14 Oct 2020

Water en Droogte

 


3 Oct 2020

Nieuwsflits oktober

Beetje bij beetje wordt het rustiger in de ziekenhuizen in Perú, terwijl we horen dat het in Nederland juist spannender wordt. Wereldwijd lijkt alles te draaien om aantallen besmettingen en percentages overledenen, en staat of valt onze “schijnbare zekerheid” hiermee. Maar ondanks onze - nog steeds - zeer karige gezondheidszorg, willen we niet uit het oog verliezen dat God nog altijd de controle heeft en het laatste woord heeft over leven en dood!
Vertrouw met je hele hart op de Heer, en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met Hem. Dan zal Hij je leven leiden. Spr 3:5-6

Dankpunten

·         NOODHULP: Juli en Augustus zijn de zwaarste maanden geweest betreft de gezondheidszorg in Cajamarca: de ziekenhuizen waren overvol! We startten een actie: “Lucht voor Cajamarca”, waarmee we, naast voedselhulp, ook hulp konden geven voor medicijnkosten en zuurstof. We kochten een zuurstoffles om ter beschikking te kunnen stellen waar nodig. Door de aanhoudende droogte is nu in het binnenland minder te oogsten van het land, waarom we ook in Sucre en Oxamarca begonnen zijn met de TAS VOL HOOP voor de armste gezinnen. Hartelijk dank voor de giften!

·         BINNENLAND: vorige week werden in Jelic 2 dagen Bijbelstudies gehouden (6 uur de bergen in). We gaven Josue, onze vriend en voorganger, twee dozen vol met Bijbels en ander materiaal mee, op verzoek van de broeders daar. Het was meteen op!
Wij zijn gevraagd half oktober in Malat Bijbelstudies te geven, en kunnen dan weer meenemen. De voorganger van Malat zei: “de schapen hebben vers gras nodig”
J. Alles onder voorbehoud natuurlijk. De Provincie Cajamarca is nog gedeeltelijk “gesloten”, al is de groei van besmetting op het moment, God dank, lager. Bid voor wijsheid in de beslissingen rondom deze reizen.

·         BIJBELS: niet alleen in het binnenland, maar ook in de stad Cajamarca mochten we verschillende Nieuwe Testamenten uitdelen (Foto 2), waarnaar werd gevraagd bij het uitdelen van de Tas Vol Hoop. Gemeenteleden van Bet El delen de levensmiddelen met familie of buren in nood. Ze leren zelfs gezonder te eten met quinoa en peulvruchten.

·         GEMEENTE BET EL: vijf gezinnen van Bet El zijn getroffen door COVID, maar gelukkig herstellende. Bid voor volledig herstel van Ines, Luis, Reimon, Pilar en hun gezinnen. We zijn dankbaar voor de online diensten die we samen mogen verzorgen via Facebook en ZOOM. Zo deelt elke week een ander gezin hun stille tijd met de rest van de gemeente. (Foto 3)

·        
SCHOOL: onze drie meiden krijgen online les; waarschijnlijk tot en met 2021 L. De school “Diego Thomson” is door het Ministerie van Onderwijs gefeliciteerd voor de wijze waarop de lessen worden gegeven via ZOOM en het interactieve platform waarmee wordt gewerkt. Gelukkig zijn Esther en Efrani heel zelfstandig en maken ze netjes hun huiswerk. J

Gebedspunten

·         GEZONDHEIDSZORG: Ook al is het aantal besmettingen per dag gedaald, hebben we als land het hoogste percentage sterfte ter wereld (ruim 92 per 100.000), wat aan de gebrekkige gezondheidszorg wordt gewijd. In Cajamarca zijn inmiddels twee tijdelijke ziekenhuizen bijgebouwd, maar helaas is het aantal IC-bedden nagenoeg hetzelfde en is er een groot tekort aan personeel.

·         BIJBELWINKEL: Veel vrienden om ons heen zijn zwaar getroffen door COVID, zowel lichamelijk als economisch. Wilt U bidden voor Juvenal? Hij is eigenaar van de Bijbelwinkel, die maanden dicht was, en waar zo goed als geen schoolspullen meer worden verkocht, waar de investering mee werd betaald. Hij is daarnaast herstellende van COVID en heeft nog een lange weg te gaan om de longen sterker te maken. (Foto 1)

·         FAMILIE: Bid voor Wilfredo´s moeder Rosalía, die geen afscheid kon nemen van haar man, die in Augustus overleed in het ziekenhuis. Daarnaast was ook zij ernstig ziek. We zijn dankbaar voor het herstel dat er al is, maar haar zuurstofgehalte is nog laag. Bid ook voor volledig herstel van haar dochter Pati.

Bid voor de oom van Efrani in Venezuela: Samuel.Hij ligt in het ziekenhuis met COVID en er zijn geen medicijnen beschikbaar. Zijn moeder van 75 zorgt nu voor hem en zijn vrouw.

·         LEVERANCIERS: Voor het verzorgen van de Tas Vol Hoop, hebben we vaak van leverancier moeten wisselen, omdat steeds minder mensen bereid waren het risico te nemen. Bid voor Adelina: ze heeft haar broer in deze tijd verloren en heeft neurologische problemen, nadat ze zelf ook ziek werd. Bid voor Luis en zijn vader Segundo, die beiden ziek werden en al hun spaargeld aan zuurstof uitgaven. (Foto 4)

·         PERUAANSE REGERING: De corruptie in het land is alom bekend en helaas ook algemeen geaccepteerd. Er zijn constant conflicten tussen de president en het congres, waardoor het land niet regeerbaar wordt, wat essentieel is om uit deze economische, sociale en gezondheidscrisis te komen. Bid voor ons land PERU!


📸


Wilfredo & Judith