nu toe) in acht gemeenten spreken en het Woord delen (van half januari tot half maart). Daarnaast zouden we graag, samen met jullie, nu al biddend willen nadenken over contacten in Nederland om een grotere vriendengroep te kunnen opbouwen in de betrokken gemeentes. Misschien kun jij eens nadenken of je meer betrokken wil zijn bij dit werk in Peru? Schrijf ons gerust als je hier vragen over hebt!
Heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid, 
Wilfredo en Judith, Esther en Christina


Nationale Bijbel dag: Eind september vierden we met zo´n 1500 Christenen van Cajamarca, dat we Gods woord op schrift hebben en in onze eigen taal, en dat we die in alle vrijheid mogen lezen en onderwijzen.

Esther en Christina met posters de straat op
Kerken uit de stad en omliggende dorpen deden mee

Wilfredo & Judith