13 Oct 2018

Nieuwsflits october


Dankpunten
  •  CHRISTINA: Misschien niet voor te stellen, maar na bijna drie jaar heeft Christina voor het eerst een hele nacht doorgeslapen. Eten en slapen was altijd moeilijk. Toen ze twee jaar werd, ging ze goed eten, maar slapen bleef moeilijk. Prikkels of spanning, we kunnen alleen gissen naar de oorzaak. Maar een paar keer wakker per nacht en weer slapen, of een paar uur wakker en dan pas doorslapen, is iets waar we mee moesten leren omgaan. Maar van de week sliep ze zomaar twee nachten helemaal door en daar mogen we de Heer voor danken. In de vorige brief vroegen we juist hier gebed voor. We hebben niet de illusie dat het voortaan helemaal goed zal gaan, maar wel de hoop dat het beter wordt!
  • CURSUS: de afgelopen week is er een cursus in Trujillo geweest voor het versterken van de huiskringen. Dat is 6 uur van Cajamarca verwijderd. Wilfredo heeft er nieuwe dingen geleerd en is bemoedigd. Drie andere voorgangers van Cajamarca waren er ook en zullen dit werk in samenwerking voortzetten in onze stad, zodat deze manier van evangelisatie zal worden uitgebreid. 

Gebedspunten

  • DIAKENEN: bid voor de diakenen van Bet El. Esther´s man is ernstig ziek en heeft veel tijd en zorgen nodig. De man van Marcela wil niet dat zij deelneemt aan wat voor activiteiten van de kerk dan ook. Daarom probeert hij op allerlei manieren haar psychologisch te vernederen.
  • LEIDERS CONFERENTIE: van 15 tot en met 18 oktober zullen we samenkomen met ongeveer 30 leiders van de kerken van de Andes van Cajamarca. Deze conferentie is bedoeld voor toerusting, waarvoor we lokale sprekers hebben uitgenodigd. Tegelijkertijd zullen we een ochtend de tijd nemen om samen de activiteiten van dit jaar te evalueren en eventuele moeilijkheden in bepaalde kerken door te spreken. Bid voor wijsheid en een open sfeer.
  • THUISFRONT IN NL: ook al zitten we nog midden in de activiteiten van ons werk hier, zijn we ons ook aan het voorbereiden voor ons werkverlof in Nederland. We mogen (tot nu toe) in acht gemeenten spreken en het Woord delen (van half januari tot half maart). Daarnaast zouden we graag, samen met jullie, nu al biddend willen nadenken over contacten in Nederland om een grotere vriendengroep te kunnen opbouwen in de betrokken gemeentes. Misschien kun jij eens nadenken of je meer betrokken wil zijn bij dit werk in Peru? Schrijf ons gerust als je hier vragen over hebt!
Heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid, 
Wilfredo en Judith, Esther en Christina


Nationale Bijbel dag: Eind september vierden we met zo´n 1500 Christenen van Cajamarca, dat we Gods woord op schrift hebben en in onze eigen taal, en dat we die in alle vrijheid mogen lezen en onderwijzen.

Esther en Christina met posters de straat op
Kerken uit de stad en omliggende dorpen deden mee

No comments:

Post a Comment

Leuk dat je meekijkt!

Wilfredo & Judith