22 Apr 2017

Ontmoetingen

“Daar zal ik jou ontmoeten om met jou te spreken.” Exodus 29:42b
Ons verlof zit er bijna op. Het bezoek aan Nederland staat altijd in het teken van ontmoetingen. Ontmoetingen met verschillende gemeentes die het werk in Peru ondersteunen, ontmoetingen met broeders en zusters die bij ons persoonlijk betrokken zijn, ontmoetingen met familie die we om de 2-3 jaar zien en ontmoetingen met vrienden en vriendschapen die ondanks de afstand en tijd, nog altijd blijven: vriendschappen die we thuis in Cajamarca vaak moeten missen. Toch is er maar één soort ontmoeting die je leven totaal kan veranderen en vullen, en dat is een persoonlijke ontmoeting met God zelf. 

Ik werd bepaald bij de tekst van Exodus 29:42-43 toen ik me voorbereidde op ons verlof. God heeft iedere gemeente waar we waren specifiek aangesproken. We hebben gemerkt dat Hij die ontmoetingen al had voorbereid, om aan te sporen en te bemoedigen. We mochten zien dat gebroken relaties binnen de kerken hoop op herstel kregen. 

We zien in de Bijbel dat God zelf naar ons toe komt en een ontmoeting met ons wil hebben. Waarom? Hij wil de omstandigheden van ons leven veranderen, zoals hij dat deed bij de Samaritaanse vrouw. Jezus ging speciaal door Samaria heen voor haar, om haar het levende water te geven. Maar God wil ons ook ontmoeten, omdat hij ons hoop en herstel wil geven, zoals hij dat bij Petrus deed. Petrus was verslagen en beschaamd toen hij zijn Meesten verloochend had, maar Jezus had al aan hem gedacht, toen de engel zei dat de vrouwen in het bijzonder aan aan Petrus moesten vertellen dat Jezus was opgestaan. En God wil vooral een ontmoeting met jou hebben, om iedere dag, door zijn Woord heen, tot jou persoonlijk te spreken. Begin gewoon de Bijbel te lezen en je zult het zien!

Schoolproject

We mochten een interview geven voor Metterdaad Project – EO Radio 5 Live op zaterdag 14 april. Daarin hebben we mogen vertellen over twee projecten waar we al jaren aan meewerken in Cajamarca: schoolpakketten voor de basisschool kinderen van de kerkjes in het binnenland en prestatiebeurzen voor de middelbare school kinderen van armere gezinnen. Wil je daar meer over weten of het project financieel steunen, kun je op EO live Radio 5 of Metterdaad projecten van de EO kijken. Project: Investeren in de toekomst met schoolpakketten en beurzen.13 Apr 2017

Help arme kinderen hun school af te maken

Help arme kinderen hun school af te maken
                                    

Context


Peru is verdeeld in 24 departementen, die verdeeld zijn in Provincies. Cajamarca is het één na armste departement en bestaat uit 13 provincies, waarvan Celendin de armste is. Sucre en Oxamarca, waar we werken, zijn districten van deze provincie. Sucre heeft 6073 inwoners en Oxamarca 6937 inwoners en een bevolkingsdichtheid van 33.5 inwoners per KM2. Deze dorpen liggen in de Andes tussen 2600-2850 m bzn.

Het gemiddelde inkomen in het departement, inclusief steden, is 760.5 Nuevos Soles p/m, wat ongeveer 215 euro per maand is. 15.1-23.3 % van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een hoog percentage van de kinderen van 6-11 gaat naar school 93.4 % -, al is de kwaliteit van het onderwijs in de bergdorpen vaak erg karig. 75.1 % van de tieners van 12-16 jaar gaat door naar de middelbare school, waarvan voornamelijk jongens. Meisjes vormen in die leeftijd vaak een gezin en blijven thuis om voor de kinderen en dieren te zorgen. Van de bevolking in het platte land van ons departement is 15,5% analfabeet. De nationale cijfers geven aan dat 8.6% van de vrouwen analfabeet is en 2.8% van de mannen. 10.6 % van de bevolking heeft geen enkele schoolopleiding gehad, 43% heeft alleen basisschool, 37.6 % middelbare school en 8.8 % heeft verder gestudeerd.


Historie van het project

Sinds 2001 werken de missionarissen Ger en Froukje voornamelijk in de Celendin - in de districten Sucre en Oxamarca - om de kleine kerken in het binnenland te ondersteunen met Bijbelonderwijs en ontwikkelingshulp. In 2003 is de training voor zondagschoolleiders begonnen en daarmee ook het programma voor schoolpakketten voor kinderen van de basisschool en in 2004 beurzen voor de middelbare school. Dit wordt dus al 13 jaar gedaan, maar in de loop der jaren zijn er meer criteria aan gekoppeld om duurzaamheid te waarborgen en eigen inzet te bevorderen. Ze zijn bijvoorbeeld in 2013 begonnen met het vragen van een eigen bijdrage aan de kosten van het schoolpakket en is er beter controle op de verantwoording die moet worden afgelegd van de investering van de beurs.

Er zijn nu 12 zondagsscholen in verschillende bergdorpjes die schoolpakketten ontvangen. In de afgelopen 13 jaar hebben we gezien dat meer kinderen de basisschool afmaken en ook doorgaan naar de middelbare school. Vooral in grote gezinnen werden kinderen na twee of drie jaar van school gehaald om de volgende te kunnen laten studeren, met de voorkeur voor de jongetjes. Het aantal beurzen varieert afhankelijk van hoeveel tieners een 7 gemiddeld weten te halen (meestal 15-25 tieners). Het is een goede stimulans om beter hun best te doen, wat ook hun kansen vergroot om na de middelbare school een beurs van de staat te krijgen om een beroepsopleiding of zelfs universitaire opleiding te kunnen doen.

Doelen
  • De gezinnen helpen om (al) hun kinderen te laten studeren en hun basisschool af te laten maken. Zowel jongens als meisjes.
  • Kinderen die de basisschool afmaken de mogelijkheid te geven om door te gaan naar de middelbare school, en tegelijkertijd aan te moedigen beter te presteren om kans te maken op een beurs om verder te studeren en een beroep te leren.
  • De lokale leiders in de kerken te stimuleren in het werk met kinderen en jongeren, zodat er vanuit de kerk ontwikkeling kan komen voor het dorp.

Financieel plaatje

We verwachten van de ouders dat ze een bijdrage leveren van 10 soles per pakket (ongeveer 3 euro). Elk pakket is ongeveer 17 euro waard. Deze bijdrage wordt mede gebruikt voor het transport van de dozen met schoolspullen en van de persoon die ze ophaalt, waarna de rest de kas ingaat voor de schoolpakketten van het volgende jaar. We verwachten ongeveer 300 kinderen en 15-20 beurzen in 2018. Dit is voor een bedrag van ongeveer 5400 euro. Een beurs bedraagt 100 euro per tiener. Het is een jaarlijks terugkerend project, omdat we vinden dat het van essentieel belang is dat de scholing van deze kinderen in arme dorpen toch door kan gaan! Help door te delen op FB en/ of te geven.

Klik voor meer informatie op:

Of


Interview op EO Live Radio 5 op ZATERDAG
14 April, 20.00 u.

Wilfredo & Judith