21 Jul 2009

¡¡LEIDERS GEZOCHT!!

Twee weken geleden hebben we het eerste tiener- en jeugdweekend gehad van het jaar. We zijn in Oxamarca van start gegaan (zo´n 6 uur rijden van Cajamarca). We gingen met het openbaar vervoer, gezien de Jeep nog niet helemaal in orde was. Iedere reis is weer een enorme investering nodig voor reparaties, gezien de wegen naar het binnenland nog altijd erg slecht zijn. Gelukkig zijn ze nu in de droge tijd bezig met het onderhoud zelfs tot aan Oxamarca, dus was het redelijk te doen... afgezien van de benen niet kwijt te kunnen dan. Voor ons als jeugd niet zo zwaar als voor die oude zendelingen van voorbij de 65 jaar :).
We rekenden op basis van andere jaren op zo´n 25-30 jongeren, maar ons geloof bleek te klein en we kwamen materiaal te kort voor de 42 tieners en jeugd die deelnamen aan het intensieve programma. Dit zijn ook de vruchten van het programma van PAN DE VIDA uit Nederland, waarbij de arme kinderen in het dorp dagelijks een middagmaal krijgen, maar ook huiswerk-ondersteuning en het werk met de ouders, voornamelijk de vrouwen. Zo zien we maar weer dat het Evangelie zonder daden onmogelijk is!
Het hoofdthema dit jaar is “LEIDERS GEZOCHT! - Gebruik de bijzondere gave die God je heeft gegeven (1 Tim 4:14)” Een thema dat voortkwam uit de nood die we zien onder de groepen jongeren en vooral tieners. In de loop der jaren hebben we mogen zien hoe, onder leiding van mijn ouders, het kinderwerk is opgezet en is gaan groeien. Dat is heel bijzonder gezien kinderen vaak als last worden gezien of alleen als kleine arbeiders om te helpen in het veld. In vele dorpen wordt er nu zondagschool gedaan en nemen sommige ouders de tijd om samen met hun kinderen uit een geïllustreerd boek verhalen te lezen. Daarnaast wordt er natuurlijk met de volwassen kerk- en groepenleiders gewerkt en krijgen ze twee keer per jaar drie dagen intensieve lessen over leiderschap en basis-bijbel-onderwijs. De oudere jeugd trekt vaak weg uit de dorpen op zoek naar werk en de tieners vallen tussen de wal en t schip. Daar proberen we met deze retraites beetje bij beetje verandering in te brengen.
We begonnen op vrijdagavond en gingen door tot zondagmiddag. Iedereen blijft slapen en in de workshops mogen geen andere leeftijden deelnemen als ze geen tienerleiding zijn. De dagen zijn best lang, want we staan allemaal 6.30 op om om 7.00AM te beginnen met stille tijd en daarna te ontbijten. Het hele programma van workshops, spelletjes die ermee te maken hebben en groepgesprekken, begint al om 8.00AM. Voor ons uit Cajamarca stad best vroeg, maar in de bergen, ook in de kou, staan de mensen vaak 5.00AM op en dus wachtten ze meestal op ons in plaats van andersom.
De eerste ochtend is het een beetje de kat uit de boom kijken natuurlijk, maar we willen steeds meer een sfeer van vertrouwen creëren, omdat de realiteit en onbegrip van deze tieners vaak ernstiger is dan wat we in de stad aantreffen. Er wordt weinig gecommuniceerd en er zijn veel gevallen van misbruik waar niet over gepraat kan worden. Veel kunnen we misschien niet bereiken in drie dagen per jaar, maar we kunnen wel wat op gang zetten en verder ondersteunen zodat het voorgezet kan worden door locale leiders.
Dat is dus ons doel: mogelijke leiders identificeren en daarmee verder werken. Het begint bij hun eigen keuze om leiders te willen zijn: op school, thuis, bij hun vrienden en in de kerk. Toen we een oproep deden om voor hen te bidden, voor degenen die leiders willen worden en een verschil willen maken in hun omgeving, kwamen meer dan 25 jongeren naar voren! Alle goede veranderingen beginnen met een keuze en niet een emotie. Zo hadden we een workshop over voordelen maar ook nadelen/ moeilijkheden van leider-zijn en het verschil tussen een leider en een dictator. Wat we veel tegenkomen in deze latijns-americaanse maatschappij is dat mensen graag wel belangrijk willen zijn, maar geen verantwoordelijkheid willen dragen.
We zien dat velen nog jong zijn, maar tegelijkertijd vanaf nu gevormd kunnen worden. De oudere jongeren proberen we te stimuleren om leiding te nemen en een groep te vormen die vervolgens regelmatig samenkomt en hun eigen wereld en belevenissen kunnen delen in een veiligere omgeving.
Over een kleine twee weekjes hebben we het volgende jeugdweekend. Dit keer in Sucre 4 ½ Uur vanaf Cajamarca. Daar verwachten we minder jongeren in hoeveelheid, omdat Sucre dichtbij Celendin is, een stadje, waar velen naartoe “verdwijnen”. Maar tegelijkertijd komen er veel vaak uren lopend van verweg om het jeugdweekend mee te maken en weer vol moed terug te keren.
Dit is de text die we ze graag willen meegeven:
Wees hun tot voorbeeld door alle goede dingen die je doet. Laat uit heel je leven blijken dat je de waarheid liefhebt en serieus neemt. (Titus 2:7)
TEAM: Ger en Froukje, Wilfredo en Judith, Elsy Estacio, Leonardo Portocarrero

Panorama van Oxamarca

No comments:

Post a Comment

Leuk dat je meekijkt!

Wilfredo & Judith