5 Jun 2014

Leg uw last op de HEER en Hij zal u steunen

Gezondheidszorgen

Ik wilde net een blog gaan schrijven toen we ernstig nieuws kregen…
We kregen vandaag een verontrustend telefoontje van de voorganger van Oxamarca, Gilmer. De leider van de dochtergemeente van La Quinua lag hier in Cajamarca in een kliniek – dokters van het regionale ziekenhuis zijn namelijk in staking - en Gilmer wist niet of hij nog leefde… ze konden hem of familieleden niet te pakken krijgen. De vraag was of we bij ze langs wilden gaan. Toen we juist hierover bezig waren, belde Gilmer weer terug met het goede nieuws dat hij broeder Teobaldo zelf had gesproken. Ze hadden het idee dat het op het nippertje was geweest, en hij heeft nog veel zorg nodig. We gaan er morgen heen. De kerk van Oxamarca, boeren streek, wil dat we hem hun financiële bijdrage overhandigen namens de kerk, omdat de kosten in een kliniek nogal oplopen. Wat een bewogenheid onder de broeders van de kerken! Wilt U a.u.b. meebidden voor Teobaldo? Hij heeft al jaren maag- darmproblemen, maar ze weten niet goed waar het aan ligt. Daarnaast worden boeren uit de campo regelmatig ook niet goed behandeld of serieus genomen, waardoor ze vaak met een simpele pijnstiller naar huis worden gestuurd.
Voorganger Marciano met zijn vrouw 
Nimia en zijn jongste dochter Judith

Tegelijkertijd vragen we uw gebed voor de gezondheid van de voorganger van Sucre – Marciano – die lange tijd om onbekende reden een gezwollen onderbeen en voet had, waarna hij al weken - ook na bezoek aan dokters, injecties, pillen en röntgenfoto’s - pijn blijft houden aan zijn voet en slecht kan lopen. Hij is voorganger van de hoofdkerk en bezoekt alle 8 dochtergemeentes regelmatig. Nu komt hij moeilijk bij zijn eigen kerk dat op 20 minuten lopen van zijn huis is.

Bezoek aan Sucre

Het is alweer bijna twee weken geleden dat we in Sucre waren. Sinds 2010 is daar een jeugdgroep in de kerk, die wekelijks samenkomt. We hebben in die tijd trainingsweekenden georganiseerd met de leiders (in spe) van alle dorpen en ze materiaal gegeven om met hun jongeren te werken. We hebben toen gezien, dat als voorgangers leiders moeten zoeken voor hun jongeren, ze uit diezelfde groep twee mensen uitkiezen die de kar alleen moeten trekken. Op zich een mooie kans voor groei en ontwikkeling, maar als deze jongeren door studie, werk of onvolwassenheid verdwijnen, kunnen we opnieuw beginnen. Dit is helaas gebeurd in Sucre met drie van de vier jongeren waar we toen mee gewerkt hebben. Rolin is de enige die nog van die tijd overblijft. Hij wordt ook thuis niet gesteund: zijn ouders gaan niet naar de kerk, en hij voelt zich daarom ook best alleen.

Twee keer per jaar hebben we vergaderingen en een conferentie met alle kerkleiders. Twee jaar lang proberen we ze duidelijk te maken dat ze jonge, stabiele stellen uit hun gemeente warm moeten maken voor dit werk en in Sucre is dat nu gebeurd. We zijn enorm blij met Felix, die nu het jeugdwerk samen met Rolin op zich heeft genomen. Eerder ondersteunde hij het kinderwerk, maar zei ons dat hij altijd op zijn hart had met de jeugd te gaan werken. Het kinderwerk gaat nog steeds door onder leiding van de voorgangervrouw Nimia.

Jeugdbijeenkomst

Bidstond op zaterdag. Links achter: FELIX
We hadden een bijeenkomst gepland voor zaterdag op een tijdstip dat ze normaal gesproken niet samen komen, om vervolgens op zondag bij hen in de jeugddienst te zijn. Maar het liep anders. Mede door de gezondheid van hun voorganger en miscommunicatie, zaten we daar met drie jongeren en wij. Toch wisten we: ‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ (Mat. 18:20). We hebben samen met hen gebeden voor de nood van de jongeren, voor de jongeren die niet meer komen en nieuwe kracht en energie voor de jeugdgroep die nog wel samenkomt voor het bereiken van hun leeftijdgenoten.

De volgende dag deelden we in hun eigen bijeenkomst wat God op ons hart had gelegd. Jeremia 15:19,21 ‘Als je bij mij terugkeert en ik je aanneem, zul je mij weer dienen. Ik zal je redden uit de handen van boosdoeners, ik bevrijd je uit de greep van geweldenaars.’ Binnen het jeugdwerk deelt Wilfredo altijd het woord en Judith doet daar workshops en activiteiten over, waarbij ze interactief met het thema aan de gang gaan. Maar voordat we verder konden met dit gedeelde, stond Felix op en zei dat hij een paar weken geleden met vragen liep en erg negatief gestemd was, dat hij in zijn gebed een Stem hoorde, maar niet goed bergreep wat het betekende; nu vielen alle puzzelstukjes op hun plaats! Wat is het toch mooi om te zien dat je als instrument gebruikt kan worden en dat het ook specifiek en doelgericht is, zonder dat je dat van tevoren zo kon bedenken!
Wilfredo spreekt over Jeremia en zijn klagen

We hebben het idee dat dit bezoek erg vruchtbaar is geweest: zowel voor hen als voor ons, want als je weet dat God je als instrument kan gebruiken, weet je dat je op de goede plek zit!
We kijken nu uit naar het jeugdweekend in Oxamarca over twee weken en zullen jullie ook hier weer over op de hoogte houden natuurlijk!

Tot slot
In de herfst van dit jaar zullen we voor twee maanden in Nederland zijn. Als U graag wil dat we U bezoeken, kunt U schrijven naar j.a.prakken@gmail.com. We zijn van 28 september tot 20 november beschikbaar, zondagen zijn al wel vol, maar we komen ook graag voor jeugd-, kring- of gebedsbijeenkomsten.
We ontmoeten jullie graag persoonlijk!

No comments:

Post a Comment

Leuk dat je meekijkt!

Wilfredo & Judith