17 Aug 2021

Verbonden - Conectados

Yesiël werkte elke zomer in een stad in de jungle, hij verkocht kwarteleitjes, ver van huis en zoals hijzelf zegt: ook ver van God. Eigenlijk wilde hij in Moyobamba blijven en niet meer terug, maar de studie voor automonteur ging niet door wegens de pandemie en daarom ging hij dichter bij huis studeren. Yesiël: “nu weet ik dat God me terugbracht om de jeugdgroep weer leven in te blazen.”

Yesiël had in die tijd al vaker de link van Bet El online gezien, toen
hij er uiteindelijk uit verveling op klikte. Ineens zat hij in een online-bijeenkomst met oude vrienden en ook nieuwe gezichten van jeugd van onze gemeente. De verveling werd enthousiasme. Daarna telde hij de dagen dat hij er weer bij kon zijn!

We kennen Yesiël vanaf zijn 12de, omdat hij in onze jeugdweekenden van Sucre was. Toch had hij de laatste jaren weinig interesse meer, en áls hij naar de kerk ging, begreep hij er toch niets meer van. “Het was alsof ze een andere taal tegen me spraken. Na mijn werk ging ik altijd uit met mijn vrienden naar de discotheek en samen drinken. Dat was mijn leven de laatste tijd tot ik in contact kwam met de jeugdgroep van Bet El. Ik organiseerde daarna mijn werk en tijd zodanig dat ik niet één bijeenkomst miste.”

In maart ging Yesiël terug naar Sucre om zich in te schrijven voor boekhoudkundige studies. Hij sprak met een aantal vrienden over zijn wens om de jeugdgroep weer bij elkaar te roepen. Ze waren al meer dan een jaar niet samengekomen. Voorganger Marciano zei dat hij de leiding dan moest nemen. “Dat was voor mij een grote uitdaging! Ik moest op tijd komen, activiteiten organiseren en thema´s voorbereiden.”

Jeugdleiding van Sucre
Yesiël nam de bijeenkomsten van Bet El op en bestudeerde de Bijbelteksten om dat thema daarna met de jeugd van Sucre te delen. Samen met zijn neef Harry kwam Yesiël een dag naar Cajamarca om ons te vragen hen te helpen. Zo ontstond het idee een jeugdweekend te organiseren. Afgelopen weekend hebben we een geweldige tijd gehad samen met jongeren van Sucre, Oxamarca en Cajamarca. Een tijd van karaktervorming, omgaan met social media en een tijd van gebed voor elkaar: verbonden met elkaar en verbonden met God!

Daarom heet onze jeugdgroep:

VERBONDEN - CONECT@2

Jeugdweekend in Sucre16 Aug 2021

Jeugdweekend Sucre

Afgelopen weekend kwamen we samen met jongeren van Sucre, Oxamarca en Cajamarca.

Heerlijk om zo smaen te komen na 2 jaar. VERBONDEN MET ELKAAR EN SAMEN VERBONDEN MET GOD!

Hier een indruk in beelden...

Onderweg

Ontspanning
Workshops


Samen leren en bidden 

6 Aug 2021

Gebedsbrief Augustus 2021

In februari schreven we in de gebedsbrief over onze grote wens weer de kerkjes in de bergen te kunnen bezoeken. Bijna wekelijks belden ze ons op om te vragen wanneer we gingen. Beetje bij beetje durven we plannen te maken en geven we in Augustus twee trainingen met jeugdleiders en voorgangers in de Andes. Het nieuws in Perú wordt nu overheerst door de politieke onzekerheid nadat de nieuwe (extreem) linkse regering aantrad. Niet dat “het virus onder controle” zou zijn, maar er zijn meer zorgen om de politieke en economische instabiliteit, waarbij ook nog eens de prijzen van dagelijkse etenswaren enorm zijn gestegen.! Ik wil je vooral aanmoedigen om voor alle mensen te smeken, te bidden en te danken. Ook voor koningen en alle mensen in de regering. Doe dat, zodat we in rust en vrede God zullen kunnen dienen op de manier die Hij wil. 1 TIMOTEÜS 2:1-2

Dankpunten

1. BIJEENKOMST VOORGANGERS: Begin juli hebben we voor het eerst in anderhalf jaar een bijeenkomst gehad met de leiders van Malat en omstreken. Samenvattend zei één van de broeders: “We zijn er nog allemaal, dus de Heer wil ons nog steeds in Zijn plan hier gebruiken.” We zijn dankbaar voor deze dappere mannen, ondanks dat veel ziek zijn geweest en familieleden hebben verloren. (foto3)

2. GILMER: In diezelfde bijeenkomst was ook voorganger Gilmer, die eind februari een bijna dodelijke val maakte, waarbij hij nek en rug brak. Dokters durfden zijn nek niet te opereren en nu stond hij daar weer! Wonderen gebeuren nog steeds in deze tijd! Namens Gilmer heel hartelijk dank voor de financiële steun die voor hen is gestuurd.

3. JONG LEIDERSCHAP: Via de online jeugdgroep zijn we weer in contact gekomen met jongeren van het binnenland, die altijd naar de jeugdweekenden kwamen. Twee van hen leiden nu een jeugdgroep en hebben ons gevraagd of we half augustus een workshop willen geven voor leiderschapstraining in Sucre.

4.NOODHULP: Tijdens de volledige lockdown, hebben we tassen met etenswaren kunnen uitdelen. Gelukkig hebben veel gezinnen nu de mogelijkheid om te werken. Toch zijn er nog steeds mensen in nood die we mogen helpen. Zo hebben we bijgedragen aan de kosten voor zuurstof bij ziekte, maar ook gezinnen die nog steeds moeilijk rondkomen. De prijzen zijn door de pandemie en de politieke onzekerheid enorm gestegen. Hartelijk dank voor je gift! #TasVolHoop #LuchtVoorCajamarca

Gebedspunten

1. LEIDERSSCHOLEN: Eind Augustus zullen we in Malat een leidersschool voor de voorgangers van die streek hebben. Veel valse leringen sluipen de kerk binnen en veroorzaken onenigheid. Degelijk onderwijs is hard nodig. Bid voor wijsheid en goede beslissingen rondom het leiderschap van de kerken van Jelic en Piobamba.

2. ENEDINA: Deze week zijn Gilmer en Enedina bij ons geweest, omdat Enedina ziek is. Door verkeerde behandeling door lokale “tandartsen” heeft ze een ontsteking aan de kaak. Ze heeft veel pijn. We bidden vooral voor genezing en geduld, want het is nodig dat ze daarvoor elke keer naar Cajamarca reist. In hun dorp kan ze niet professioneel geholpen worden. (foto 4)


3. SAMENKOMSTEN BET EL: We moesten als gemeente de ruimte die we huurden teruggeven. We zouden graag een nieuwe ruimte willen vinden, omdat ZOOM nou eenmaal het persoonlijk contact niet kan vervangen. Bid mee dat dit zal zijn op de plek waar we het meest tot zegen kunnen zijn. (foto 2)
Openluchtbijeenkomst met jongeren van BET EL

4. NIEUWE REGERING: Een linkse schoolmeester heeft de verkiezingen gewonnen van een populaire dochter van een dictator. Er wordt veel gespeculeerd over deze nieuwe linkse partij met banden met een terroristische organisatie. Het geeft veel spanning en onzekerheid, waardoor investeringen ook uitblijven en mensen vrezen voor economische crisis of een totalitair regime.

Wilfredo & Judith