31 Jan 2020

Nieuwsflits januari 2020


Het nieuwe jaar begonnen we met een tekst die het afgelopen jaar nóg meer dimensie heeft gekregen: “Maar ik doe maar één ding: ik vergeet wat voorbij is en strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is: het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die Hij mij heeft gegeven.” We mogen Zijn vergeving en troost ontvangen voor het verleden, aan Zijn beloften vasthouden in het heden en vertrouwen op Zijn leiding in de toekomst. We zien uit naar wat we in Gods koninkrijk, ook namens jullie, mogen blijven doen: in ZIJN kracht! 

Dankpunten 
  • BEURZEN: In december kregen we extra giften binnen, die goed gebruikt zullen worden voor de beurzen en schoolspullen. 140 kinderen krijgen een schoolpakket en 26 tieners een beurs. Dat is dit jaar 4650 euro in totaal. We zijn de Heer dankbaar dat we deze projecten kunnen blijven doen, om de kinderen en tieners te helpen hun school af te maken. 
  • JEUGDPASTORS: We hebben dit jaar een jong echtpaar gevraagd ons te komen helpen in het jeugdwerk in BET EL. Ze heten Alex en Karolina en zullen eind februari beginnen. Ze zijn pas getrouwd, beiden van Jeugd met een Opdracht, Alex uit Cajamarca en Karolina uit Colombia. 
  • REIS: Op dit moment zijn we bij de “Peruaanse familie” van Judith in Huancayo, waar ze is opgegroeid. Na tien jaar konden we deze reis combineren met een workshop voor eetzalen en zo weer genieten van de warme vriendschappen, die door de jaren heen zijn gebleven.Gebedspunten
Gebedspunten 
  • EFRANI: We schreven vaker over Efrani, die vorig jaar met haar oma van 74 uit Venezuela hier heen vluchtte. We hebben haar, mede door specifieke giften, kunnen helpen studeren. Ze ging met felicitaties door naar de 4de van de middelbare school. Haar oma moet nu terug, omdat haar dochter ernstig ziek is en niemand lang voor haar kan zorgen. Efrani, nu 17 jaar, zal bij ons komen wonen. Het is de zoveelste verandering vanaf haar 14de. Het zal voor iedereen aanpassen zijn. Bid voor wijsheid voor ons, nu we ineens een tiener in huis zullen hebben en genezing voor Efrani, die veel afwijzing heeft gehad in haar leven. Bid ook heel speciaal voor de reis van oma Maria Cruz, die ongeveer een week met de bus onderweg zal zijn met verschillende bussen van Peru naar Venezuela. 
  • KERKGEBOUW: We weten dat we spoedig moeten kiezen of we beginnen met bouwen of een alternatief zoeken om te huren, omdat we uit onze gehuurde ruimte moeten. We hebben een stukje grond, maar best achteraf, en andere grond is erg duur of niet beschikbaar. Bid voor Gods duidelijke leiding in dit alles. 
  • KINDERWEEKEND: Van 7 tot 9 februari zullen we een kinderkamp houden. Het is de eerste keer dat we dit doen inclusief slapen. Het is dus spannend voor hen en voor ons. Bid voor Denisse en Abigail, die dit samen organiseren.

Heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid,
Wilfredo en Judith, Esther en Christina

1 comment:

Leuk dat je meekijkt!

Wilfredo & Judith